ŽenaSvadba

Priezvisko po svadbe

 Kristína Kováčiková   07.07.2017   2

Pri uzatváraní manželstva robia snúbenci viaceré súhlasné vyhlásenia. Jedným z nich je aj vyhlásenie týkajúce sa ich priezviska.

Ingimage

 

Priezvisko manželov po svadbe

Podľa Zákona o rodine pripadajú do úvahy tieto 3 možnosti:

 • priezvisko jedného zo snúbencov sa stane ich spoločným priezviskom (zväčša je to žena, ktorá opustí svoje priezvisko),
 • každý si ponechá svoje doterajšie priezvisko
 • priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si zároveň ako v poradí druhé priezvisko ponechá svoje doterajšie priezvisko: ak už ale jeden snúbenec dve priezviská má, musí si vybrať, ktoré z jeho dvoch doterajších priezvisk bude po uzavretí manželstva v poradí uvedené ako druhé priezvisko.

Prechyľovanie. Musíte byť po svadbe “-ová”, keď nechcete?

Naša právna úprava trvá na tom, aby ženy so slovenskou národnosťou nosili za priezviskom aj onú koncovku “-ová,” bez ohľadu na to, či je snúbenec inej národnosti ako slovenskej a bez ohľadu na to, ako priezvisko vyzerá. Ak “-ová” byť nechcete, máte na výber toto:

 • podľa § 16 zákona o matrikách sa ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti zapíše bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to požiada žena pri zápise uzavretia manželstva do knihy manželstiev, do knihy manželstiev sa zapíše dohodnuté priezvisko v mužskom tvare (v žiadosti o uzavretie manželstva musí žena uviesť inú ako slovenskú národnosť)
 • po sobáši si vypýtate z matriky výpis bez prechyľovania: podľa § 19 zákona o matrikách v sobášnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada, všetky ďalšie úradné výpisy a potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike sa vyhotovia s takýmto tvarom priezviska. V tomto prípade vašej žiadosti musia vyhovieť, a keďže nejde o klasickú zmenu priezviska, úkon nepodlieha poplatkovej povinnosti.

Ako správne písať dve priezviská?

Ak ste sa rozhodli pre možnosť, že priezvisko jedného z vás bude vašim spoločným priezviskom a jeden z vás si zároveň ponechal svoje doterajšie priezvisko, ako prvé v poradí sa uvádza spoločné, nadobudnuté priezvisko a druhé v poradí doterajšie, rodné priezvisko.

Medzi priezviskami by mal byť spojovník, čiže takto by to malo vyzerať: Vydatá-Slobodná. Ak ste proti, pozrite si Pravidlá slovenského pravopisu:)

Ingimage

 

Aké priezvisko budú mať vaše deti?

Vyhlásenie o priezvisku, ktoré robia snúbenci pri uzatváraní manželstva, sa týka aj ich detí:

 • ak si zvolíte spoločné priezvisko, zdedia ho aj vaše deti,
 • ak si snúbenci ponechajú svoje doterajšie priezviská, súhlasne vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom ich spoločných detí,
 • ak ste si zvolili tretiu možnosť, priezvisko jedného z vás ako spoločné a jeden z vás si zároveň ponechal svoje doterajšie priezvisko, to spoločné priezvisko bude priezviskom vašich detí.

Narodili sa vám deti pred svadbou?

Dohoda, ktoré priezvisko bude spoločným priezviskom vašich detí, rozhoduje nielen o priezvisku detí, ktoré sa vám narodia v budúcnosti, vzťahuje sa aj na spoločné deti, ktoré sa vám narodili pred uzavretím manželstva.

Nevlastné deti

Dohoda o určení spoločného priezviska nemá vplyv na priezviská detí, ktoré majú snúbenci s inými partnermi, napríklad z predchádzajúceho manželstva. Priezviská týchto detí sa nemenia.

Výnimkou je, keď uzavrie manželstvo matka maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, vtedy môžu snúbenci pred sobášiacim orgánom súhlasne vyhlásiť, že priezvisko určené pre ich ostatné deti bude mať aj toto maloleté dieťa. Treba povedať, že zmenou priezviska maloletého dieťaťa manželovi nevyplývajú žiadne rodičovské práva a povinnosti k tomuto dieťaťu, dieťa získa akurát nové priezvisko, nie nového otca.

V prípade, že chcete zmeniť priezvisko detí z predchádzajúceho vzťahu na priezvisko, ktoré budete mať po sobáši, musíte požiadať obvodný úrad príslušný podľa trvalého pobytu o povolenie zmeny priezviska dieťaťa. K žiadosti je treba priložiť aj

 • písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,
 • úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.

Ak je maloletý starší ako 15 rokov, k žiadosti sa musí priložiť aj jeho písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom. Zmenu priezviska úrad nepovolí, ak by bola v rozpore so záujmom maloletého.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka právnych záležitostí, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča." Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave. Občas napíše aj niečo iné ako 4 §.
Najčítanejšie
Recept týždňa
EUROVOĽBY
Komentáre k článku
Matrikárka napísané 07.07.2017 22:55

Autorka článku by si mala lepšie naštudovať tému...

 

1. Priezvisko ženy inej ako slovenskej národnosti sa (ak o to požiada) zapíše v tvare bez koncovky "ová" a nie v mužskom tvare.

2. Ak chce jeden z manželov používať obe priezviská - nepíše sa medzi nimi spojovník.

3. Už nejakú tú dobu nemáme obvodné úrady, ale okresné úrady.

Inak celkom dobrý článok zwinker

Martin napísané 24.03.2019 21:10

Súdružka matrikárka vie, že porušuje predpisy, neovláda gramatiku a ešte sa tu tým hlúpo chváli, radšej by si mala doštudovať slovenskú gramatiku a dodržiavať aj jazykový zákon. Okolnosť, že mnohé pologramotné matrikárky, pracujúce za mizerný plat a vedomé si toho, že ich nevyhodia, ani keby porušovali všetky možné predpisy, lebo za ten smiešny plat tam inteligentnejší človek robiť nepôjde, ich neospravedlňuje, že prznia jazyk a porušujú predpisy a šíria bludy.

 

Stanovisko JÚĽŠ s oporou v jazykovom zákone je jasné:

"Pri zápise uzavretia manželstva sa na základe písomnej žiadosti ženy, ktorej sa uzavretie manželstva týka, uvedie v matričnej knihe priezvisko ženy, ktoré bude po uzavretí manželstva používať, v mužskom tvare."

"Ženy, ktoré sa rozhodnú pre neprechýlenú podobu priezviska, mali by byť poučené o všetkých dôsledkoch používania neprechýlenej podoby priezviska – o tom, že v texte (či už hovorenom, alebo písanom), ktorý nemá charakter oficiálneho dokumentu, resp. oficiálnej formuly, sa ich priezvisko môže vyskytnúť neprechýlené (s pani Evou Novák, od Jany Medveď), no v súlade s kodifikovanou normou aj prechýlené, a teda sa bude skloňovať (s pani Evou Novákovou, od Jany Medveďovej) a pod., a nie je možné tomu zabrániť zákazom.

V komunikačnej sfére sa totiž rozlišuje základný zápis, oficiálna podoba priezviska a používanie priezviska v bežnej, neúradnej oblasti – to sú dve rozličné veci. V prvom prípade sa bude, pochopiteľne, rešpektovať neprechýlená forma priezviska, v druhom prípade sa môžu používať prechýlené podoby priezviska ako prirodzené podoby, vlastné kultivovanému vyjadrovaniu. Toto poučenie by malo byť súčasťou vykonávacieho predpisu k zákonu

a jednotlivé matriky by ho mali ovládať."

"Podľa Pravidiel slovenského pravopisu z roku 2000 pri zdvojených priezviskách treba písať spojovník (bez medzier)."

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Je to dieťa moje? Potvrdiť otcovstvo môžu aj anonymné DNA testy
21.05.2019   0
Možnosť otestovať otcovstvo nemusíte len prostredníctvom odborníkov. Samotné anonymné testovanie umožňuje objednávku testu až domov. Štandardne sa používa tyčinka, ktorou sa urobí výter z ústnej dutiny. Každý test obsahuje dve vzorky, ktoré sa odošlú späť do spoločnosti, ktorá o niekoľko dní vyhodnotí testovanie. Výsledky odošle podľa vyžiadania na adresu žiadateľa, alebo na mailovú adresu.
Kvôli strachu z pôrodu som skončila u terapeuta
14.05.2019   0
Teraz viem, že prežitá skúsenosť z pôrodu je vlastne trauma, veď sa bojovalo o život môjho dieťaťa. Preto sa cítim bezmocná a mám obavy, že ak sa niečo stane, nebudem vedieť pomôcť svojmu dieťaťu.
SZČO a materská
12.05.2019   0
Má SZČO nárok na materské? Musí prerušiť alebo zrušiť živnosť, keď poberá materské? Aké sú podmienky nároku na materské? Ako sa vypočíta materské SZČO? Mám nárok na materské, ak mám podlžnosti na poistnom?
babetko
Montessori prístup: deti upratujú hračky samé od seba
21.05.2019   0
Montessori učitelia uplatňujú metódy, ktoré vedia osloviť už najmenšie deti k tomu, aby boli poriadkumilovné.
Vyhrajte detský tábor STROJ ČASU od Dôvery (03 kolo)
20.05.2019   0
Vyhrajte detský tábor na august v Námestove. Losujeme každý týždeň nového výhercu.
Mamy nepadajú učené z neba
19.05.2019   2
Asi pred rokom som v návale hnevu povedala synovi, že keď ma neľúbi a nechce so mnou žiť, nech si pobalí kufor a ide tam, kde mu bude lepšie. Akcia – reakcia, ešte len spustil spŕšku sprostostí. A ja, čo som mala byť nad vecou, som mu namiesto toho do kufra začala hádzať veci.
detské choroby
Histamínová intolerancia
20.05.2019   0
Histamínová intolerancia má rôzne príznaky, aj veľa takých, ktoré by sme automaticky liečili ako nádchu, migrénu, prípadne ako alergickú kožnú reakciu. Pokiaľ sa jedná o HIT, vyžaduje si nízkohistamínovú diétu.
Astma
14.05.2019   4
Astma postihuje 10% detí. Aké sú príčiny tejto choroby? Ako sa prejavuje? Ako ju liečiť? Dá sa astme predchádzať?
Mrľa detská
03.05.2019   0
Mrle žijú v čreve človeka, o ktoré sa prichytávajú ústnym otvorom a živia sa bunkami čreva a rôznymi baktériami. Deťom spôsobujú nemalé problémy.
zvery
Ako správne osloviť, či volať ovcu
09.05.2019   0
No jednoduché to nie je. Samica ovce domácej sa nazýva bahnica. Samec je baran a ich mláďatko sa volá jahňa. Čo je potom baránok?
Upratovači v akváriu
05.05.2019   0
Riasy, nečistoty, nánosy a zbytky potravy. Postačí niekoľko dní až týždňov a z vášho klenotu je vec blízko podobná žumpe. S podobným stavom nám dokážu pomôcť ryby, ktorých hovorovo voláme „upratovači“.
O čom mačky snívajú
27.04.2019   0
O čom zvyknú mačky a mačiatka snívať? Sú ich sny úplne iné ako tie naše? Mávajú aj zlé sny? Vraj existujú aj námesačné mačky. Je to možné?