Vážne veciŠtát pre rodinu

Príspevok na šport dieťaťa od 2020

 Kristína Kováčiková   04.01.2020   0

Novela Zákonníka práce platná od januára 2020 zavádza príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca.

Ide o dobrovoľný príspevok zamestnávateľa, o ktorý si môže požiadať zamestnanec, ak jeho pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Dobrovoľný znamená, že naň nie je právny nárok.

Uplatniť si ho môžu aj podnikatelia (SZČO), ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov, vo svojich daňových výdavkoch (nákladoch), a to v rozsahu, vo výške a za podmienok ustanovených pre zamestnancov.

Image by tookapic from Pixabay

 

Výška príspevku na športovú činnosť

Výška príspevku na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca je limitovaná na sumu 55 % oprávnených výdavkov zamestnanca a zároveň maximálnou výškou sumy príspevku 275 eur za kalendárny rok - v úhrne na všetky deti zamestnanca.

  • Ak zamestnanec vynaloží na športovú činnosť dieťaťa sumu 500 eur a viac ročne, zamestnávateľ môže zamestnancovi prispieť na športovú činnosť dieťaťa maximálne sumou vo výške 275 eur ročne.
  • Ak dá zamestnanec na športovú činnosť dieťaťa menej ako 500 eur ročne, zamestnávateľ môže zamestnancovi prispieť nižšou sumou, ktorá bude predstavovať príslušný príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov zamestnanca.

 

Ak máte viac zamestnávateľov alebo ste zamestnanec a zároveň SZČO

Pri súčasnej existencii viacerých pracovných pomerov môže zamestnanec žiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa len u jedného ním zvoleného zamestnávateľa.

Pokiaľ je SZČO zároveň aj zamestnancom, príspevok si môže uplatniť v daňových nákladoch, len ak si ho v priebehu roka neuplatnila u svojho zamestnávateľa.

Príspevok sa nemusí vyčerpať naraz

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa si môže zamestnanec žiadať aj opakovane v priebehu kalendárneho roka (u toho istého zamestnávateľa), a to až do vyčerpania maximálnej sumy príspevku na športovú činnosť dieťaťa, ktorá môže byť zamestnávateľom jeho zamestnancovi postupne poskytnutá v maximálnej sume 275 eur za kalendárny rok.

Kratší pracovný čas

O príspevok si môže požiadať aj zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas (ak jeho pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov). V takom prípade nedostane celú, ale len časť sumy príspevku na športovú činnosť dieťaťa, a to v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

 

Prečo by mal zamestnávateľ dať dobrovoľne tento príspevok

Podľa autorov novely má byť motiváciou zamestnávateľa oslobodenie od platenia daní a odvodov. Na rozdiel od priamej finančnej odmeny, ktorá podlieha plateniu daní a odvodov, je príspevok efektívnejší a zároveň patrí v plnej výške medzi daňové náklady zamestnávateľa.

Iba organizovaný šport

Okrem toho, že autori novely majú na srdci športové blaho a pravidelný pohyb detí, týmto spôsobom sa snažia zabezpečiť financovanie športových organizácií (zapísaných v registri právnických osôb v športe) zo súkromných zdrojov.

Príspevok nie je možné poskytnúť na akúkoľvek športovú aktivitu, ale len na vybrané športy pod vedením odborne spôsobilého športového odborníka, ktorý pôsobí v registrovanej športovej organizácii podľa príslušného zákona.

Pokiaľ športovú aktivitu organizuje škola alebo centrum voľného času a pod., ktoré nie sú zapísané v registri právnických osôb v športe, nedá sa tento príspevok poskytnúť.

Zoznam registrovaných športových organizácií nájdete napríklad na stránke slovenského športového portálu - sport.gov.sk.

Podľa zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa zapisujú do registra právnických osôb v športe:

a) športové organizácie (športové kluby, zväzy, prevádzkovatelia športových zariadení, poskytovatelia trénerských a masérskych služieb v športe, organizátori športových podujatí, a pod.),

b) prijímatelia verejných prostriedkov v oblasti športu (to sú okrem písm. a) aj mestá, obce, VÚC, ich rozpočtové a príspevkové organizácie a pod.),

c) poskytovatelia prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť (ministerstvá, Úrad vlády SR a pod.).

Podmienky poskytnutia príspevku pre dieťa

Zamestnanec môže požiadať zamestnávateľa o príspevok na športovú činnosť, ak je dieťa mladšie ako 18 rokov.

V kalendárnom roku, v ktorom dieťa zamestnanca vykonávajúce športovú činnosť dosiahne 18 rokov veku, môže zamestnanec zamestnávateľa požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa až do konca tohto kalendárneho roka, nielen do dňa dovŕšenia veku dieťaťa 18 rokov.

Dieťa musí mať trvalý pobyt alebo obdobný pobyt na území Slovenskej republiky.

Dieťa musí byť po dobu najmenej 6 mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa § 3 písm. k) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za dieťa zamestnanca sa na účely poskytovania príspevku na športovú činnosť dieťaťa považuje vlastné dieťa zamestnanca, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo aj iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Vyplatenie príspevku

Zamestnanec predloží zamestnávateľovi doklad vydaný športovou organizáciou, ktorým preukazuje oprávnené výdavky na športovú činnosť dieťaťa, a to do 30 dní odo dňa jeho vydania športovou organizáciou.

Doklad má obsahovať meno a priezvisko dieťaťa, ktoré vykonáva športovú činnosť a obdobie, na ktoré sa vzťahuje doklad. 

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi príspevok v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak, napríklad až na konci príslušného roka.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.3 z 5. Celkom 7 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Liek na popôrodnú depresiu? Dlhšia materská dovolenka
09.08.2022   0
Prvý rok po narodení dieťaťa všeobecne predstavuje zvýšené riziko vzniku depresie u žien, pričom približne 13 % matiek sa aj skutočne dostalo do popôrodnej depresie.
Ako sa mení vagína po pôrode
05.08.2022   0
Počas tehotenstva sa menia aj orgány pohlavnej sústavy. Vplyvom hormónov sa pošva zväčšuje, stáva sa pružnejšou, elastickejšou, aby umožnila prechod novorodenca pôrodnými cestami.
10 vecí, ktoré treba vybaviť po narodení dieťaťa
28.07.2022   0
Narodenie dieťaťa znamená pre čerstvých rodičov aj veľa povinností na úradoch. Komu treba oznámiť narodenie dieťaťa, ako nahlásiť narodenie dieťaťa na matrike, zapísať na trvalý pobyt, ako vybaviť pre dieťa zdravotné poistenie a ako si požiadať o dávky a príspevky pri narodení dieťaťa?
babetko
Ukradla som kamarátke meno pre bábätko!
11.08.2022   0
Nielen ženy a autá, ale predovšetkým mená pre bábätká sa za žiadnych okolností nepožičiavajú.
20 domácich prác, ktoré reálne môžete očakávať od 2-3-ročných detí
10.08.2022   1
V poslednej dobe často vídam zoznamy domácich prác rozdelených podľa veku dieťaťa a pýtam sa: majú vôbec ich autori deti?
6 najväčších chýb pri uspávaní bábätka
09.08.2022   0
Má vaše maličké problém zaspať a v noci sa často budí? Toto sú najčastejšie chyby, ktorými rodičia narúšajú kvalitnú spánkovú rutinu.
detské choroby
Mrľa detská
02.08.2022   0
Mrle žijú v čreve človeka, o ktoré sa prichytávajú ústnym otvorom a živia sa bunkami čreva a rôznymi baktériami. Deťom spôsobujú nemalé problémy.
Ako rozpoznať, že sa niekto topí
23.07.2022   0
Vedeli by ste rozpoznať človeka, dieťa, ktoré sa topí? Bude mávať do vzduchu rukami a kričať o pomoc? Táto filmová predstava o topení sa nie je reálna. Ako teda rozpoznať, že vo vode je topiaci sa človek?
Cvičenia na ploché nohy pre deti: 15 hravých tipov
17.07.2022   0
Vhodnou terapiou sú jednoduché cvičenia na spevnenie klenby. Určite sa medzi nimi nájdu aj také, pri ktorých sa deti zabavia.
auto
Ako jazdím elektrickým Meganom úplne zadarmo
10.08.2022   0
Akumulátor sa dá nabiť z 0% na 80% (deklarovaný dojazd vyše 300 km) za pol hodinu. Nabitie na dojazd 100 km sa uskutoční len za 7 minút. Cena na tento dojazd je len 1,5 EUR.
Dacia Jogger hodnota za peniaze
04.08.2022   0
Po zverejnení nových cien sa z davu rodín s deťmi ozývaly šťastné výkriky.
Dobrá príprava = menší stres pred dovolenkou
01.08.2022   0
Ideálny čas na dlhú cestu je medzi treťou a štvrtou hodinou ráno. V tomto čase je na cestách ešte málo áut. Deti sú také unavené, že v aute bez problémov spia ďalej. Pre vás to znamená, že môžete hodinu až dve šoférovať bez prestávky.