Vážne veciRodinné financie

Platobné karty pre deti

 Barbora Čambalová   03.07.2012   4

O tom či dávať svojmu dieťaťu vreckové, alebo nie sa dozviete v inom článku. Ak ste však už rozhodnutí, že dozrel čas na to, aby sa váš potomok naučil narábať a hospodáriť s vlastnými peniazmi a učil sa zodpovednosti, alternatívou k vreckovému v hotovosti je posielať mu peniaze na účet.

Ponúkame Vám prehľad produktov bánk určených pre deti (do 15 rokov) a dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť, keď plánujete svojmu dieťaťu posielať vreckové na účet v banke a vybaviť mu kartu.

Detské produkty

ešte nie sú štandardom vo všetkých slovenských bankách. Ku všetkým detským účtom/debetným kartám pre deti je automaticky možné zriadiť internet banking - no len v pasívnej forme, pre kontrolu pohybov na účte. SMS o pohybe na účte zasielané na mobil rodiča ponúkajú takmer všetky banky, okrem Slovenskej sporiteľne. SMS notifikácia je výborný bezpečnostný prvok proti zneužitiu karty, napr. ak ju dieťa stratí, prípadne mu ju ukradnú a nevšimne si to.

Rodičia majú možnosť ľubovoľne meniť a nastavovať limity na platby a výbery, banky stanovujú len max. limity podľa typu karty.

Najvýhodnejšie je, ak je detský účet zriadený v rámci účtu rodiča - poplatky za jednotlivé služby sú zvýhodnené, príp. sú v cene balíku služieb v rámci účtu rodiča.

Vo väčšine bánk stačí ku žiadosti o kartu predložiť rodný list dieťaťa, no dobré je mať pre istotu aj kartičku poistenca. Keďže žiadosť budete ako zákonný zástupca podpisovať vy, nezabudnite si svoj doklad totožnosti.

Asi netreba zdôrazňovať, že je nevýhodné vyberať hotovosť z bankomatu inej banky. Banky totiž nedávno výrazne zvyšovali poplatky. Ak vyberáte hotovosť v zahraničí, je dobré si overiť, či vaša banka má v danej krajine pobočky v rámci finančnej skupiny. Treba na to deti upozorniť dostatočne dôrazne, za hodnotu poplatku si totiž môžu kúpiť obľúbený časopis alebo inú drobnosť. 

Pozn.: Oslovili sme všetky slovenské banky. Tie ktoré nám odpovedali, uvádzame v poradí, v akom prišli ich odpovede:

Platobné karty pre deti

VÚB

SLSP

Prima Banka

ČSOB

Uni Credit

Od akého veku?

Od 8 r.

Od 10 r.

Od 10 r.

Od 8 r.

Od 10 r. 

Potrebuje vlastný účet?

Nie

Áno

Áno

Áno

Nie

Internet banking

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

K žiadosti o kartu potrebujete:

rod. list

rod. list

rod. list

rod. list +

kart.poist.

rodný list

Koľko trvá vydanie karty?

Max. 2 týždne

Do 10 dní

Max. 2 týždne

Do 10 dní

Max. 2 týždne

Výpisy k účtu:

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Info SMS o pohybe?

Áno, 0,05  €/SMS

Nie

Áno, bez popl.

Áno, 0,07 €/SMS

Áno, bez popl.

POPLATKY

Za vystavenie karty/ zriadenie účtu

Bez popl.

(1 karta)

3,50  €  

+ 10 € vklad

Bez popl.

Bez popl.

Bez popl.

Mesačný poplatok

V rámci balíka

Bez popl.

0,40 €*

Bez popl.**

V rámci balíka

Platba kartou

0,15 €

Bez popl.

Bez popl.

Nedá sa platiť u obch.

Nedá sa platiť u obch. 

Výber v bankomate banky

2 výbery,

potom 0,20 €

Bez popl.

Bez popl.

5 výberov, potom 0,20 €

Bez popl.

Výber v bankomate inej banky

1,20 €

  1,30 €

1 výber, potom 1,35 €

1,25 €

1,30 €

LIMITY

Môže rodič meniť limity?

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Max. denný limit

10 - 200 €

/

2000 € 

/

/

Mesačný limit platby

/

200 €   

/

Nedá sa platiť u obch.

Nedá sa platiť u obch.

Mesačný limit výbery

/

100 €

/

180 €

max. 100 €

 

VÚB banka vydáva k detskému balíku Start Junior debetnú bezkontaktnú platobnú kartu VISA Inspire. Vydanie/obnova jednej platobnej karty VISA Inspire pre majiteľa účtu (dieťa) je bez poplatku. Vydanie iných kariet je buď v cene účtu rodiča, alebo sú účtované v zmysle cenníka.

Start Junior je možné zriadiť bezplatne len v rámci Flexiúčtu (balík služieb) zákonného zástupcu dieťaťa. Vedenie tohto účtu je bez poplatku. Kartu môže mať dieťa aj k inému účtu, ktorý do 18 r. otvára zákonný zástupca alebo má vydanú kartu k účtu rodiča, resp. inej osoby.

O dennom limite rozhodujú rodičia (zákonní zástupcovia) a môžu limit trvalo zvýšiť, ale aj znížiť.. "Odporúčame im nastaviť nižší limit a následne, ak dieťa potrebuje vybrať/platiť väčšiu sumu, rodičia môžu zavolať na Kontaktné centrum a využiť dočasné zvýšenie limitu na požadovanú hodnotu – max. však 200 eur na 2 hodiny." 

V cene balíka Start Junior je mesačný elektronický výpis z účtu poskytovaný cez službu Internet banking alebo osobne v pobočke a sumárny výpis z účtu zasielaný poštou k ultimu roka. Výpis transakcií uskutočnených kartou chodí poštou. Rodičia si môžu nastaviť SMS notifikácie ku karte, za poplatok 0,05 eur/SMS.

V cene balíka Start Junior môžu rodičia (zákonní zástupcovia) aktívne využívať službu Internet banking aktívne (deti majú len pasívny prístup).

Rodič (zákonný zástupca) môže požiadať o platobnú kartu len osobne na pobočke VÚB banky. K zriadeniu Start Junior je potrebný originál alebo notársky overená kópia rodného listu dieťaťa. Nakoľko detský účet je súčasťou Flexiúčtu rodiča (zákonného zástupcu), stačí, keď pri žiadosti/zmene predloží doklad totožnosti.

Prečo dieťaťu vybaviť kartu vo VÚB?

"Zostatok na účte Start Junior je úročený zvýhodnenou sadzbou 1 % p. a. až do zostatku 10 000 eur. Dieťa využíva bezkontaktnú platobnú kartu VISA Inspire, na ktorú sa automaticky vzťahuje poistenie pre prípad jej zneužitia (bez spoluúčasti). Držiteľ karty môže využívať širokú sieť bankomatov VÚB banky na Slovensku (takmer každý štvrtý bankomat), čím má dostatok možností, ako sa dostane k hotovosti bez použitia bankomatu inej banky. Pri cestovaní v zahraničí má s platobnou kartou VISA Inspire bezplatné výbery v bankomatoch skupiny Intesa Sanpaolo (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Egypt, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, Taliansko, Ukrajina) a v ostatných krajinách platí za výber z bankomatu zvýhodnený poplatok."

Slovenská sporiteľňa ponúka pre detských klientov účet s kartou iXtra. Majiteľom účtu je dieťa, disponentom rodič. Poplatok za zakúpenie karty iXtra je 13,50 €, ktorý sa skladá z počiatočného kreditu 10,00 € a samotného poplatku za kartu 3,50 €, ktorý sa zúčtuje pri vydaní karty z kartového účtu.

K produktu je možné zriadiť služby elektronického bankovníctva s pasívnym prístupom pre majiteľa účtu od 15 rokov a pre rodiča.

Prečo dieťaťu zriadiť účet v Slovenskej Sporiteľni?

"Bezplatné použitie karty u obchodníkov a v bankomatoch SLSP a skupiny ERSTE, možnosť sledovať stav a pohyb prostriedkov na účte cez IB, bezhotovostné dobitie iXtra karty je bez poplatku."

ponúka pre deti od 10 rokov balík Axion. Účet dieťaťa je nezávislý od účtu rodičov, majiteľom účtu je maloletý a disponentom rodič.

K účtu sa vystavuje medzinárodná platobná karta Maestro, s prednastaveným max. denným limitom 1000 €. Klient môže požiadať o zmenu limitu podľa svojich potrieb, ale vždy ide len o 1 limit pre hotovostné a bezhotovostné transakcie spolu, maximálny možný denný limit je 2 000 €.

Zriadenie účtu a vystavenie karty je bez poplatku, mesačný poplatok za vedenie účtu a používanie karty je 0,40 €. *Banka neúčtuje mesačný poplatok, ak priemerný denný kreditný zostatok na Axion účte za predchádzajúci kalendárny mesiac bol vyšší ako 10 €.

Ak má klient menej ako 15 rokov je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a zmluvu podpisuje zákonný zástupca.

Prečo dieťaťu zriadiť účet v Prima Banke?

  • medzinárodná karta Maestro
  • limit je možné kedykoľvek zmeniť
  • finančná nezávislosť dieťaťa
  • zvyšovanie finančnej gramotnosti dieťaťa
  • dohľad rodičov nad výdavkami dieťaťa

Balík Sloník je určený pre deti od 8 rokov, vydáva sa k nemu karta VISA Electron Baby v peknom dizajne s max. mesačným limitom 180 €. Limity na transakcie môže rodič ľubovoľne nastavovať.

**Mesačný poplatok za vedenie účtu je 0 €, ak mesačný kreditný obrat je min. 10 € alebo priemerný mesačný zostatok na účte je min. 1.000 €.

Z karty je možné vyberať v bankomatoch, nie je možné ňou platiť u obchodníkov.

Rodič má o výberoch informáciu prístupom do pasívneho ELB vydaného k účtu dieťaťa, prípadne nastavením SMS Notifikácie k účtu dieťaťa na svoj mobil.

Prečo dieťaťu zriadiť účet v ČSOB?

"Karta je vydávaná k detskému balíku Sloník, v rámci ktorého môže klient svojim deťom bezplatne uzatvoriť:

  • sporiaci účet s atraktívnou úrokovou sadzbou a investičné sporenie
  • výhodné úrazové poistenie
  • výhodné stavebné sporenie Profit Kľúčik, ocenené 3. miestom v súťaži Zlatá minca v roku 2011."

UniCredit Bank má v ponuke platobnú kartu pre maloleté deti od 10 rokov. Ide o medzinárodnú elektronickú debetnú platobnú kartu Maestro. Vydáva sa k bežnému účtu, alebo k účtu rodiča v rámci balíku služieb. Karta je určená len na výbery hotovosti z bankomatov do stanovenej výšky limitu.

Staršie deti (nad 15 rokov) môžu využívať XtraKartu aj na platby v obchodoch. Takisto si môžu dobíjať kredit na mobil alebo kartu využívať na úhradu faktúr mobilných operátorov.

Celkový limit v tomto prípade určuje majiteľ účtu – ktorým je rodič. "Limit XtraKarty je mesačný, čo znamená, že po jeho vyčerpaní môže dieťa kartu použiť až od prvého dňa nasledujúceho mesiaca. Takto dostane dieťa od svoja rodiča originálny darček vo forme „finančnej slobody“ ale s istotou, že neminie viac, ako mu rodič dopraje."

Ku XtraKarte vydávanej k účtu rodiča napr. v rámci balíka Champion získava klient automaticky aj OnlineBanking - teda prístup k svojmu účtu cez internet, alebo Mobile Banking Bank Air (banka v mobile).

UniCredit ponúka mladým od 15 rokov originálny produkt StickAir, čo je platobná karta Maestro so zabudovanou bezkontaktnou technológiou PayPass vo forme nálepky. So StickAir kartou je možné bezhotovostne platiť za tovar a služby na bezkontaktných pos termináloch až do výšky 20 EUR doma i v zahraničí jednoduchým priložením karty k terminálu. V prípade vyššej sumy, potvrdí klient platbu zadaním PIN kódu. Nálepku StickAir je možné nalepiť kdekoľvek, kde to klient uzná za vhodné, napríklad aj na zadnú stranu mobilného telefónu.

Ďalšou alternatívou môže byť aj jednorazová (nedobíjateľná) darčeková karta MasterCard s predplateným kreditom vo výške 50 alebo 100 EUR v špeciálnom darčekovom balení. Karta nie je personalizovaná a je vydaná na počkanie na ktorejkoľvek pobočke UniCredit Bank aj neklientovi banky. Darčekovou kartou MasterCard je možné platiť v širokej sieti obchodníkov doma i vo svete aj prostredníctvom internetu až do vyčerpania limitu. Transakcie darčekovou kartou sú bez poplatku. Aktuálny zostatok si môže majiteľ karty overiť prostredníctvom bezplatnej telefónnej linky UniTel 0800 180 180. 

Prečo dieťaťu vybaviť kartu v UniCredit Bank?

"Finančná sloboda, nezávislosť, detská karta umožňuje dať mladému človeku a dieťaťu pocit finančnej slobody a nezávislosti a zároveň má rodič financie dieťaťa pod kontrolou. Dieťa sa učí  spravovať svoje vreckové.  

V prípade platobnej predplatenej nálepky StickAir žije mladý s dobou. Stačí nálepku nalepiť aj na zadnú stranu mobilu a ísť. Všetky platby do 20 EUR sú založené na bezkontaktnej technológii PayPassTM, stačí kartu priložiť k terminálu a ísť."

 

 

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 3 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.

Najčítanejšie
Recept týždňa
Komentáre k článku
Dominik napísané 23.02.2014 00:13

Chcem sa spýtať, dá sa s týmito kreditkami platiť aj na internete, napr. cez PayPal ?

Eragon napísané 04.07.2012 21:30

My sme detom prave dali debetky za vysvedcko. Nech si hospodaria. Vdaka za clanok.

Marusia, redakcia napísané 03.07.2012 08:46

Barbori dakujem za hutny clanok,

aj ked - ako rodica ma neoslovuje ziadna ponuka :-(

Co teda nie je chyba autora :-)))

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Univerzitná nemocnica Bratislava Antolská
21.03.2023   2
V rámci prípravy je možnosť plávania pre tehotné. Akceptujú pôrodné plány, resp. želania. Je vhodné ich dopredu prekonzultovať ešte počas prenatálnych poradní, prípadne si dohodnúť aj stretnutie s neonatológom.
Otec pri pôrode - nie len pre tento moment
17.03.2023   0
Prítomnosť otca pri pôrode môže mať kladný vplyv nielen na bezprostredný priebeh pôrodu, ale aj na samotný vzťah partnerov a vzťah otca k dieťaťu. Kým pred pôrodom sa väčšina otcov obáva toho, ako budú reagovať na nemocničné prostredie, či dokážu zvládnuť všetko, čo sa od nich bude očakávať, tak po pôrode opisujú negatívne pocity najmä v súvislosti s tým, že nedokázali svojej partnerke dostatočne pomôcť a bolo pre nich veľmi ťažké vidieť ako trpí.
Fakultná nemocnica Nitra
16.03.2023   0
Čo v pôrodnici odporúčajú všetkým rodičkám? Ako v Nitre prebieha pôrod? Aktualizované informácie z fakultnej nemocnice Nitra.
babetko
Trávite s dieťaťom 2-3 hodiny denne? Ste priemerný rodič
15.03.2023   0
Trávime s deťmi dostatočne veľa času? Ako trávia spoločný čas slovenské rodiny? Výsledky prieskumu rodinných rituálov nás prekvapia.
Moje dieťa sa nevie zahrať samo
14.03.2023   1
Keď sa dvojročné dieťa nevie zahrať samo, je to v poriadku? Je rozmaznané neustálou pozornosťou matky? Alebo je to naopak úplne normálne. Ako deťom pomôcť, aby postupne zvládli aj samostatnú hru?
Je potrebné odgrgnutie po kŕmení bábätka?
09.03.2023   0
Naozaj si dieťa nepotrebuje odgrgnúť? Možno áno a možno nie. Zistíte to po krátkom čase s novorodeniatkom aj sami.
detské choroby
Zdravotná starostlivosť o doma narodené dieťa
20.03.2023   1
Ak sa dieťatko narodilo doma, navyše ak sa jednalo o plánovaný domáci pôrod, mal by ho prevziať do starostlivosti pediater, s ktorým budú mať rodičia vopred urobenú nejakú dohodu.
Do skupiny zriedkavých chorôb patrí viac ako 10.000 diagnóz
28.02.2023   0
Niektoré z nich boli doteraz mylne označované ako poruchy autistického spektra
Prečo mávame upchatý nos?
09.02.2023   7
Nádcha je dosť všeobecný pojem a mnohí z nás už na vlastnom nose zistili, že nie je nádcha ako nádcha.
auto
Bezpečne v aute: Dieťa na prednom sedadle
05.02.2023   19
Môžem voziť dieťa na prednom sedadle? Je to bezpečné? Musí byť pripútané v autosedačke? Ako vypnúť airbag spolujazdca?
100% elektrická DACIA SPRING: Úplne nový motor aj výbava
18.01.2023   0
S uvedením na trh na jar 2021, Spring sprístupnil elektrickú mobilitu širokej verejnosti.