Pred/ŠkolákZápis do 1. ročníka ZŠ

Začínajú sa zápisy do základných škôl

 Kristína Kováčiková   01.04.2019   0

Tento týždeň sa začínajú zápisy do prvého ročníka na základných školách. Potrvajú až do 30. apríla.

Ak máte doma predškoláka, ktorý dovŕši vek 6 rokov do 31. augusta, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu, a to bez ohľadu na to, či zvažujete odklad školskej dochádzky alebo má vaše dieťa zdravotné znevýhodnenie.

Shutterstock

 

Kto má povinnosť zapísať dieťa do školy

Každý rodič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku, má povinnosť zapísať do prvého ročníka základnej školy dieťa, ktoré najneskôr 31. augusta dovŕši šesť rokov.

Ak rodič nemôže zapísať dieťa do školy v riadnom termíne, napríklad pre chorobu či iné závažné dôvody, je dôležité, aby sa skontaktoval s riaditeľom školy, vysvetlil mu situáciu a dohodol s ním ďalší postup.

Za zanedbanie povinnosti zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky môže rodič dostať pokutu do výšky 331,50 eur.

Kam zapísať dieťa do školy

Dieťa môžete zapísať na spádovú školu podľa trvalého bydliska dieťaťa - zo zákona má riaditeľ spádovej školy povinnosť prednostne prijať žiakov podľa trvalého bydliska v jej obvode.

Dieťa však môžete zapísať aj inam. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole podľa trvalého pobytu, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre inú základnú školu, jej riaditeľ oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy.

Aj dieťa, ktoré žije v zahraničí a bude v zahraničí študovať, ale má trvalý pobyt na Slovensku, musí byť prihlásené do spádovej školy podľa trvalého pobytu. Rodič musí písomne požiadať riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.

Výber školy - odporúčania ministerstva školstva

Pri výbere základnej školy MŠ rodičom odporúča, aby si o nej zistili čo najviac základných informácií, napríklad:

 • aké je zameranie školy či úspešnosť jej absolventov v prijímaní na stredné školy, 
 • aký má vybraná škola školský vzdelávací program, aké cudzie jazyky ponúka, aké projekty na škole prebiehajú,
 • informácie, ako je zabezpečená organizácia vyučovania na prvom stupni alebo možnosti integrácie žiakov,
 • aká je atmosféra v škole, kvalita spolupráce s rodičmi
 • dopravná dostupnosť školy od miesta bydliska žiaka.

Ministerstvo odporúča rodičom osobný rozhovor s vedením školy, deň otvorených dverí, prípadne si pozrieť internetovú stránku školy, predovšetkým správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré škola povinne zverejňuje.

 

Kedy zapísať - termín zápisu

Zápis do prvého ročníka sa koná v termíne od 1. 4. do 31. 4. 2019 - konkrétny termín a miesto si každá škola určí sama. 

Informáciu o termíne konania zápisu by ste mali nájsť u zriaďovateľa školy, na ktorú chcete zapísať vaše dieťa, častokrát bývajú oznamy o zápisoch aj v materských školách.

Väčšinou nájdete aj informáciu o tom, že si máte so sebou zobrať občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a v prípade záujmu o odklad aj doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

Prihlášku na zápis do prvého ročníka si môžete stiahnuť z webovej stránky školy alebo ju vyplníte priamo na zápise.

Prečítajte si aj: 15 vecí, ktoré má vedieť predškolák

Čo by mal vedieť váš predškolák

 • základné informácie - poznať svoje meno, priezvisko, adresu,
 • zdvorilo a slušne sa správať - vedieť pozdraviť, poprosiť, poďakovať, osloviť,
 • plynule sa vyjadrovať, hovoriť zrozumiteľne, rozumieť hovorenému slovu, chápať slovné pokyny,
 • samoobslužné činnosti - jesť s príborom, samostatne sa obliecť a vyzliecť, zapnúť gombíky, obuť, zaviazať si šnúrky na topánkach, 
 • používať samostatne WC, umývať si ruky, vedieť sa vysmrkať,
 • správne držať ceruzku,
 • poznať základné farby a tvary,
 • orientovať sa, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo,
 • poznať znaky ročných období, rozlišovať časti dňa, dni v týždni
 • poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku,
 • podľa predkreslenej čiary vystrihnúť jednoduchý tvar

Prečítajte si aj: 8 dôvodov na odklad školskej dochádzky

 

Ak zvažujete odklad školskej dochádzky

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.

Ak dieťa pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu základnej školy, riaditeľ môže určiť  jeho zaradenie do nultého ročníka.

V oboch prípadoch tak môže urobiť iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o odklad je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, pričom vyjadrenie odborníkov je pre zákonného zástupcu odporúčaním.

Odosielam Váš hlas...
Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.

Najčítanejšie
Recept týždňa
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Univerzitná nemocnica Bratislava Antolská
21.03.2023   2
V rámci prípravy je možnosť plávania pre tehotné. Akceptujú pôrodné plány, resp. želania. Je vhodné ich dopredu prekonzultovať ešte počas prenatálnych poradní, prípadne si dohodnúť aj stretnutie s neonatológom.
Otec pri pôrode - nie len pre tento moment
17.03.2023   0
Prítomnosť otca pri pôrode môže mať kladný vplyv nielen na bezprostredný priebeh pôrodu, ale aj na samotný vzťah partnerov a vzťah otca k dieťaťu. Kým pred pôrodom sa väčšina otcov obáva toho, ako budú reagovať na nemocničné prostredie, či dokážu zvládnuť všetko, čo sa od nich bude očakávať, tak po pôrode opisujú negatívne pocity najmä v súvislosti s tým, že nedokázali svojej partnerke dostatočne pomôcť a bolo pre nich veľmi ťažké vidieť ako trpí.
Fakultná nemocnica Nitra
16.03.2023   0
Čo v pôrodnici odporúčajú všetkým rodičkám? Ako v Nitre prebieha pôrod? Aktualizované informácie z fakultnej nemocnice Nitra.
babetko
Trávite s dieťaťom 2-3 hodiny denne? Ste priemerný rodič
15.03.2023   0
Trávime s deťmi dostatočne veľa času? Ako trávia spoločný čas slovenské rodiny? Výsledky prieskumu rodinných rituálov nás prekvapia.
Moje dieťa sa nevie zahrať samo
14.03.2023   1
Keď sa dvojročné dieťa nevie zahrať samo, je to v poriadku? Je rozmaznané neustálou pozornosťou matky? Alebo je to naopak úplne normálne. Ako deťom pomôcť, aby postupne zvládli aj samostatnú hru?
Je potrebné odgrgnutie po kŕmení bábätka?
09.03.2023   0
Naozaj si dieťa nepotrebuje odgrgnúť? Možno áno a možno nie. Zistíte to po krátkom čase s novorodeniatkom aj sami.
detské choroby
Zdravotná starostlivosť o doma narodené dieťa
20.03.2023   1
Ak sa dieťatko narodilo doma, navyše ak sa jednalo o plánovaný domáci pôrod, mal by ho prevziať do starostlivosti pediater, s ktorým budú mať rodičia vopred urobenú nejakú dohodu.
Do skupiny zriedkavých chorôb patrí viac ako 10.000 diagnóz
28.02.2023   0
Niektoré z nich boli doteraz mylne označované ako poruchy autistického spektra
Prečo mávame upchatý nos?
09.02.2023   7
Nádcha je dosť všeobecný pojem a mnohí z nás už na vlastnom nose zistili, že nie je nádcha ako nádcha.
auto
Bezpečne v aute: Dieťa na prednom sedadle
05.02.2023   19
Môžem voziť dieťa na prednom sedadle? Je to bezpečné? Musí byť pripútané v autosedačke? Ako vypnúť airbag spolujazdca?
100% elektrická DACIA SPRING: Úplne nový motor aj výbava
18.01.2023   0
S uvedením na trh na jar 2021, Spring sprístupnil elektrickú mobilitu širokej verejnosti.