Pred/ŠkolákZápis do 1. ročníka ZŠ

Začínajú sa zápisy do základných škôl

 Kristína Kováčiková   01.04.2019   0

Tento týždeň sa začínajú zápisy do prvého ročníka na základných školách. Potrvajú až do 30. apríla.

Ak máte doma predškoláka, ktorý dovŕši vek 6 rokov do 31. augusta, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu, a to bez ohľadu na to, či zvažujete odklad školskej dochádzky alebo má vaše dieťa zdravotné znevýhodnenie.

Shutterstock

 

Kto má povinnosť zapísať dieťa do školy

Každý rodič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku, má povinnosť zapísať do prvého ročníka základnej školy dieťa, ktoré najneskôr 31. augusta dovŕši šesť rokov.

Ak rodič nemôže zapísať dieťa do školy v riadnom termíne, napríklad pre chorobu či iné závažné dôvody, je dôležité, aby sa skontaktoval s riaditeľom školy, vysvetlil mu situáciu a dohodol s ním ďalší postup.

Za zanedbanie povinnosti zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky môže rodič dostať pokutu do výšky 331,50 eur.

Kam zapísať dieťa do školy

Dieťa môžete zapísať na spádovú školu podľa trvalého bydliska dieťaťa - zo zákona má riaditeľ spádovej školy povinnosť prednostne prijať žiakov podľa trvalého bydliska v jej obvode.

Dieťa však môžete zapísať aj inam. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole podľa trvalého pobytu, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre inú základnú školu, jej riaditeľ oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy.

Aj dieťa, ktoré žije v zahraničí a bude v zahraničí študovať, ale má trvalý pobyt na Slovensku, musí byť prihlásené do spádovej školy podľa trvalého pobytu. Rodič musí písomne požiadať riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.

Výber školy - odporúčania ministerstva školstva

Pri výbere základnej školy MŠ rodičom odporúča, aby si o nej zistili čo najviac základných informácií, napríklad:

 • aké je zameranie školy či úspešnosť jej absolventov v prijímaní na stredné školy, 
 • aký má vybraná škola školský vzdelávací program, aké cudzie jazyky ponúka, aké projekty na škole prebiehajú,
 • informácie, ako je zabezpečená organizácia vyučovania na prvom stupni alebo možnosti integrácie žiakov,
 • aká je atmosféra v škole, kvalita spolupráce s rodičmi
 • dopravná dostupnosť školy od miesta bydliska žiaka.

Ministerstvo odporúča rodičom osobný rozhovor s vedením školy, deň otvorených dverí, prípadne si pozrieť internetovú stránku školy, predovšetkým správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré škola povinne zverejňuje.

 

Kedy zapísať - termín zápisu

Zápis do prvého ročníka sa koná v termíne od 1. 4. do 31. 4. 2019 - konkrétny termín a miesto si každá škola určí sama. 

Informáciu o termíne konania zápisu by ste mali nájsť u zriaďovateľa školy, na ktorú chcete zapísať vaše dieťa, častokrát bývajú oznamy o zápisoch aj v materských školách.

Väčšinou nájdete aj informáciu o tom, že si máte so sebou zobrať občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a v prípade záujmu o odklad aj doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

Prihlášku na zápis do prvého ročníka si môžete stiahnuť z webovej stránky školy alebo ju vyplníte priamo na zápise.

Prečítajte si aj: 15 vecí, ktoré má vedieť predškolák

Čo by mal vedieť váš predškolák

 • základné informácie - poznať svoje meno, priezvisko, adresu,
 • zdvorilo a slušne sa správať - vedieť pozdraviť, poprosiť, poďakovať, osloviť,
 • plynule sa vyjadrovať, hovoriť zrozumiteľne, rozumieť hovorenému slovu, chápať slovné pokyny,
 • samoobslužné činnosti - jesť s príborom, samostatne sa obliecť a vyzliecť, zapnúť gombíky, obuť, zaviazať si šnúrky na topánkach, 
 • používať samostatne WC, umývať si ruky, vedieť sa vysmrkať,
 • správne držať ceruzku,
 • poznať základné farby a tvary,
 • orientovať sa, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo,
 • poznať znaky ročných období, rozlišovať časti dňa, dni v týždni
 • poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku,
 • podľa predkreslenej čiary vystrihnúť jednoduchý tvar

Prečítajte si aj: 8 dôvodov na odklad školskej dochádzky

 

Ak zvažujete odklad školskej dochádzky

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.

Ak dieťa pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu základnej školy, riaditeľ môže určiť  jeho zaradenie do nultého ročníka.

V oboch prípadoch tak môže urobiť iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o odklad je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, pričom vyjadrenie odborníkov je pre zákonného zástupcu odporúčaním.

Odosielam Váš hlas...
Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka právnych záležitostí, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča." Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave. Občas napíše aj niečo iné ako 4 §.
Najčítanejšie
Recept týždňa
EUROVOĽBY
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Je to dieťa moje? Potvrdiť otcovstvo môžu aj anonymné DNA testy
21.05.2019   0
Možnosť otestovať otcovstvo nemusíte len prostredníctvom odborníkov. Samotné anonymné testovanie umožňuje objednávku testu až domov. Štandardne sa používa tyčinka, ktorou sa urobí výter z ústnej dutiny. Každý test obsahuje dve vzorky, ktoré sa odošlú späť do spoločnosti, ktorá o niekoľko dní vyhodnotí testovanie. Výsledky odošle podľa vyžiadania na adresu žiadateľa, alebo na mailovú adresu.
Kvôli strachu z pôrodu som skončila u terapeuta
14.05.2019   0
Teraz viem, že prežitá skúsenosť z pôrodu je vlastne trauma, veď sa bojovalo o život môjho dieťaťa. Preto sa cítim bezmocná a mám obavy, že ak sa niečo stane, nebudem vedieť pomôcť svojmu dieťaťu.
SZČO a materská
12.05.2019   0
Má SZČO nárok na materské? Musí prerušiť alebo zrušiť živnosť, keď poberá materské? Aké sú podmienky nároku na materské? Ako sa vypočíta materské SZČO? Mám nárok na materské, ak mám podlžnosti na poistnom?
babetko
Montessori prístup: deti upratujú hračky samé od seba
21.05.2019   0
Montessori učitelia uplatňujú metódy, ktoré vedia osloviť už najmenšie deti k tomu, aby boli poriadkumilovné.
Vyhrajte detský tábor STROJ ČASU od Dôvery (03 kolo)
20.05.2019   0
Vyhrajte detský tábor na august v Námestove. Losujeme každý týždeň nového výhercu.
Mamy nepadajú učené z neba
19.05.2019   2
Asi pred rokom som v návale hnevu povedala synovi, že keď ma neľúbi a nechce so mnou žiť, nech si pobalí kufor a ide tam, kde mu bude lepšie. Akcia – reakcia, ešte len spustil spŕšku sprostostí. A ja, čo som mala byť nad vecou, som mu namiesto toho do kufra začala hádzať veci.
detské choroby
Histamínová intolerancia
20.05.2019   0
Histamínová intolerancia má rôzne príznaky, aj veľa takých, ktoré by sme automaticky liečili ako nádchu, migrénu, prípadne ako alergickú kožnú reakciu. Pokiaľ sa jedná o HIT, vyžaduje si nízkohistamínovú diétu.
Astma
14.05.2019   4
Astma postihuje 10% detí. Aké sú príčiny tejto choroby? Ako sa prejavuje? Ako ju liečiť? Dá sa astme predchádzať?
Mrľa detská
03.05.2019   0
Mrle žijú v čreve človeka, o ktoré sa prichytávajú ústnym otvorom a živia sa bunkami čreva a rôznymi baktériami. Deťom spôsobujú nemalé problémy.
zvery
Ako správne osloviť, či volať ovcu
09.05.2019   0
No jednoduché to nie je. Samica ovce domácej sa nazýva bahnica. Samec je baran a ich mláďatko sa volá jahňa. Čo je potom baránok?
Upratovači v akváriu
05.05.2019   0
Riasy, nečistoty, nánosy a zbytky potravy. Postačí niekoľko dní až týždňov a z vášho klenotu je vec blízko podobná žumpe. S podobným stavom nám dokážu pomôcť ryby, ktorých hovorovo voláme „upratovači“.
O čom mačky snívajú
27.04.2019   0
O čom zvyknú mačky a mačiatka snívať? Sú ich sny úplne iné ako tie naše? Mávajú aj zlé sny? Vraj existujú aj námesačné mačky. Je to možné?