Pred/ŠkolákStredná škola - ako na ňu

Kam na strednú zdravotnícku školu

 Zuzana Špačková   11.02.2015   1

Stredné zdravotnícke školy otvárajú tento rok pre absolventov základných škôl študijné odbory: 

 • asistent výživy,
 • zdravotnícky laborant,
 • farmaceutický laborant,
 • zdravotnícky asistent,
 • očný optik a 
 • masér.

Na študijný odbor masér sa vykonávajú talentové skúšky, takže termín doručenia prihlášky je 28. februára 2015. Talentovky sa uskutočnia medzi 25. marcom a 15. aprílom. Kritériá na prijatie a konkrétne termíny talentových skúšok už riaditelia škôl zverejnili.

Záujemcovia o všetky ostatné študijné odbory musia poslať prihlášku do 20. apríla 2015, prijímacie pohovory sú v prvej polovici mája.

Čo sa dá študovať na zdravotníckej škole

 • Asistent výživy – absolvent je pripravený na povolanie v oblasti liečebnej výživy a v rôznych sférach zabezpečovania preventívnej a správnej výživy obyvateľstva - v zdravotníckych zariadeniach všetkých typov, v kúpeľoch a zariadeniach sociálnej starostlivosti, prostredníctvom špecializovaných ambulancií a poradní zameraných na metabolické ochorenia, v diétnych jedálňach štátneho aj súkromného sektoru.
 • Zdravotnícky laborant - odbor pripravuje zdravotníckych pracovníkov spôsobilých vykonávať základné činnosti zdravotníckeho laboranta na pracoviskách laboratórnej medicíny v oblasti klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, klinickej mikrobiológie, patologickej anatómie, histológie, imunológie, toxikológie, genetiky a na pracoviskách verejného zdravotníctva.
 • Farmaceutický laborant - kvalifikovaný zdravotnícky pracovník s odborným vzdelaním, ktorý je oprávnený vykonávať samostatné odborné práce vo všetkých typoch lekární, vo výrobniach liečivých prípravkov, v oddeleniach výroby infúznych roztokov a očných prípravkov, vo farmaceutickom priemysle, distribučných farmaceutických firmách, v laboratóriách pre kontrolu liečiv, v predajniach zdravotníckych potrieb a ďalších farmaceutických zariadeniach.
 • Zdravotnícky asistent – odbor pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú spôsobilí vykonávať základné ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti a v sociálnych službách, kde pracuje v ošetrovateľskom tíme.
 • Očný optik - absolvent môže samostatne vykonávať zdravotno-technické služby v oblasti očnej optiky - zhotovovať, upravovať a opravovať korekčné okuliare a ostatné optické korekčné pomôcky a administratívne činnosti v očných optikách a zdravotníckych zariadeniach a zároveň spolupracuje s očným lekárom a optometristom.
 • Zubný asistent - absolvent je spôsobilý vykonávať odborné asistentské a administratívne činnosti na úseku prevencie a výchovy stomatologických pacientov v oblasti dentálnej hygieny, na všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kde môžete pracovať pod vedením stomatológa.
 • Masér - absolventi majú široké možnosti uplatnenia na trhu práce v zdravotníckych zariadeniach verejného i súkromného sektoru na pracovných miestach ako kvalifikovaný masér. odborné masérske činnosti a odborné činnosti v odvetvia fyzikálnej terapie (foto-, termo-, hydro- a balneoterapie) v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych a iných zariadeniach (fitcentrá, wellness centrá, športové kluby a pod.).

Požiadavky na talentovkách na zdravotnícke školy

 

Prijímacia skúška pre odbor masér pozostáva z talentovej skúšky, skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a prírodopisu v rozsahu učiva základnej školy.

Talentová skúška si overuje špeciálne schopnosti, zručností pri modelovaní z plastelíny a pri práci s drôtom. Skúška má aj pohybovo-motorickú časť, ktorá si vyžaduje napríklad odcvičenie gymnastickej zostavy, preplávania určeného úseku za daný časový interval bez ohľadu na zvolený plavecký štýl alebo ľah-sedy.

Uchádzač potrebuje mať na prihláške potvrdené od praktického lekára, že je schopný študovať študijný odbor masér, nie je oslobodený od telesnej výchovy a spĺňa kritériá na zdravotnú spôsobilosť podľa vyhlášky č. 364/2009 Z. z.

Po ukončení štúdia na zdravotníckej škole

Stredné zdravotnícke školy poskytujú žiakom úplné stredné odborné vzdelanie (ISCED  3A) a pripravuje ich predovšetkým na výkon odborných činností v oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí podľa učebných osnov a učebných plánov, vydaných Ministerstvom školstva SR a podľa vyhlášky MŠMaŠ SR č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní po 4-ročnom štúdiu je vysvedčenie o maturitnej skúške, niektoré odbory majú aj odbornú skúšku.

Po úspešnom ukončení štúdia sa absolventi môžu ďalej vzdelávať na všetkých druhoch vysokých škôl (najvhodnejšie sú školy s prírodovedným zameraním). Ak sa absolvent rozhodne nastúpiť do praxe, môže sa ďalej vzdelávať formou pomaturitného špecializačného štúdia.

 

Prehľad o možnostiach štúdia v školskom roku 2015/2016

 • Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
 • Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava
 • Stredná zdravotnícka škola - Egészségugyi Középiskola, Športová 349/34, Dunajská Streda
 • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
 • Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava
 • Stredná zdravotnícka škola, Odborov 244/8, Považská Bystrica
 • Stredná zdravotnícka škola, J. Braneckého 4, Trenčín
 • Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
 • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky
 • Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul, 17. novembra 1056 Topoľčany
 • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Horná 137, Čadca
 • Stredná zdravotnícka škola, M. Hattalu 2149, Dolný Kubín
 • Stredná zdravotnícka škola, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš
 • Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej, Dončova 7, Ružomberok
 • Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 2, Žilina
 • Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, Lučenec
 • Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen
 • Stredná zdravotnícka škola, J. G.Tajovského 24, Banská Bystrica
 • Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad
 • Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta, Kláštorská 24A, Levoča
 • Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, Prešov
 • Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov
 • Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné
 • Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána, Sovietskych hrdinov 80, Svidník
 • Stredná zdravotnícka škola sv. Alţbety, Mäsiarska 25, Košice
 • Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice
 • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
 • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Košice
 • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Námestie 1. mája č. 1, Rožňava
Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.5 z 5. Celkom 6 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku
Ria napísané 25.10.2017 00:55

Určite nedopočujem navštevovať szs v Trnave, učitelia vám nadávajú do debilov, na školným internáte nemáte žiadne súkromí, učitelia bývajú zasadnutí a neznášajú žiadny odpor od žiakov. Na telesnej výchove učiteľka nerešpektuje oslobodenie od lekára v plnej miere ani čiastočné úľavy. ked nespĺňate správne hodnoty fyzických testov tak vás slovne aj fyzicky ponižuje pred celou triedou. Pritom každý jedinec má iné proporcie tela a fyzickú zdatnosť. A riadiť sa tabuľkami je v niektorých prípadoch fakt hlúposť. Poškodenie kĺbov a väzív len preto že vás učiteľka hustí do maximálneho vyčerpaní bez dostatočnej kompenzácie po cvičení. Ďalej prax ktorá je fakt strašne chudá na to jak ju daná škola ospevuje. Ked skončíte školu tak zistíte že ste sa učili kopa kravin a tie podstatne veci ste brali len teoreticky ale nikdy neboli prevedené prakticky aj keby sa našli možnosti kde ich vykonať. A to že se učitelia nechajú oslovovať profesori to je už najvyšší gól. To už nehovoriac na daných pracoviskách praxe kde robíte celý den jak debil za zamestnanca daného vášho odboru ktorý si váľa šunky a vy sa ani nezastavíte. Dôjdete na výšku a zistíte že vám škola nedala absolútne žiadne základy chémie ani fyziky že ste riadne pozadu preto sa nemôžete ani dostáť napríklad na zdravotnícke fakulty kde sú prevažne testy z chémie a fyziky. Na výške človek zistí že mu škola absolútne nič nedala ,o koľko ho ukrátila aspoň v mojom odbore aj ked na výške mám nadväzujúci program. Okrem kamarátstiev a zážitkov so spolužiakmi dobre spomienky nemám...

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Gynekológ varuje: Nedostatok horčíka v tehotenstve zvyšuje riziko astmy a ekzému u detí
12.07.2019   0
Nedostatok horčíka môžeme mať z viacerých príčin. Samé si ho spôsobujeme rôznymi diétami, jednostrannou stravou či konzumáciou polotovarov. Hnačky a zvracanie ho zase nadmerne vylúčia. V prípade tehotnosti však jeho potreba značne narastá.
Ako liečiť opuchy nôh v tehotenstve - babské rady
09.07.2019   0
Zábal na nohy môžete aplikovať pred spaním, ale pokojne aj počas noci. Pomôže najmä v dňoch, keď teplomer aj vo večerných hodinách ukazuje tridsať stupňov. Na zábal vyskúšajte ľanovú utierku, mäkký uterák či bavlnenú plienku. Zmiešajte teplú vodu a ocot v pomere 1:1 a namočte doňho napríklad osušku. Omotajte ju okolo chodidiel. Nohy si vyložte na zrolovanú prikrývku a nechajte odpočívať.
Tehotná na festivale?
05.07.2019   4
Je festival zábava, ktorú si musíte v tehotenstve zakázať? Ako na bábätko vplýva hlasný zvuk, ako v tehotenstve zvládať vysoké teploty, zníženú hygienu a iné festivalové špecifika? Skúsili ste?
babetko
Ako si poradiť s detskou kolikou? Vyskúšajte kvapky
15.07.2019   0
Pravidelná bolesť nafúknutého bruška postihuje asi 25 percent novorodencov od 3. až 6. týždňa života do 3. až 4. mesiaca.
O pokryteckom kojení
11.07.2019   27
Akoby nás mátala revolta voči generácii našich mám, ktoré sa hádam rad radom kolektívne dohodli, že už po troch mesiacoch majú „málo“ mlieka, „slabé“ je a pochabo nám zapchali ústa fľašou, z ktorej len tak tieklo sunarom ako potokom.
Nerob z toho vedu!
08.07.2019   1
Nerob z toho vedu - vraví mi muž, keď sa do preplneného kufra snažím napchať ďalšiu náhradnú vrstu oblečenia. Nerob z toho vedu - vraví, keď pred odchodom zúfalo hľadám plyšového krtka. Nesúhlasím, prežiť cestu na dovolenku je naozajstná veda.
detské choroby
Magnetická rezonancia pre deti inak
05.07.2019   0
Deti sa často návštevy lekárov obávajú. Ako spríjemniť tento zážitok vymysleli v USA, keď z obyčajných prístrojov spravili dobrodružstvo.
Majú piť deti bylinkové čaje?
01.07.2019   0
V lekárňach nájdete na výber veľa čajov, určených pre deti od 4., 6., 8. ...mesiaca. Pre mňa je vždy otázkou, kde a ako boli byliny pestované. Vyhýbajte sa granulovaným čajom, hoci sa tvária ako bylinkové.
Deti a klimatizácia. 7 x AKO bezpečne
26.06.2019   0
Je bezpečné používať klimatizáciu pri malom bábätku? Odborníci tvrdia, že áno, ako dodržíte niekoľko opatrení. Niektorí lekári súhlasia s názorom, že je bezpečnejšie používať klimatizáciu aj u novorodenca, než ho ponechať v horúcom, vlhkom prostredí, bez prúdenia vzduchu.
zvery
Chcem vlastného koňa. Koľko stojí kôň?
15.07.2019   11
Je to až také nedostupné? Koľko stojí kôň? Kde bude bývať? Čo potrebuje?
Canisterapia - inšpirácia ako pracovať so psom
06.07.2019   0
Rozhovor so Zuzanou Blažekovou, majiteľkou bernského salašníckeho psa - canisterapeuta, o tom ako sa dostali ku Canisterapii a ako pomáhajú druhým. Inšpirácia ako zamestnať psa a prospievať nielen v rodine ale i v spoločnosti.
Kŕmenie psa surovou stravou - BARFovanie
18.06.2019   7
BARFovanie je kŕmenie surovým mäsom, kosťami a surovou zeleninou. No neznamená to, že každý deň hodím psovi kilo surového krvavého mäsa. Tak ako vlky, aj pes potrebuje byliny, korienky, či zeleninu, aby doplnil pre svoj organizmus potrebné látky.