Pred/ŠkolákStredná škola - ako na ňu

Kam na strednú zdravotnícku školu

 Zuzana Špačková   11.02.2015   1

Stredné zdravotnícke školy otvárajú tento rok pre absolventov základných škôl študijné odbory: 

 • asistent výživy,
 • zdravotnícky laborant,
 • farmaceutický laborant,
 • zdravotnícky asistent,
 • očný optik a 
 • masér.

Na študijný odbor masér sa vykonávajú talentové skúšky, takže termín doručenia prihlášky je 28. februára 2015. Talentovky sa uskutočnia medzi 25. marcom a 15. aprílom. Kritériá na prijatie a konkrétne termíny talentových skúšok už riaditelia škôl zverejnili.

Záujemcovia o všetky ostatné študijné odbory musia poslať prihlášku do 20. apríla 2015, prijímacie pohovory sú v prvej polovici mája.

Čo sa dá študovať na zdravotníckej škole

 • Asistent výživy – absolvent je pripravený na povolanie v oblasti liečebnej výživy a v rôznych sférach zabezpečovania preventívnej a správnej výživy obyvateľstva - v zdravotníckych zariadeniach všetkých typov, v kúpeľoch a zariadeniach sociálnej starostlivosti, prostredníctvom špecializovaných ambulancií a poradní zameraných na metabolické ochorenia, v diétnych jedálňach štátneho aj súkromného sektoru.
 • Zdravotnícky laborant - odbor pripravuje zdravotníckych pracovníkov spôsobilých vykonávať základné činnosti zdravotníckeho laboranta na pracoviskách laboratórnej medicíny v oblasti klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, klinickej mikrobiológie, patologickej anatómie, histológie, imunológie, toxikológie, genetiky a na pracoviskách verejného zdravotníctva.
 • Farmaceutický laborant - kvalifikovaný zdravotnícky pracovník s odborným vzdelaním, ktorý je oprávnený vykonávať samostatné odborné práce vo všetkých typoch lekární, vo výrobniach liečivých prípravkov, v oddeleniach výroby infúznych roztokov a očných prípravkov, vo farmaceutickom priemysle, distribučných farmaceutických firmách, v laboratóriách pre kontrolu liečiv, v predajniach zdravotníckych potrieb a ďalších farmaceutických zariadeniach.
 • Zdravotnícky asistent – odbor pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú spôsobilí vykonávať základné ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti a v sociálnych službách, kde pracuje v ošetrovateľskom tíme.
 • Očný optik - absolvent môže samostatne vykonávať zdravotno-technické služby v oblasti očnej optiky - zhotovovať, upravovať a opravovať korekčné okuliare a ostatné optické korekčné pomôcky a administratívne činnosti v očných optikách a zdravotníckych zariadeniach a zároveň spolupracuje s očným lekárom a optometristom.
 • Zubný asistent - absolvent je spôsobilý vykonávať odborné asistentské a administratívne činnosti na úseku prevencie a výchovy stomatologických pacientov v oblasti dentálnej hygieny, na všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kde môžete pracovať pod vedením stomatológa.
 • Masér - absolventi majú široké možnosti uplatnenia na trhu práce v zdravotníckych zariadeniach verejného i súkromného sektoru na pracovných miestach ako kvalifikovaný masér. odborné masérske činnosti a odborné činnosti v odvetvia fyzikálnej terapie (foto-, termo-, hydro- a balneoterapie) v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych a iných zariadeniach (fitcentrá, wellness centrá, športové kluby a pod.).

Požiadavky na talentovkách na zdravotnícke školy

 

Prijímacia skúška pre odbor masér pozostáva z talentovej skúšky, skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a prírodopisu v rozsahu učiva základnej školy.

Talentová skúška si overuje špeciálne schopnosti, zručností pri modelovaní z plastelíny a pri práci s drôtom. Skúška má aj pohybovo-motorickú časť, ktorá si vyžaduje napríklad odcvičenie gymnastickej zostavy, preplávania určeného úseku za daný časový interval bez ohľadu na zvolený plavecký štýl alebo ľah-sedy.

Uchádzač potrebuje mať na prihláške potvrdené od praktického lekára, že je schopný študovať študijný odbor masér, nie je oslobodený od telesnej výchovy a spĺňa kritériá na zdravotnú spôsobilosť podľa vyhlášky č. 364/2009 Z. z.

Po ukončení štúdia na zdravotníckej škole

Stredné zdravotnícke školy poskytujú žiakom úplné stredné odborné vzdelanie (ISCED  3A) a pripravuje ich predovšetkým na výkon odborných činností v oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí podľa učebných osnov a učebných plánov, vydaných Ministerstvom školstva SR a podľa vyhlášky MŠMaŠ SR č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní po 4-ročnom štúdiu je vysvedčenie o maturitnej skúške, niektoré odbory majú aj odbornú skúšku.

Po úspešnom ukončení štúdia sa absolventi môžu ďalej vzdelávať na všetkých druhoch vysokých škôl (najvhodnejšie sú školy s prírodovedným zameraním). Ak sa absolvent rozhodne nastúpiť do praxe, môže sa ďalej vzdelávať formou pomaturitného špecializačného štúdia.

 

Prehľad o možnostiach štúdia v školskom roku 2015/2016

 • Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
 • Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava
 • Stredná zdravotnícka škola - Egészségugyi Középiskola, Športová 349/34, Dunajská Streda
 • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
 • Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava
 • Stredná zdravotnícka škola, Odborov 244/8, Považská Bystrica
 • Stredná zdravotnícka škola, J. Braneckého 4, Trenčín
 • Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
 • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky
 • Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul, 17. novembra 1056 Topoľčany
 • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Horná 137, Čadca
 • Stredná zdravotnícka škola, M. Hattalu 2149, Dolný Kubín
 • Stredná zdravotnícka škola, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš
 • Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej, Dončova 7, Ružomberok
 • Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 2, Žilina
 • Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, Lučenec
 • Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen
 • Stredná zdravotnícka škola, J. G.Tajovského 24, Banská Bystrica
 • Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad
 • Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta, Kláštorská 24A, Levoča
 • Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, Prešov
 • Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov
 • Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné
 • Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána, Sovietskych hrdinov 80, Svidník
 • Stredná zdravotnícka škola sv. Alţbety, Mäsiarska 25, Košice
 • Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice
 • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
 • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Košice
 • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Námestie 1. mája č. 1, Rožňava
Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.5 z 5. Celkom 6 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku
Ria napísané 25.10.2017 00:55

Určite nedopočujem navštevovať szs v Trnave, učitelia vám nadávajú do debilov, na školným internáte nemáte žiadne súkromí, učitelia bývajú zasadnutí a neznášajú žiadny odpor od žiakov. Na telesnej výchove učiteľka nerešpektuje oslobodenie od lekára v plnej miere ani čiastočné úľavy. ked nespĺňate správne hodnoty fyzických testov tak vás slovne aj fyzicky ponižuje pred celou triedou. Pritom každý jedinec má iné proporcie tela a fyzickú zdatnosť. A riadiť sa tabuľkami je v niektorých prípadoch fakt hlúposť. Poškodenie kĺbov a väzív len preto že vás učiteľka hustí do maximálneho vyčerpaní bez dostatočnej kompenzácie po cvičení. Ďalej prax ktorá je fakt strašne chudá na to jak ju daná škola ospevuje. Ked skončíte školu tak zistíte že ste sa učili kopa kravin a tie podstatne veci ste brali len teoreticky ale nikdy neboli prevedené prakticky aj keby sa našli možnosti kde ich vykonať. A to že se učitelia nechajú oslovovať profesori to je už najvyšší gól. To už nehovoriac na daných pracoviskách praxe kde robíte celý den jak debil za zamestnanca daného vášho odboru ktorý si váľa šunky a vy sa ani nezastavíte. Dôjdete na výšku a zistíte že vám škola nedala absolútne žiadne základy chémie ani fyziky že ste riadne pozadu preto sa nemôžete ani dostáť napríklad na zdravotnícke fakulty kde sú prevažne testy z chémie a fyziky. Na výške človek zistí že mu škola absolútne nič nedala ,o koľko ho ukrátila aspoň v mojom odbore aj ked na výške mám nadväzujúci program. Okrem kamarátstiev a zážitkov so spolužiakmi dobre spomienky nemám...

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Toto by ste mamičke po pôrode naozaj darovať nemali
22.04.2019   0
Doma ma čakali samé úžasné darčeky ako karimatka, aby som vraj čím skôr začala zhadzovať kilá navyše, krém na bradavky a odsávačka hlienov pre syna. Manžel mi prezradil, že hľadal niečo praktické a užitočné. Tak som sa naštvala a na Vianoce som si z jeho odmeny, čo dostal v práci, kúpila zlatú retiazku a kabelku, a jemu som darovala ponožky a sprej proti poteniu nôh. Ten pohľad, keď si pred celou rodinou vybalil darček, stál za to.
Aký je rozdiel medzi prvým a druhým tehotenstvom?
18.04.2019   0
Hovorí sa, že prvé dieťa je pokusný králik. Blbosť! Prvé dieťa, to je nádej. Očakávania. Veľkolepé sny. Lekár vám na ultrazvuku ukazuje, kde má potomok ručičky a nožičky, ale vy vidíte zahraničnú univerzitu. Kurzy baletu. Voľný čas na koňoch. Nobelovú cenu a ďakovnú reč venovanú matke. Druhé dieťa? V lepšom prípade vám po ordinácii namiesto ocino nepobieha prvorodený. Pri pohľade na ultrazvuk nevidíte ručičky, nožičky ani Oxford, ale hory prádla a plienok. Veríte, že tentokrát sa to s materským mliekom podarí, ale keby nie, prežijete. Nuž, a tých rozdielov medzi prvým a druhým tehotenstvom je oveľa viac.
Pôrodnica v Trenčíne si zaslúži svoju dobrú povesť
16.04.2019   0
Nemôžem povedať, že lekár či sestry by sa z mojich požiadaviek vysmiali. Práve naopak, úplne rešpektovali moju žiadosť, aby mi nedávali lieky a neponúkali epidurál. Vedela som, že vo chvíli, keď bude pôrod prichádzať, by som sa mohla nechať zlákať na uľahčenie, a to som nechcela. Druhou vecou, ktorá bola pre mňa dôležitá, bolo: žiadne holenie, klystír.
babetko
Spod plienočky – staráme sa o chlapčeka
20.04.2019   1
I vám sa narodil chlapček? A premýšľate nad špecifikami starostlivosti? Ako na to? Stolica, zapareniny, penis, predkožka, mázok, krémiky, semenníky... Strašidelné?
Spod plienočky - staráme sa o dievčatko.
19.04.2019   0
Narodilo sa vám dievčatko? Neobávajte sa, s našimi tipmi určite starostlivosť o svoju dcérku zvládnete. Ako sa teda starať o intímne partie bábätka - dievčatka?
detské choroby
Drogy - čo robiť pri podozrení, že dieťa užíva drogy
22.04.2019   0
Všímajte si indície, nedávajme si klapky na oči. Problém s drogami sa môže týkať aj vašich detí.
Ako podávať deťom lieky
15.04.2019   0
Ako podať dieťaťu kvapky do oka, "hnusnú tabletku" na prehĺtnutie, či čapík do zadočku... Tu nájdete finty, triky, zlepšováky na mnohé liekové trápenia našich najmenších.
Detská imunita dá rodičom zabrať
13.04.2019   0
Za častými horúčkami a nádchami však nemusí byť vždy len vrodená predispozícia. Neraz je na vine životný štýl, v ktorom chýba otužovanie, pohyb a zdravá strava. Mnoho detí je naviac preťažených povinnosťami, už na základných školách zažívajú stres a chýba im viac hier na čerstvom vzduchu.
zvery
Pes a mačka – priatelia
20.04.2019   2
Od dávnych čias sa traduje, že pes a mačka sú najväčší nepriatelia. Túto tézu príležitostne podporia aj zábery z rôznych filmov, reklám či úryvky z rozprávok. Je to ale naozaj tak? Skutočne pes a mačka nemôžu spolu vydržať?
Rozhodli sme sa pre hada...
11.04.2019   0
Ak máte pri pohľade na hada zmiešané pocity, mali by ste ich rešpektovať. Radšej sa týmto zvieraťom nechajte fascinovať cez sklo terária v zoo. ... ak aspoň na chvíľu zvažujete, ponúkame vám zopár informácii, ktoré vás môžu ovplyvniť.
Čo potrebujete pre zajaca?
04.04.2019   5
Ak chceme chovať zajaca doma, tak to najpodstatnejšie pre neho je klietka. Aká má byť ? Čo má byť v klietke? Z čoho zajac pije? A čo záchodík? Na nič som nezabudla?