Pred/ŠkolákStredná škola - ako na ňu

14 zaujímavostí o písomnej maturite

 Mária Kopčíková   13.03.2017   0

Tento týždeň je pre vyše 45 tis. žiakov takmer 730 stredných škôl týždňom maturitným. Zasadnú do lavíc a absolvujú písomnú časť maturít.

O čom a na čo je maturitná skúška?

„Maturitná skúška je meradlom vedomostí, zručností a všeobecných kompetencií absolventa strednej školy. Maturitné vysvedčenie - doklad o ukončení štúdia na strednej škole - má význam pre študentov, vypovedá o ich schopnosti pokračovať v štúdiu a uplatniť sa v budúcom povolaní.“ (zdroj: NUCEM)

Zdroj: istock.com

 

Niekoľko historických informácií:

  • v roku 2004 sa uskutočnila Generálna skúška Novej koncepcie maturitnej skúšky z predmetov anglický jazyk, nemecký jazyk a matematika na vzorke 51 965 žiakov stredných škôl.
  • od roku 2005 prebieha externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky (anglický, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky a taliansky jazyk) z cudzích jazykov a matematiky.
  • v roku 2008 bol zahájený testovací model on-line maturity na vybraných školách.

Úľavy pre žiakov na maturitách >> >>

Písomná maturita 2017 v dátumoch

Maturitné písomky sa píšu v termíne 14. – 17. marca 2016.

Dátum

Udalosť

14. 3. 2017

test zo slovenského jazyka a literatúry

15. 3. 2017

povinný cudzí jazyk

16. 3. 2017

matematika

17. 3. 2017

napíšu žiaci na školách s vyučovacím jazykom maďarským či ukrajinským test z maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry

4.–7. 4. 2017

náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

4. 5. 2017

NÚCEM školám sprístupní oficiálne výsledky v elektronickej forme pre stiahnutie do školských informačných systémov. Najneskôr 6. mája 2017 na školy zašle oficiálne výsledkové listiny v papierovej podobe.

5. – 8. 9. 2017

opravný termín

Zdroj: istock.com

 

Niekoľko zaujímavostí z organizačnej a formálnej stránky písomných maturít

Na regulárny priebeh maturít na školách dohliada externý dozor vo forme predsedov predmetových a školských maturitných komisií. Riaditelia škôl si samotné testy prídu prevziať vždy v deň konania externej časti maturitnej skúšky z daného predmetu na príslušné distribučné miesto, ktoré má každá škola vopred určené.

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov budú vyhlásené už tradične prostredníctvom Slovenského rozhlasu, a to v daný deň okolo obeda.

Dozor v triedach počas písomiek konajú pedagógovia danej školy alebo externí, pričom platí pravidlo, že daný pedagóg by nemal mať aprobáciu na daný predmet, ani by nemal byť triednym učiteľom prítomných žiakov.

Žiaci sa pred začatím písomných prác musia identifikovať občianskym preukazom, alebo iným dokladom totožnosti s fotografiou. Dozor musí skontrolovať, či sú v triede len tí žiaci, ktorých majú na zozname. Ak žiak pri sebe žiaden doklad totožnosti nemá, je potrebné, aby zabezpečil jeho doručenie do školy do doby ukončenia práce s testom.

Žiaci sedia v laviciach po jednom. V laviciach za sebou sedia žiaci v zákryte a medzi dvoma susednými radmi musí byť voľné miesto.

Test z matematiky trvá 150 minút, pričom sa odporúča, aby prvých 120 minút žiak venoval vypracovaniu zadaní a posledných 30 minút kontrole. Test zo slovenského jazyka trvá 100 minút. Dozor vždy zapíše na tabuľu čas, kedy žiaci začali (nie skôr, ako o 9:45) a tiež napíše čas, kedy majú končiť. Po ukončení testu zo slovenčiny majú žiaci prestávku do 12:20, kedy musia byť opäť prítomní v triedach. Cca o 12:40 budú žiakom oznámené témy druhej časti maturitnej skúšky. Tie budú 4 a žiaci majú 15 minút na to, aby sa pre jednu z nich rozhodli.

Pri písomke z matematiky sú povolené len tieto pomôcky:  písacie potreby (modrá alebo čierna tuha), prehľad matematických vzťahov na zadnej strane testu a kalkulačku, ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu. Žiaci nesmú používať kalkulačku s funkciami Graph, Graphic, Calc, Solve, programovateľnú kalkulačku, kalkulačku s grafickým displejom, zošity, učebnice ani inú literatúru.

Zdroj: istock.com

 

Pri písomke zo slovenčiny môže byť na lavici okrem písacích potrieb len nápoj na osvieženie.

Mobily musia byť vypnuté a odložené v taškách. Tie si žiaci uložia na miesto, ktoré vopred stanoví dozor.

Žiaci dostanú 2 pomocné papiere opatrené pečiatkou školy, nesmú používať vlastné pomocné papiere. Ak budú potrebovať ďalší pomocný papier označený pečiatkou školy, môžu si ho v tichosti sami zobrať z katedry.

Odpoveďové hárky budú spracované skenovaním, preto ich žiaci nesmú skladať, krčiť, nesmú na ne písať ani kresliť nič, okrem vyplnenia požadovaných údajov a odpovedí.

Počas administrácie testov by žiaci nemali opúšťať triedu. V nevyhnutných prípadoch môžu opustiť učebňu tak, že oznámia dozoru dôvod odchodu a pri odchode odpoveďový hárok spolu s pomocnými papiermi vložia do testu a zatvorený test odovzdajú dozor konajúcemu pedagógovi. Mimo učebne môže byť v danom čase len jeden žiak zo skupiny, a to najdlhšie 5 minút.

Straší vaše dieťa maturita z cudzieho jazyka? >> >>

Počas písania písomiek sú žiaci viazaní správať sa pokojne a slušne, používať len povolené pomôcky, nevyrušovať ostatných žiakov. V prípade, že sa spávajú rušivo, budú upozornení a ak ani potom svoje správanie nezmenia, bude ich práca prerušená a tým pádom bude prerušená i ich písomná časť maturitnej skúšky. Tú budú musieť zopakovať v opravnom termíne.

Ak má žiak otázku počas vypracovávania úloh testu, prihlási sa a počká, kým k nemu príde dozor. Potom sa môže ticho opýtať tak, aby nerušil ostatných žiakov.

Nie je dovolené používať bieliace korektory, ani „zmizíky“.

 

Zdroj: nucem.sk

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.3 z 5. Celkom 6 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité. 
Zaujíma vás niečo iné k téme Zákony a rodič?
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Keď sa dieťa narodí v zahraničí
03.07.2020   39
...na zápis o narodení bude príslušná špeciálna matrika, tzv. osobitná matrika, ktorú vedie Ministerstvo vnútra SR. Na základe oznámenia sa do osobitnej matriky zapisujú údaje o narodení štátnych občanov SR, ktoré nastali mimo územia SR.
Aké sú šance na otehotnenie v jednotlivých fázach cyklu?
29.06.2020   5
Menštruačný cyklus má svoje fázy, počas ktorých pravdepodobnosť úspešného počatia kolíše od nuly po teoretických 100 %.
Gestóza tehotných
25.06.2020   1
Niektoré gestózy sú pre budúcu mamičku veľmi nebezpečné a treba si na ne dávať veľký pozor. Za nebezpečné gestózy pre matku a dieťa považujeme odborne nazývanú preeklampsiu a eklampsiu. Pacientky s eklampsiou by mali byť čo najrýchlejšie prijaté na jednotku intenzívnej starostlivosti.
babetko
Cestovanie detí do zahraničia: pas pre dieťa, súhlas rodičov s vycestovaním
03.07.2020   7
Každé dieťa, aj bábätko, musí mať pri ceste do zahraničia vlastný cestovný pas. Ako ho vybaviť, čo budete potrebovať? Kedy je potrebný súhlas rodiča dieťaťa s vycestovaním do zahraničia?
Nezakrývajte v horúčavách kočík, aby sa bábätko neprehrialo
01.07.2020   0
Mnoho kočíkov je zakrytých, či už bavlnenou plienkou, uterákom alebo jemnou dečkou, aby tienili pred priamymi slnečnými lúčmi. Odborníci však rodičov pred takýmto riešením počas horúcich letných dní varujú. Bábätku hrozí prehriatie.
Chystáte sa na výstavu Poklad Inkov na Bratislavský hrad? Len neberte dieťa, vyhodia vás
30.06.2020   0
Majiteľka výstavy asi nemá deti... Inak by nemohla vydať tak nezmyselný príkaz.
detské choroby
Viete, čo znamenajú hodnoty CRP?
04.07.2020   5
Na to, že v prípade potreby nášmu dieťaťu pediater zmeria CRP, sme si už asi zvykli. Radi sa vyhneme antibiotickej liečbe, ak to naozaj nie je nevyhnutné. Čo však znamenajú namerané hodnoty?
Prvá pomoc - Úžeh, Tepelný úpal, Prehriatie
01.07.2020   0
Aký je rozdiel medzi tepelným a slnečným úpalom? Ako správne postupovať pri starostlivosti o prehriate dieťa? Kedy ísť na pohotovosť?
Rodičia pozor: 12 najčastejších letných detských ochorení
27.06.2020   1
Kinetóza, hnačky, či popálenie medúzou. V letných mesiacoch je vhodné myslieť na prevenciu určitých ochorení. Ktorých?
zvery
Mačka a dieťa, možné problémy
03.07.2020   1
Podľa posledných výskumov sa ukazuje, že spolužitie dieťaťa a dvoch alebo viacerých zvierat výrazne znižuje riziko vzniku alergie. Jedno zviera nemá na to výrazný vplyv, dve a viac áno.
Poďme chovať kozy, kozičky, kozliatka
25.06.2020   0
Sťahovanie nás mestských ľudí z mesta na dedinu prináša na vidiek potenciál nápadov a tvorivú inšpiráciu. Dá sa v záhrade chovať aj koza? Je to náročné? Ako a prečo kozie produkty...
Liečba mačkou - Felinoterapia
18.06.2020   1
Felinoterapia - liečba somatických a psychických ochorení či záťaží založená na priamom kontakte človeka s mačkou. Pradenie mačky navodzuje pocit kľudu a optimizmu. Mimoriadne pozitívny vplyv má pri depresiách, úzkostiach, mozgovej porážke, mentálnej retardácii, reumatizme, zmyslových poruchách, telesnom postihnutí i psychosomatických poruchách.