Pred/ŠkolákStredná škola - ako na ňu

14 zaujímavostí o písomnej maturite

 Mária Kopčíková   13.03.2017   0

Tento týždeň je pre vyše 45 tis. žiakov takmer 730 stredných škôl týždňom maturitným. Zasadnú do lavíc a absolvujú písomnú časť maturít.

O čom a na čo je maturitná skúška?

„Maturitná skúška je meradlom vedomostí, zručností a všeobecných kompetencií absolventa strednej školy. Maturitné vysvedčenie - doklad o ukončení štúdia na strednej škole - má význam pre študentov, vypovedá o ich schopnosti pokračovať v štúdiu a uplatniť sa v budúcom povolaní.“ (zdroj: NUCEM)

Zdroj: istock.com

 

Niekoľko historických informácií:

  • v roku 2004 sa uskutočnila Generálna skúška Novej koncepcie maturitnej skúšky z predmetov anglický jazyk, nemecký jazyk a matematika na vzorke 51 965 žiakov stredných škôl.
  • od roku 2005 prebieha externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky (anglický, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky a taliansky jazyk) z cudzích jazykov a matematiky.
  • v roku 2008 bol zahájený testovací model on-line maturity na vybraných školách.

Úľavy pre žiakov na maturitách >> >>

Písomná maturita 2017 v dátumoch

Maturitné písomky sa píšu v termíne 14. – 17. marca 2016.

Dátum

Udalosť

14. 3. 2017

test zo slovenského jazyka a literatúry

15. 3. 2017

povinný cudzí jazyk

16. 3. 2017

matematika

17. 3. 2017

napíšu žiaci na školách s vyučovacím jazykom maďarským či ukrajinským test z maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry

4.–7. 4. 2017

náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

4. 5. 2017

NÚCEM školám sprístupní oficiálne výsledky v elektronickej forme pre stiahnutie do školských informačných systémov. Najneskôr 6. mája 2017 na školy zašle oficiálne výsledkové listiny v papierovej podobe.

5. – 8. 9. 2017

opravný termín

Zdroj: istock.com

 

Niekoľko zaujímavostí z organizačnej a formálnej stránky písomných maturít

Na regulárny priebeh maturít na školách dohliada externý dozor vo forme predsedov predmetových a školských maturitných komisií. Riaditelia škôl si samotné testy prídu prevziať vždy v deň konania externej časti maturitnej skúšky z daného predmetu na príslušné distribučné miesto, ktoré má každá škola vopred určené.

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov budú vyhlásené už tradične prostredníctvom Slovenského rozhlasu, a to v daný deň okolo obeda.

Dozor v triedach počas písomiek konajú pedagógovia danej školy alebo externí, pričom platí pravidlo, že daný pedagóg by nemal mať aprobáciu na daný predmet, ani by nemal byť triednym učiteľom prítomných žiakov.

Žiaci sa pred začatím písomných prác musia identifikovať občianskym preukazom, alebo iným dokladom totožnosti s fotografiou. Dozor musí skontrolovať, či sú v triede len tí žiaci, ktorých majú na zozname. Ak žiak pri sebe žiaden doklad totožnosti nemá, je potrebné, aby zabezpečil jeho doručenie do školy do doby ukončenia práce s testom.

Žiaci sedia v laviciach po jednom. V laviciach za sebou sedia žiaci v zákryte a medzi dvoma susednými radmi musí byť voľné miesto.

Test z matematiky trvá 150 minút, pričom sa odporúča, aby prvých 120 minút žiak venoval vypracovaniu zadaní a posledných 30 minút kontrole. Test zo slovenského jazyka trvá 100 minút. Dozor vždy zapíše na tabuľu čas, kedy žiaci začali (nie skôr, ako o 9:45) a tiež napíše čas, kedy majú končiť. Po ukončení testu zo slovenčiny majú žiaci prestávku do 12:20, kedy musia byť opäť prítomní v triedach. Cca o 12:40 budú žiakom oznámené témy druhej časti maturitnej skúšky. Tie budú 4 a žiaci majú 15 minút na to, aby sa pre jednu z nich rozhodli.

Pri písomke z matematiky sú povolené len tieto pomôcky:  písacie potreby (modrá alebo čierna tuha), prehľad matematických vzťahov na zadnej strane testu a kalkulačku, ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu. Žiaci nesmú používať kalkulačku s funkciami Graph, Graphic, Calc, Solve, programovateľnú kalkulačku, kalkulačku s grafickým displejom, zošity, učebnice ani inú literatúru.

Zdroj: istock.com

 

Pri písomke zo slovenčiny môže byť na lavici okrem písacích potrieb len nápoj na osvieženie.

Mobily musia byť vypnuté a odložené v taškách. Tie si žiaci uložia na miesto, ktoré vopred stanoví dozor.

Žiaci dostanú 2 pomocné papiere opatrené pečiatkou školy, nesmú používať vlastné pomocné papiere. Ak budú potrebovať ďalší pomocný papier označený pečiatkou školy, môžu si ho v tichosti sami zobrať z katedry.

Odpoveďové hárky budú spracované skenovaním, preto ich žiaci nesmú skladať, krčiť, nesmú na ne písať ani kresliť nič, okrem vyplnenia požadovaných údajov a odpovedí.

Počas administrácie testov by žiaci nemali opúšťať triedu. V nevyhnutných prípadoch môžu opustiť učebňu tak, že oznámia dozoru dôvod odchodu a pri odchode odpoveďový hárok spolu s pomocnými papiermi vložia do testu a zatvorený test odovzdajú dozor konajúcemu pedagógovi. Mimo učebne môže byť v danom čase len jeden žiak zo skupiny, a to najdlhšie 5 minút.

Straší vaše dieťa maturita z cudzieho jazyka? >> >>

Počas písania písomiek sú žiaci viazaní správať sa pokojne a slušne, používať len povolené pomôcky, nevyrušovať ostatných žiakov. V prípade, že sa spávajú rušivo, budú upozornení a ak ani potom svoje správanie nezmenia, bude ich práca prerušená a tým pádom bude prerušená i ich písomná časť maturitnej skúšky. Tú budú musieť zopakovať v opravnom termíne.

Ak má žiak otázku počas vypracovávania úloh testu, prihlási sa a počká, kým k nemu príde dozor. Potom sa môže ticho opýtať tak, aby nerušil ostatných žiakov.

Nie je dovolené používať bieliace korektory, ani „zmizíky“.

 

Zdroj: nucem.sk

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.3 z 5. Celkom 6 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité. 
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Kvôli strachu z pôrodu som skončila u terapeuta
14.05.2019   0
Teraz viem, že prežitá skúsenosť z pôrodu je vlastne trauma, veď sa bojovalo o život môjho dieťaťa. Preto sa cítim bezmocná a mám obavy, že ak sa niečo stane, nebudem vedieť pomôcť svojmu dieťaťu.
SZČO a materská
12.05.2019   0
Má SZČO nárok na materské? Musí prerušiť alebo zrušiť živnosť, keď poberá materské? Aké sú podmienky nároku na materské? Ako sa vypočíta materské SZČO? Mám nárok na materské, ak mám podlžnosti na poistnom?
Zrušili poplatky pri pôrode. K štátnym nemocniciam sa pridal aj Žilinský kraj
08.05.2019   0
Od polovici mája ušetria rodičia desiatky eur v Čadci, Liptovskom Mikuláši, Kubíne a Trstenej.
babetko
Pre svokrovcov nie sú moje deti dosť dobré
17.05.2019   1
„Tie Zuzankine dievčence sú také šikovné. Predstav si, na karneval si sami vyrobili masky. Miška má samé jednotky. A popri tom každý deň stíha nejaký krúžok.“ Zuzkine deti sú naozaj čo do kvality tie najlepšie pod slnkom. Môj svokor oceňuje iné veci. „Jaj, tie poslúchajú! NA SLOVO! Len pozrieš a už vyskočia. A ako pomáhajú, že?“
Nedojčím, a všetci okolo mňa to riešia
13.05.2019   0
Máločo žene prekáža tak, ako keď sa jej prsia stanú stredobodom rozhovorov celej rodiny. Každý, od pratety z Michaloviec až po bezdetnú sesternicu Janku, ktorú vídam len na facebooku, rieši po mojom pôrode jedinú otázku: Prečo nedojčím?
Vyhrajte detský tábor STROJ ČASU od Dôvery (kolo 02)
13.05.2019   0
Detský tábor s olympijským víťazom Matejom Tóthom v auguste na Orave. Máme prvého výhercu, budúci pondelok losujeme ďalšieho z vás.
detské choroby
Astma
14.05.2019   4
Astma postihuje 10% detí. Aké sú príčiny tejto choroby? Ako sa prejavuje? Ako ju liečiť? Dá sa astme predchádzať?
Mrľa detská
03.05.2019   0
Mrle žijú v čreve človeka, o ktoré sa prichytávajú ústnym otvorom a živia sa bunkami čreva a rôznymi baktériami. Deťom spôsobujú nemalé problémy.
7 rád, ako ochrániť dieťa pred kliešťami
27.04.2019   0
Po šatách vám môžu kliešte loziť aj niekoľko hodín. Kliešte sú slepé, obete si vyhľadávajú podľa dychu alebo podľa niektorých látok v pote.
zvery
Ako správne osloviť, či volať ovcu
09.05.2019   0
No jednoduché to nie je. Samica ovce domácej sa nazýva bahnica. Samec je baran a ich mláďatko sa volá jahňa. Čo je potom baránok?
Upratovači v akváriu
05.05.2019   0
Riasy, nečistoty, nánosy a zbytky potravy. Postačí niekoľko dní až týždňov a z vášho klenotu je vec blízko podobná žumpe. S podobným stavom nám dokážu pomôcť ryby, ktorých hovorovo voláme „upratovači“.
O čom mačky snívajú
27.04.2019   0
O čom zvyknú mačky a mačiatka snívať? Sú ich sny úplne iné ako tie naše? Mávajú aj zlé sny? Vraj existujú aj námesačné mačky. Je to možné?