ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
Pred/ŠkolákPrváčik

Viete kto a ako vyberá šlabikár pre prvákov?

 Zuzana Špačková   27.08.2015   2

Prváčikovia sa už veselo učia prvé písmenká. Zvykli si na nový režim, písanie, čítanie, všetky tie pracovné zošity a listy. Aj my - rodičia si pomaly zvykáme. Všade a s každým rozoberáme (pre istotu) učivo a tému prváčikov.

Zdroj: M.K.

A zrazu zisťujeme, že v inej triede majú iný šlabikár a tým aj iné úlohy a systém učenia. A aj kamaráti na opačnom konci republiky sa učia z úplne iného šlabikára. Je to v poriadku? Koľko vlastne tých šlabikárov pre prváčikov je?

Tri šlabikáre

Od roku 1991 sa do slovenskej pedagogickej praxe postupne dostali nové druhy šlabikárov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo tri šlabikáre pre žiakov 1. ročníkov základných škôl. Spolu s každým šlabikárom aj pracovné listy, zošity a súbor všetkých didaktických a metodických pomôcok.

Prváčikovia sa teda môžu učiť z týchto šlabikárov a každý z nich má charakteristické znaky:

L. Virgovičová Šlabikár pre 1. ročník základných škôl

 • 1./2. časť, 95/95 strán, rozmery 21×29,7 cm, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana,
 • klasický spôsob vyvodzovania písmen – najskôr si žiaci osvoja všetky samohlásky, potom spoluhlásky,
 • využíva skladaciu abecedu s písmenami a slabikami – a, i, e, o, u, m, l, v, s, y, j, p, n, z, b, t, d, e, k, r, s, š, č, ť, h, ľ, ň, j, ž, ď, i, ä, dz, dž, ou, ô, ŕ, ĺ, x, slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li, ch, ia, ie),
 • abeceda je vytlačená na obale s motivačnými obrázkami.

K. Štefeková, R. Culková – Šlabikár pre prvý ročník základných škôl

 • 1./2. časť, 80/64 strán, rozmery 21×29,7 cm, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana,
 • sluchová príprava bez čítania písmen,
 • nápovedné obrázky,
 • čítanie jednotlivých typov slabík a slov hrovým spôsobom, automatizácia čítania s porozumením,
 • už od začiatku učebnice sú veľké písmená.

Z. Hirschnerová – Hupsov šlabikár LIPKA

 • 1./ 2. časť, 80/96 strán, rozmery 21x29,7 cm, vydavateľstvo Aitec,
 • samohlásky a spoluhlásky sa hneď v úvodných hodinách kombinujú, majú zmenené poradie, avšak princíp poradia foném podľa výskytu v jazyku ostáva – a, m, l, v, u, s, o, l, p, n, z, b, t, d, c, k, r, š, č, t, h, ľ, ň, j, ž, ď, ä, dz, dž, , ou, ô, ŕ, ĺ, x, slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li, ch, ia),
 • zdôrazňuje sa čítanie s porozumením,
 • súčasťou je aj skladacia abeceda doplnená textami, kde z jednej strany je text tlačený a z druhej sú použité písané tvary.

Rozdiely v šlabikároch možno badať len v ich koncepcii, obsahu, metodických postupoch, aktivitách a hrách. Cieľ však majú spoločný, a to naučiť žiakov čítať a písať. Učivo v šlabikároch je v súlade s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať. Program vydáva a zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Objednávka a výber šlabikárov

Základné školy si šlabikáre a ich „príslušenstvo“ objednávajú v predstihu, hneď ako poznajú presné počty nastupujúcich prváčikov po zápise. Šlabikár je pre žiakov zadarmo (hradený z prostriedkov ministerstva školstva), sadu zošitov, pracovné listy a ostatné učebnice si musia rodičia zakúpiť. Čiastku za učebnice vyberajú školy začiatkom školského roka, väčšinou na prvom rodičovskom združení.

Zdroj: M.K.

Školy aj učitelia majú právo výberu učebného materiálu. Je len na samotných učiteľoch 1. ročníkov, ktorý zo spomínaných šlabikárov si vyberú a pre svojich žiakov objednajú. Vyberajú si najmä podľa skúseností a vyhovujúcej stavby šlabikárov.

Podmienkou na doručenú objednávku je, samozrejme, aj dostupnosť šlabikárov. Príkladom je niekoľko mesiacov nedostupný Hupsov šlabikár LIPKA, o ktorom sa už popísalo dosť, a je známy najmä pre kontroverzný text o rozvedenej rodine. Šlabikár bol roku 2013 ministerstvom školstva stiahnutý a nanovo zadaný do tlače, aj s novým textom:

Pôvodný text: Volám sa Žigmund a moja mama Žofia. Má krásne vlasy. Sú čierne ako žúžoľ. S mamičkou žijeme sami dvaja. Ocko si ma bráva cez víkend. Mamičke býva smutno. Žijeme na prízemí. Nad nami býva ujo Žubajík. Občas pomáha mamičke s vodou alebo so žiarovkou a elektrinou. Pred pol rokom požiadal ujo Žubajík mamičku o ruku. Najprv bola prekvapená. Potom sa potešila. Už to pre mňa od zajtra nebude len ujo Žubajík, ale druhý ocko. Zajtra sa ožení s mojou mamičkou. Teraz budem mať ocka aj cez víkend, aj cez týždeň.

Nový text: Ocko, mama, Žigmund, Žofia a Žaneta dnes cestujú do Žiliny. Ráno išli pešo na železničnú stanicu. V novinovom stánku si mamička kúpila krížovky. Ocko kúpil každému obložené žemle a žuvačky. Žofka si kúpila časopis o Slovensku. Čítala v ňom o slovenských obciach Žabokreky, Ždiar a Želiezovce. Žigmund počítal železničné vozne. Žaneta držala mamičku a ocka stále za ruku. Všetci nasadli do vlaku. Do Žiliny prídu o tri hodiny.

Obdobia čítania

Odborná a tvorivá práca učiteľa so šlabikárom by mala smerovať k osvojovaniu si základov čitateľských zručností tak, aby žiaci porozumeli čítanému textu. Tento proces je pre žiakov spočiatku veľmi namáhavý. Preto aj pri výbere šlabikára sa prvácki učitelia riadia kritériami: ako sa im dobre pracuje so šlabikárom, ako sa zvláda výučba, či nemusia veľa úloh pre nezrozumiteľnosť vynechávať a ako deti vnímajú obsah čítania a písania, ktorý je v 1. ročníku rozčlenený do troch období.

Prípravné obdobie

Toto obdobie možno pokladať za kľúčové pri nácviku čítania. Nevyhnutná je tu práve motivácia zo strany učiteľa s akcentom na zmyslové vnímanie, ktorých jadrom sú hry. Didaktické hry zvyšujú záujem žiakov o čítanie, podporujú prežívanie radosti, a to aj tým žiakom, ktorí majú s čítaním problémy, čítajú slabo, pomaly alebo s chybami.

Dĺžka prípravného obdobia môže byť variabilná (3 – 5 týždňov). Je závislá i od pregramotných (predčitateľských) skúseností detí, ktoré môžu výrazným spôsobom proces prípravy urýchliť. Závisí aj od potrieb detí, od koncepcie, metód a obsahu prípravného obdobia v jednotlivých používaných učebniciach. Základným cieľom prípravného obdobia je však pripraviť deti na proces osvojovania si čítania a písania. V rámci zachovania kontinuity vývinu je dôležité vychádzať z predškolských skúseností žiakov, nadväzovať na už získané vedomosti, uplatňovať ich v učení a ďalej ich rozvíjať.

V súčasnosti sa vo vyučovaní elementárneho čítania vzhľadom na platné používané učebnice používa hlásková analyticko-syntetická a syntetická metóda. V tomto období ide o rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopnosti, spoznať vetu, slovo, slabiku, zoznamovať sa s písmenami veľkej tlačenej abecedy, pokúšať sa čítať slabiky a jednoduché slová.

Nácvičné (šlabikárové) obdobie

Cieľom nácvičného obdobia je osvojovanie si čítania písmen slovenskej abecedy, v závislosti na poradí ako sú uvedené v používaných platných učebniciach. Vyžaduje si už konkrétne myšlienkové operácie, pri oboznamovaní sa s hláskami a grafémami nacvičuje ich, utvrdzuje a systematicky spája do slabík a slov, neskôr viet a krátkych textov. Žiak sa oboznamuje s funkciou interpunkčných znamienok - bodka, čiarka, otáznik, výkričník, dvojbodka, úvodzovky, rozdeľovník.

Deti by sa mali naučiť aj rozumieť pojmom rozprávka, príbeh, báseň, text, nadpis, riadok, autor. Vrcholom toho obdobia je praktickými a hrovými činnosťami viesť žiakov k uvedomovaniu si významu a špecifických funkcií čítania a písania v každodenných životných situáciách, čím je ukončený nácvik čítania a písania.

Čítankové obdobie

Toto obdobie, tzv. pošlabikárové treba chápať ako obdobie zdokonaľovania nadobudnutých zručností (spôsobilosti), ale najmä obdobím ich využívania pri čítaní s porozumením v praktických i vzdelávacích činnostiach. Ciele čítankového obdobia sú zamerané na zdokonaľovanie techniky čítania, čítanie s porozumením, cvičenie správnej intonácie, voľná reprodukcia prečítaného textu, vyjadrenie pocitov vyvolaných prečítaným textom (smutné, zábavné, poučné...) a príprava na prechod k tichému čítaniu. V tejto etape už žiaci pracujú súčasne aj s čítankou.

Podstatou čítania je porozumieť čítanému textu. Väčšina detí 1. ročníka číta však niektoré vety v súvislých textoch čiastočne intonačne nesprávne kvôli neschopnosti predvídať koniec vety, najmä pri prvom čítaní textu. Táto schopnosť je závislá na technike a rýchlosti čítania, ktoré sa plne rozvinie až v ďalších ročníkoch.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.3 z 5. Celkom 7 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku
brusnicka napísané 11.10.2014 13:11

Moj prvacik ma slabikar od p. Stefekovej a som naozaj rada, ze sa ich skola rozhodla pre tento slabikar. Cvicenia su jednoduche, ale zaujimave, pismenka si deti osvojuju nevtieravo, ziadne ucenie naspamat, krasne ilustracie, temy zo zivota, ziadne hlupe postavicky, ktore by deti miatli... Moj syn nepoznal pismenka, nemal k nim vztah a ja som ho nechcela ucit dopredu, a teraz, este len zacina oktober, pozna takmer vsetky velke tlacene pismena, precita uz aj vacsinu slabik a uz vie poskladat aj jednoduche slova ako misa, sova, mapa... Bez stresu a nutenia. smile

cilka napísané 08.10.2014 11:15

Tak Kmotrík, alebo jemu podobný, čo majú tie zákazky od štátu o tom rozhodujú, nie?

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
V tehotenstve som sa poriadne zaguľatila
15.01.2019   1
Mám pocit, že priberať som začala v momente, keď som dostala tehotenskú knižku.
Dve deti po sebe, na aké príspevky a dávky mám nárok?
13.01.2019   17
Na aké dávky mám nárok, keď sa mi narodí druhé dieťa? Aké dávky môžem poberať súčasne, keď mám dve malé deti do 3 rokov? Môžem poberať materské aj rodičovský príspevok? Môžem poberať dva rodičovské príspevky?
Ako sa vypočíta výška materského: zamestnankyňa
12.01.2019   117
V akej výške budem mať materskú? Zvýši sa mi materská, ak mi zamestnávateľ zvýši pred nástupom na materskú dovolenku mzdu? Čo ak zmením pred nástupom na materskú zamestnávateľa?
babetko
Prečo obliecť detí do merina, kvalitnej bavlny či kašmíru? Vyskúšajte materiály ideálne práve v zime
16.01.2019   0
Hľadáte pre deti zaujímavý a netradičný materiál, alebo riešite problém s citlivou pokožkou a alergiami?
„Trinedžeri.“ Trojroční, ktorí sa správajú ako tínedžeri.
15.01.2019   0
V mihu sekundy sa dokáže zmeniť zo sladkého, nežného stvorenia na impulzívne, tvrdohlavé, neskrotné a naoko veľké.
Deti sa tešia, mamy sú hotové. A za všetkým je zima.
14.01.2019   0
Za všetkým jediné – zima mamy vyčerpáva.
detské choroby
Otestujte sa: Čo viete o mandliach
11.01.2019   2
Otestujte si vedomosti o krčných a nosných mandliach a problémoch, ktoré s nimi súvisia.
Príznaky prechladnutia u bábätka
10.01.2019   0
Prechladnutie postretne dospelého človeka 2 – 3 razy do roka, u bábätiek a malých detí je to pokojne 6 – 10x.
Testosterón - hormón mužstva
08.01.2019   0
Tento hormonálny kolotoč sa začína rozbiehať okolo 10 roku života chlapca a funguje po celý ďalší život. Je priamym spúšťačom PUBERTY
zvery
Prečo psy jedia a jedia....a stále sú hladní
10.01.2019   2
Hovorí sa, že psy zjedia úplne hocičo a véééľa, hocikoľko pred nich postavíte. Či sú hladní alebo nie. Prečo je to tak? Ako si poradiť so psím hladom? Čo znamená náhla zmena psieho apetítu?
Nielen lego. Naše psy si pochutia na všeličom.
29.12.2018   0
Obľúbená pesnička o Bobim, ktorý svojmu majiteľovi pojedol kocky lega, je v mnohých domácnostiach so štvornohým miláčikom realitou.
Zvieratko pre dieťa
22.12.2018   4
„Mamííí, kúpme si škrečka!“ Poznáte túto vetu? Pre dieťa môže také aj celkom maličké zvieratko znamenať omnoho viac ako celá hŕba hračiek a starostlivosťou oň sa môže veľa naučiť.