Pred/ŠkolákPoruchy učenia a pozornosti

Viete, ako naučiť dieťa správne sa orientovať v priestore?

 Raabe   19.03.2015   0

V predškolskom veku by sa malo zrakové vnímanie rozvinúť u dieťaťa do takej miery, aby na začiatku povinnej školskej dochádzky bolo schopné začať sa učiť čítať, písať a počítať. Nie vždy tomu tak je. V nasledujúcom článku Vám poradíme, ako trénovať s deťmi rozlišovanie pojmov hore - dole, pred - za, nad - pod…

 

Najčastejšie problémy v zrakovom vnímaní

Dieťa s deficitmi v zrakovom vnímaní môže mať v škole problémy pri čítaní písmen a číslic: b — d, 6 — 9. Má problém pri orientácii na tabuli, ale aj na čítanej stránke, môže mať problém orientovať sa na číselnej osi, problém pracovať so slepou mapou, problém so správnym zápisom úloh, nedokáže vnímať malé odlišnosti, osvojovanie písmen a číslic je zdĺhavé, zle ukladá do pamäti tvary písmen, ale napríklad aj vzorce, môže mať problém aj v telesnej výchove pri orientácii v priestore a množstvo iných problémov vyplývajúcich z toho, že zrakové vnímanie nie je dostatočne rozvinuté.

Možné spôsoby nápravy

Zrakové vnímanie sa často spája s pracovnými listami, ktoré je dobré využívať hlavne v predškolskom veku. Rovnako účinne ho však môžete rozvíjať aj pri bežných činnostiach. Pozorovanie prírody, zmien v prírode, sledovanie a opisovanie toho, čo vidíme na prechádzke, má obrovský význam a netreba tieto možno bežné aktivity podceňovať.

Ako to vyzerá, keď sa dieťa neorientuje v priestore

Dieťa má problém v orientácii ako takej. Nevie sa orientovať v pracovnom liste, nerozumie pojmom hore, dole, nad, pod a pod. Nevie s týmito pojmami narábať. Môže mať problém v odhade vzdialenosti, ale aj času. Pri kreslení si nevie rozvrhnúť obrázok.

TIP: Nácvik orientácie prebieha v súvislosti s vývinom. Najskôr nacvičujte vertikálnu rovinu — pojmy hore a dole. Potom pridávajte pojmy vpredu a vzadu a až nakoniec pojmy vpravo a vľavo — horizontálnu rovinu.
Je potrebné zaradiť do nácviku pojmy nad, pod, pred, za, hneď pred, hneď za, medzi, prvý, posledný, nasledujúci, predposledný atď. Tiež je dôležité pracovať s pojmami bližšie, ďalej, šikmo, rovno, blízko, ďaleko.

Schopnosť orientácie v priestore je úzko spätá s rozvojom predmatematických schopností. Deficit alebo nezrelosť tejto schopnosti môže ovplyvniť matematické predstavy dieťaťa a celkovo jeho výkon v matematike, ale aj v iných predmetoch.

TIP: Najprv cvičte s deťmi orientáciu v makropriestore (byt, dom, detská izba) a až následne v mikropriestore (na obrázku pracovného listu alebo na malej ploche).

Hry na nácvik orientácie v makropriestore:

  • Hra „Teplo, teplejšie, horí“ — dieťa hľadá nejaký predmet a podľa toho, či sa k nemu približuje alebo sa od neho odďaľuje, komentujeme jeho pohyb: teplo, teplejšie, zima a pod.
  • Dieťa umiestňuje predmety podľa toho, čo mu povieme — pod stoličku, na stôl, za knihu, pred seba ...

Hry na nácvik v mikropriestore:

  • Hra na dopravnom koberci — dieťa pohybuje na koberci autíčkom podľa pokynov.
  • Hra s predmetmi na malej ploche — podľa pokynov dieťa ukladá obrázky — kačku polož hore, pod kačku polož mačičku a podobne.
  • Cvičenie orientácie na obrázku — čo je hore, čo je dole, čo je pod knihou, čo je nad hviezdou, ktorý obrázok je medzi nožnicami a knihou a pod.

                       

  • Bludiská — rôzne typy — platí zásada postupu od jednoduchších k zložitejším.

                           

Kde je vpravo? Kde je vľavo?

Nácvik schopnosti pravoľavej orientácie patrí k najťažším nácvikom. Prejavuje sa u detí  neschopnosťou rozoznať pravú a ľavú ruku, má vplyv aj na orientáciu v priestore.

TIP: Začnite s nácvikom pravoľavej orientácie na vlastnom tele. Začnite rukami a potom ostatnými časťami tela a telom celkovo (na ktorej strane máš nápis na tričku a pod.). Deťom môžeme pomôcť tým, že počas nácviku na pravú ruku dáme nejaký náramok alebo nálepku. Následne nacvičujeme určovanie predmetov po našej pravej a ľavej strane.

Hry na nácvik pravo – ľavej orientácie:

Výbornou pomôckou je napríklad pexeso, ktoré je založené na hľadaní stranovo otočených obrázkov — pravá ruka — ľavá ruka, dom s komínom napravo — dom s komínom naľavo a pod.

DOLEŽITÉ: Schopnosť určovať pravú a ľavú stranu na osobe oproti sa rozvíja až v školskom veku. Je úplne normálne, ak deti predškolského veku opakujú naše pohyby zrkadlovo.

Stiahnite si aktivity na podporu trénovania orientácie v priestore


Ďalšie aktivity na precvičovanie schopností orientácie nájdete aj v pracovných zošitoch Kuliferdo – súbor 8 pracovných zošitov na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ a Kuliferdo – súbor 7 pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ so špecifickými poruchami učenia.

Spracované s použitím:  Mgr. Eva Mrenicová, Problémové dieťa v predprimárnom vzdelávaní

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.2 z 5. Celkom 4 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Plánujete bábätko? Normálna otázka či tabu téma?
18.06.2019   0
Pýtajú sa ma na to všetci. Už mi to aj vadí, lebo by som bábätko chcela. Aj keď záleží, kto sa pýta. Ak chce niekto rýpať, je to nepríjemné. Na druhej strane rodina a kamaráti sú normálne zvedaví. Otázky o bábätku môžu niekoho nakopnúť, že už je čas. Ak ho však mať nemôžete, nie je jednoduché.“
Pôrod s epidurálkou alebo bez nej?
13.06.2019   0
Niektoré mamičky sa mi sťažovali, že po pôrode s epidurálkou mali pocit, že ich psychicky utlmila a nič neprežívali. To sa mi nestalo. Naopak, keď mi dali syna, rozplakala som sa od šťastia, ani som ho nechcela pustiť. Nebolelo ma ani šitie. Čo sa týka postupného prichádzania tela do normálu, to po epidurálke môže a nemusí byť problém.
Nemocnica Snina
12.06.2019   0
Cieľom pôrodnice je realizovať individuálny prístup k rodičke pred, počas a po pôrode na základe jej požiadaviek čím chceme vytvoriť pocit bezpečia pre matku aj dieťa.
babetko
TOP odborníci na výchovu, ibaže bezdetní
19.06.2019   2
Profi pestúnka priznala, že jej bolo ľahko rozprávať druhým rodičom, ako sa majú správať, no teraz, keď to zažíva sama na sebe, je to celkom iná šálka kávy.
Princezné z rozprávok, ktoré naozaj žili
17.06.2019   0
Inšpiráciou sa stal životný príbeh skutočnej šľachtičnej Margarethy von Waldeck, ktorá sa narodila v roku 1533. Ako dieťa prišla o matku, ktorú čoskoro nahradila veľmi prísna macocha. Samozrejme, spoločné vzťahy nezafungovali, možno aj preto, čo vtedajšie dokumenty zaznamenávajú: Margaretha bola známa svojou krásou. Budúca Snehulienka vyrastala na dvore Filipa III., odkiaľ sa v roku 1945 presťahovala za svojím strýkom na zámok Valkenburg v Holandsku.
Majú rituály a tradície v rodine zmysel?
14.06.2019   0
Vytvárajú spomienky a pomáhajú deťom ukotviť sa v rodinnom kruhu. Máme sa na čo tešiť. Máme čas a priestor byť s rodinou a zabávať sa. Strašne pekná myšlienka! Manželia vysvetľovali, že pre deti sú rituály a tradície niečo, čo im dáva ukotvenie, rodinnú identitu a zázemie. Rituálom a tradíciou môže byť čokoľvek – od večernej rozprávky po štedrovečernú kapustnicu. Niečo, čo vás baví a robíte to pravidelne.
detské choroby
Nočné mory
16.06.2019   11
Rodičia si myslia, že za zlé sny detí sú zodpovedné nepríjemné denné zážitky, no nie je to úplne pravda. Nie je úplne jasné, kedy deti začínajú snívať, ale vieme, že už batoľatá môžu hovoriť o svojich príjemných či strašidelných snoch.
Liečba hnačky u dojčených a nedojčených detí
03.06.2019   0
Ako správne dopĺňať tekutiny a výživu dieťaťu s hnačkou. Rozvrh diéty. Ako uvariť pravý ryžový či mrkvový odvar.
Pri akých ochoreniach je účinná Vojtova metóda?
31.05.2019   0
Hoci je Vojtova metóda prevažne spájaná s deťmi, úspešne sa aplikuje u všetkých vekových kategórií, od novorodencov až po seniorov.
zvery
Kŕmenie psa surovou stravou - BARFovanie
18.06.2019   7
BARFovanie je kŕmenie surovým mäsom, kosťami a surovou zeleninou. No neznamená to, že každý deň hodím psovi kilo surového krvavého mäsa. Tak ako vlky, aj pes potrebuje byliny, korienky, či zeleninu, aby doplnil pre svoj organizmus potrebné látky.
Čo treba vedieť o potkanoch chovaných doma
23.05.2019   1
Chov potkanov zažíva v poslednej dobe boom. Potkany sú inteligentné, vycvičiteľné a vyžadujú relatívne jednoduchú starostlivosť. Potkanov môžeme naučiť všeličo. Napríklad preskakovať, otáčať sa dokola, postaviť sa a dokonca aj podať ruku na povel.
Ako správne osloviť, či volať ovcu
09.05.2019   0
No jednoduché to nie je. Samica ovce domácej sa nazýva bahnica. Samec je baran a ich mláďatko sa volá jahňa. Čo je potom baránok?