Pred/ŠkolákPoruchy učenia a pozornosti

Dysortografia – keď nie je dieťa s pravopisom kamarát

 Raabe   01.01.1970   0

Dysgrafia sa ako porucha písania vyskytuje u detí často spolu s poruchou pravopisu, tzv. dysortografiou. Obe ovplyvňujú kvalitu písania a často sa objavujú aj v spojení s dyslexiou.

Ako sa prejavuje dysortografia

Žiačika - dysortografika ľahko objaví učiteľka základnej školy, pretože dieťa sa odlišuje od svojich rovesníkov hneď vo viacerých smeroch: nechuťou k písaniu poznámok, diktátov, v diktátoch robí veľký počet chýb, chyby robí v odpise textu z tabule či učebnice už v začiatkoch školskej dochádzky, nemá cit pre jazyk, počuje, ale zdá sa, akoby nepočul, čo sa mu diktuje, nepamätá si diktované slov

Najčastejšie sa vyskytujúce chyby

 • vynechávanie písmen vo viacslabičných slovách,
 • nedodržiavanie dĺžňov, mäkčeňov,
 • prehadzovanie poradia písmen (les — sel),
 • nerozlišovanie tvrdých a mäkkých slabík,
 • nedopísaná posledná slabika v slove, na konci vety chýbajú bodky,
 • nerozlišovanie tvarovo podobných písmen (b — p, h — k, m — n),
 • nerozlišovanie zvukovo podobných písmen (b — p, t — d),
 • spájanie predložky s nasledujúcim slovom,
 • výmena, pridávanie a vynechávanie písmen alebo slabík,
 • nerozlišovanie krátkych a dlhých samohlások.

 

Príčinou môže byť nedostatočné sluchové rozlišovanie

Ako zmenšiť problémy dysortografika

 • Pri písaní je lepšie, keď dieťa píše znamienka ihneď, i keď sa naruší kontinuita písania.
 • Je dôležité, aby si dieťa nahlas diktovalo to, čo píše, a naučilo sa kontrolovať písaný text (sluchová kontrola).
 • Pri nerozlišovaní sykaviek pomáha, ak má dieťa ako pomôcku pred sebou karty s obrazmi úst, ktoré môžu byť farebne odlíšené. Pre úzke sykavky — ústa v úsmeve s úzkou štrbinou. Pre široké sykavky — ústa zošpúlené.
 • Pri zámene písmen sa odporúča tréning sluchovo-verbálnej pamäti a zrakové rozcvičky na identifikáciu tvarovo podobných písmen (napr. p — b — d, m — n, o — e a pod.) Na tréning sú vhodné pracovné listy pre žiakov s dyslexiou.
 • Na tréning problémových slov odborníci zase odporúčajú použiť tabuľku abecedy so všetkými tvarmi písmen a cvičenia na koncentráciu a pozornosť.

Ako precvičujeme diktáty 

 • Diktát, či už doma, alebo v škole pripravujte ako doplňovačku.
 • Poskytnite žiakovi dlhší čas na kontrolu napísaného (v triede nech napr. ako posledný odovzdáva zošit).
 • Voľte pomalšie tempo diktovania (učiteľ v triede môže poskytnúť žiakovi dlhší čas na písanie alebo po dohode žiak píše pri diktáte len každú druhú vetu).
 • Dieťa  pracuje s tabuľkou pre dyslektikov, kde sú farebne odlíšené mäkké a tvrdé spoluhlásky (vopred sa naučí tabuľku používať), alebo tabuľku abecedy s tlačenými a písanými tvarmi písmen.
 • Využívajte možnosti slovného hodnotenia.
 • Zaznamenávajte počet chýb, ale v triede neklasifikujte jeho diktát známkou.
 • Neopravujte chyby v diktátoch klasickým spôsobom.
 • Chyby neopravujte červenou, ale zelenou farbou.
 • Diktát dopredu precvičte (napr. formou domácej úlohy, doplňovačky a pod.)

Ako precvičujeme opis 

 

 • Kombinujte prepis s doplňovačkami, využívajte pracovné listy.
 • Umožnite dieťaťu  tiché diktovanie si.
 • Nenúťte ho, aby všetko prepisoval (dopredu sa s ním dohodnite na redukovanom množstve). Rešpektujte pomalé pracovné tempo.
 • Opis a prepis kontrolujte častejšie, aby ste sa presvedčili, že žiak si text správne prečítal.

Vždy oceňujte snahu o zvládnutie a aplikáciu pravopisných pravidiel, aj keď výsledok nebude tomuto úsiliu adekvátn

Vyskúšajte aj tieto pracovné listy

Zdroj: Kuliferdo – súbor 7. Pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ so špecifickými poruchami učenia

Podľa: Žiak so ŠVVP v 1. až 4. ročníku základnej školy - Mgr. Viktória Hlinková, Mgr. Tatiana Jánošíková, ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Bratislava / Mgr. Hana Laciková, PhD., SCŠPP Inštitút detskej reči, Bratislava

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 2 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Zaujíma vás niečo iné k téme Zákony a rodič?
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP

Čitateľský test EPIGEN- výsledky:

 

Covid 19 - denné štatistiky: 

Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Ako predpôrodná príprava ovplyvní náš zážitok v pôrodnici?
25.09.2020   1
Absolvovaním predpôrodnej prípravy môžete výrazne znížiť stres – stres z nového prostredia, z nepoznanej situácie.
Prestaňte strašiť tehotné ženy!
22.09.2020   0
Kedy sa stal z najkrajšieho obdobia v živote každej ženy taký strašný horor?
Polovičke žien nedovolia rodiť v polohe, ktorá by im vyhovovala
17.09.2020   0
Niektoré z nás by rady rodili do vody alebo v polohe, ktorú si vyberieme, možno by sme chceli zažiť čo najmenej rutinných postupov.
babetko
Tvoríme s deťmi: Obtlačené jabĺčka
26.09.2020   1
Nielen na jeseň poteší deti jednoduchá jablková aktivitka: stačí jedno jablko rozkrojiť, namaľovať a vytvoriť si s deťmi nádherné obrázky. Farebné, moderné, jesenné, plné vitamínov...
V zdravom byte vlhký vzduch
24.09.2020   0
Veľmi často rodičia malých detí alebo budúci rodičia ešte pred narodením drobčiatka riešia, aký zvlhčovač vzduchu si kúpiť? Otázkou je, či vlastne nejaký zvlhčovač potrebujú – nemal by to byť len módny doplnok do bytu, ale funkčná pomôcka, ak je to naozaj potrebné.
20 trefných otázok miesto "Ako bolo v škôlke? Dobre."
23.09.2020   0
Objímete si ho a so širokým úsmevom sa pýtate, ako sa dnes malo v škôlke. „Dobre,“ pokrčí plecami. „A čo ste robili?“ „Hrali sme sa,“ povie ledabolo a ďalej nič. „A ako ste hrali?“ „No všelijako,“ koniec rozhovoru. Dôverne známe?
detské choroby
Intolerancia laktózy alebo alergia
25.09.2020   1
Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s alergiou na mlieko a intoleranciou laktózy.
Prečo musia deti platiť za vyšetrenie na urgente?
23.09.2020   0
Pokiaľ dieťa nemá život ohrozujúci stav a rodičia sa s ním dostavia na pohotovosť, zaplatia za vyšetrenie 10 eur.
Smútok a trúchlenie dieťaťa
22.09.2020   0
Odborníci hovoria, že umieranie a smrť samy o sebe nie sú pre deti tak náročné, ako sú pre ne ohrozujúce pocity izolácie a vylúčenia z rodinného diania potom, ako niekto zomrel.
zvery
Hodnoty zdravého zvieraťa . Má teplotu?
16.09.2020   3
Správna teplota psa, mačky a králika, alebo dychová frekvencia nám napovie, či je naše zvieratko zdravé.
Vodný kameň v akváriu
03.09.2020   1
Vodný kameň netrápi iba práčky a umývačky riadu, ale aj akvaristov. Hlavne ak je prítoková voda veľmi tvrdá. Nezúfajte však, pretože pomoc je jednoduchá.
To Čo? Si o nás mačky myslia
13.08.2020   5
Ako nás vidí mačka? Sme pre ňu mačiatka? Adoptívni rodičia? Súrodenci? Podávači potravy?