ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
piatok 18.08.2017 | meniny má Elena/Helena  
Pred/ŠkolákŠkolák

Znížená známka zo správania

 Mária Kopčíková   03.06.2015   9

Dvojku či trojku zo správania som kedysi ako dieťa považovala za niečo veľmi zlé, hrozné, to už ten, kto ju dostal, musel vykonať naozaj niečo príšerné, z môjho pohľadu musel niekomu veľmi ublížiť. Na základnej škole sa to u nás v triede hádam ani nestalo, že by niekto mal zníženú známku zo správania.

 

V dnešnej dobe – sa mi zdá – je to fenomén častejší, predchádzajú mu rôzne stupne napomenutí a pokarhaní a mám pocit, že slúžia tak trochu ako vyhrážkový a donucovací fenomén, keď už si učiteľ nevie s deťmi dať rady, tak v notese pristane poznámka, alebo sa pohrozí napomenutím.

Nuž, každý máme na dané opatrenia svoj názor, mne osobne sa nezdajú úplne funkčné, jedna kamarátka, ktorá sama učí druhákov na ZŠ sa vyjadrila, že poznámka je zlyhanie učiteľa.

Predpisy k zníženým známkam zo správania

Niekedy sa stane, že rodičia sú prekvapení, že dieťa dostane pokarhanie alebo rovno zníženú známku zo správania. Malo by to byť naozaj výnimočné, pretože samotnej zníženej známke by mali predchádzať isté opatrenia, ako aj písomná záznamy a rodič by mal byť priebežne informovaný a na danú skutočnosť aj upozornený. V rôznych materiáloch škôl, ako aj školskej inšpekcie sa uvádza – že rodič má byť informovaný preukázateľným spôsobom -  za toto sa považuje napr. aj pokarhanie riaditeľom školy, prípadne písomný záznam  z pohovoru pedagógov s rodičmi.

O tom, ako sa na vašej škole bude pristupovať k hodnoteniu vzdelávania, ako aj k hodnoteniu správania, by ste mali byť informovaní na začiatku šk. roka. Jednak u nás platí Metodický pokyn č. 22/2011, jednak má hodnotenie každá škola upravené vo svojom šk. poriadku, alebo v špeciálnom dokumente, ktorý upravuje „kritériá výchovných opatrení“ – pozrieť sa na jeden môžete napr. tu.

Odrážky, ktoré v týchto usmernenia a kritériách nájdete, sú dosť všeobecné a v podstate je to vždy na pedagógoch, akú vážnosť pripíšu danému skutku a ako sa ho rozhodnú riešiť. V princípe sa tam hovorí niečo takéto:

„Kritériom na hodnotenie správania je dodržiavanie pravidiel správania žiaka a  školského poriadku počas hodnotiaceho obdobia. Učitelia pritom využívajú najmä pozitívnu motiváciu.

Správanie žiaka sa hodnotí so zreteľom na vekové osobitosti podľa týchto požiadaviek: pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin; návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade, opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré spravidla predchádza zníženiu stupňa zo správania; podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy.

 • Napomenutie od triedneho učiteľa dostávajú deti napr. za:
  • neskorý príchod na vyučovaciu hodinu,
  • nevhodné správanie sa žiakov v triede, alebo na verejnosti,
  • opakované sa dopúšťanie menej závažných previnení proti školskému poriadku,
  • časté zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky, úboru na TV.
 • Pokarhanie od triedneho učiteľa nasleduje za:
  • 3 bežné priestupky,
  • 1- 2 neospravedlnené hodiny,
 • Pokarhanie od riaditeľa školy žiak dostane za:
  • opakované porušovanie školského poriadku a vyššie uvedených bodov,
  • časté narušovanie vyučovacieho procesu,
  • svojvoľné opustenie vyučovacej hodiny,
  • vymeškaných 3 – 6 neospravedlnených hodín, 4 – 6 bežných priestupkov.
 • Znížená známka zo správania na druhý stupeň bude udelená žiakovi za:
  • opakované porušovanie šk. poriadku a nerešpektovanie pokynov vyučujúcich,
  • fyzické napadnutie spolužiaka, agresívne správanie,
  • krádež v škole a na verejnosti, bez trestného stíhania,
  • falšovanie úradného dokumentu / ospravedlnenie od rodičov, potvrdenie od lekára, záznam v ŽK a pod./,
  • priestupok voči zákonu neklasifikovaný ako prečin,
  • úmyselné poškodzovanie majetku školy,
  • svojvoľné opustenie výchovno – vyučovacieho procesu /v škole i mimo školy /,
  • neospravedlnené hodiny od 7 do 10,
  • 7 – 10 bežných priestupkov, 1 – 3 závažných priestupkov, 1 hrubý priestupok.
 • Znížená známka zo správania na tretí stupeň hrozí žiakovi za:
  • fyzické napadnutie, ublíženie na zdraví a šikanovanie,
  • priestupok voči zákonu klasifikovaný ako prečin,
  • falšovanie úradného dokumentu ako výpis z katalógového listu, vysvedčenie a pod.,
  • poškodenie školského majetku s väčším rozsahom škody,
  • 11 – 30 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín, 11 a viac bežných priestupkov, 5 – viac závažných priestupkov.

Nikde nie je uvedené, čo to znamená bežný priestupok, závažný a hrubý priestupok  - tam si každý dosadzujeme niečo iné ...

Nuž, ale hádam to hodnotenie v dnešnej dobe už nebude v duchu Hammelovho "fajčil na záchode, bude z neho vraj a zlodej, záletník ...".

Faktom však ostáva, že za neospravedlnenú absenciu vášho dieťaťa v škole zodpovedáte vy ako rodičia. Ak vše dieťa vymešká viac než 15 neospravedlnených vyučovacích hodín škola posiela oznámenie príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý situáciu rieši v ďalšom konaní. Za viac ako 60 vymeškaných neospravedlnených hodín sa zákonný zástupca dopúšťa priestupku v súlade s § 37, ods. 1, písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. štátnej správe o školstve a školskej samospráve, nad 100 neospravedlnených vyučovacích hodín sa voči zákonnému zástupcovi môže postupovať v súlade s § 211, ods. 1, písm. e) Zákona č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon).

Nespokojnosť a sťažnosť

Ak ste ako rodičia nespokojní, máte pocit, že vaše dieťa dostalo pokarhanie, či zníženú známku zo správania nespravodlivo, máte možnosť podať sťažnosť príslušnému školskému inšpekčnému centru. Ak inšpektor zistí zásadné porušenie právnych predpisov, ako napríklad, že žiak sa priestupku, za ktorý dostal zníženú známku, nedopustil, dá riaditeľovi pokyn na zmenu klasifikácie.

Tu si vás dovolím upozorniť na potrebnosť správnej formulácie podania na školskú inšpekciu. Je to dlhšie čítanie a ak toto je vaše téma, tak sa pozrite tu, čo šk. inšpekcia považuje a čo nepovažuje za sťažnosť.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.2 z 5. Celkom 5 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie

Komentáre k článku
LOLO napísané 09.03.2017 22:02

Nikdy nedávajte deti do škola v Rimavskej Sobote presne na školu:

Základná Škola Petra Kellnera Hostinského. Deti tam trestajú na -druhom stupni. A počul som že tam pijú 7-8-9 ročník. Donesú si alkohol a tam ho vypijú Neutral Takúto školu by mali zavrieť Evil

Sisi napísané 05.06.2015 00:07

Clanok starsieho data, a aky aktualny :(

redakcia napísané 07.06.2015 09:06

Aktualny, pre kazdeho inokedy...:(

Andrea napísané 28.06.2013 14:51

Náš syn priniesol 2 zo správania dnes. Bez hocijakého predchádzajúceho upozornenia zo školy. Je to integrované dieťa s vývojovými poruchami učenia, ktoré je momentálne testované v CPPPaP na poruchu pozornosti. Jediné poznámky ktoré má, sú za vyrušovanie cez hodinu /keďže má problém so sústredením/ a zabúdanie domácich úloh. Dodnes som nevedela, že aj za to môžu znížiť známku zo správania. Na polroku mal pokarhanie riaditeľa za to isté. Môže byť pokarhanie riaditeľa na polroku považované za preukázateľnú informáciu pre rodiča o tom, že na konci roka bude znížená známka zo správania? Myslela som, že každý polrok je klasifikovaný individuálne a že syn sa zlepšil.

emva napísané 03.06.2015 17:32

Hlavne je "vtipne", ze ziak s poruchami pozornosti dostava poznamky ze vyrusuje... Vidim, ze je tato poznamka starsieho data, ale nas to trapi teraz, takze stale aktualne... :-(

Andrea napísané 04.06.2015 20:38

Áno poznámka je staršieho data, ale trápime sa dodnes. Syn práve končí deviatu triedu a ja sa teším, že konečne odíde z tejto školy. Premýšľali sme nad zmenou školy od 5. ročníka, odkladali sme to z ročníka na ročník... Báli sme sa, aby sme mu ešte viac neublížili zmenou prostredia. Bývame na dedine, zmena školy do mesta by nám spôsobovala komplikácie. Naozaj sa trápime dodnes, ale len s nepochopením pedagógov a trápnymi poznámkami. Zo syna vyrástol šikovný mladý muž, má vlastnú kapelu, jazdí na bicykli, je manuálne veľmi zručný, momentálne začal fotiť. Má veľa záujmov v ktorých pocítil, čo je to úspech, keďže v škole túto možnosť nemá. Napriek všetkým trápeniam ktoré sme spolu počas základnej školy prežili, som na neho veľmi pyšná. Moja rada ale znie: ak pedagógovia nevedia pracovať s takýmito deťmi, zmeňte školu. Mňa to mrzí dodnes, že som to neurobila už v piatej triede.

emva napísané 07.06.2015 12:50

Náš je tretiak, ale tiež špekulujeme nad zmenou školy rok čo rok...

Alebo aspoň nad zmenou triedy (a teda učiteľky)

Z rôznych dôvodov (vzdialenosť iných škôl, preplnenosť "lepších a bližších" škôl, úvahy, či by zmena ešte viac neublížila,...) sme tak neurobili, ako aj vy sama píšete, nie je to jednoznačné ani ľahké. A trápime sa ďalej...

pehava napísané 20.06.2013 11:09

hm, tiež sa nám stalo, že dcére prilepili pokarhanie riaditeľky školy za niečo, čo neurobila... ale to som netušila, že to mám riešiť až tak oficiálne - komunikácia s pani riaditeľkou priniesla "len" odstránenie p. učiteľky /bola aj výchovnou poradkyňou, nerozumiem, ako to so svojím prístupom mohla robiť/, ktorá bola problematickou osobou... a len vďaka nášmu "prieseru" sa aj iní rodičia rozhodli ozvať... len niekedy mám pocit, že by som na tú školskú inšpekciu písala furt...

Viera napísané 23.06.2013 17:51

Preco davas deti do takejto skoly???

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Tehotenska abeceda Poh - Popô
18.08.2017   0
Dnes začneme pekne zostra a povieme si niečo o pohlaví. Ale tiež o polohách plodu a psychózach.
Sex v tehotenstve
16.08.2017   0
Všetkých nastávajúcich rodičov trápi otázka, či sa môžu milovať, a ak áno, tak dokedy je to vhodné, či neublížia stykom svojmu dieťatku...
Cukrovka v tehotenstve
14.08.2017   0
Kedy je vyššia pravdepodobnosť, že sa rozvinie? Ako sa zisťuje? Prinášame rozhovor s diabetologičkou.
babetko
Prečo plače
18.08.2017   0
Plač je pre dieťatko nástrojom reči rovnako ako pre nás "jazyk". Rôzne veci vyjadrujeme rôznym spôsobom, a tak i malé dieťa vyjadruje odlišné potreby odlišnými druhmi plaču.
Prvé dni nie sú ako z knihy o deťoch
17.08.2017   6
Myslela som, že som dokonale pripravená. Mala som predsa múdre knižky. „Deti neplačú bez dôvodu. Buď sú hladné, potrebujú prebaliť, pomazliť alebo sa nudia.“ Alebo „Bábätko spí minimálne 16 hodín denne.“ Špeciálne túto vetu zrejme Adelka zle pochopila.
Aby dieťa v škôlke neplakalo...
17.08.2017   27
Matky všeobecne veľmi ťažko znášajú situácie, keď dieťa plače a ony nemôžu nijako plač utíšiť. Nejedna z nás ráno odchádzala zo škôlky so slzami v očiach a výčitkami svedomia.
detske choroby
Ako fungujú lieky proti Bolesti
18.08.2017   0
Pre tých, ktorí sa radi pýtajú Ako? a Prečo?... pre tých, ktorí chcú vedieť viac.
Leukémia (rakovina krvi)
17.08.2017   0
Leukémia patrí v našej krajine k najčastejšiemu zhubnému ochoreniu detského veku. Tvorí asi 35 percent všetkých nádorových ochorení u detí. Aké sú varovné signály a možné príznaky?
Interakciu liekov zistíme cez aplikáciu
16.08.2017   0
Slovenská lekárnická komora spustila na Slovensku prvú aplikáciu, umožňujúcu rýchle a zrozumiteľné vyhodnotenie rizika užívanej kombinácie liekov.
auto
Rodinka TEST: Džípovú matku zahráte aj s Dusterom
18.08.2017   1
Ak potebujete auto čo jazdí, nekomplikuje, a zahráte v ňom aj " džípovú matku", toto môže byť ono.
Bezpečne v aute: Dieťa na prednom sedadle
16.08.2017   19
Môžem voziť dieťa na prednom sedadle? Je to bezpečné? Musí byť pripútané v autosedačke? Ako vypnúť airbag spolujazdca?
Aký je rozdiel medzi autom a kabelkou?
11.08.2017   8
Minule som povzbudzovala ostýchavé vodičky, že auto je len taká väčšia kabelka. Upratovať ho treba až v štádiu, keď sa už deti lepia k autosedačkám a kufor nestačí pohrkať, aby ste našli, čo potrebujete. Má to však svoje limity.