ŽenaSvadba

Priezvisko po svadbe

 Kristína Turnerová Kováčiková   28.11.2022   2

Pri uzatváraní manželstva robia snúbenci viaceré súhlasné vyhlásenia. Jedným z nich je aj vyhlásenie týkajúce sa ich priezviska.

Priezvisko
shutterstock

 

Priezvisko manželov po svadbe

Podľa Zákona o rodine pripadajú do úvahy tieto 3 možnosti:

 • priezvisko jedného zo snúbencov sa stane ich spoločným priezviskom (manželia sa budú volať rovnako - zväčša je to žena, ktorá opustí svoje "dievčenské" priezvisko),
 • každý si ponechá svoje doterajšie priezvisko (manželia sa nebudú volať rovnako)
 • priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si zároveň ako v poradí druhé priezvisko ponechá svoje doterajšie priezvisko  - napríklad snúbenec Peter má priezvisko Nový, snúbenica Anna má priezvisko Stará a chce používať obidve priezviská, potom sa zapíšu v poradí Anna Nová Stará,
 • ak už ale jeden snúbenec dve priezviská má, musí si vybrať, ktoré z jeho dvoch doterajších priezvisk bude po uzavretí manželstva v poradí uvedené ako druhé priezvisko.

Od januára 2023 však budú platiť zmeny:

 • ten zo snúbencov, ktorý bude chcieť používať spoločné priezvisko a zároveň si bude chcieť ponechať aj doterajšie priezvisko, si sám rozhodne, v akom poradí sa budú jeho priezviská písať - bude si ich môcť uvádzať v poradí podľa svojho výberu, - napríklad snúbenec Peter má priezvisko Nový, snúbenica Anna má priezvisko Stará a chce používať obidve priezviská, môže sa rozhodnúť pre verziu Anna Nová Stará, aj Anna Stará Nová
 • takisto snúbenec, ktorý už má dve priezviská, uvedie, ktoré z doterajších priezvisk si ponechá po uzavretí manželstva, pričom sa môže rozhodnúť o poradí spoločného a jedného z doterajších priezvisk.

Ako správne písať dve priezviská?

Ak ste sa rozhodli pre možnosť, že priezvisko jedného z vás bude vašim spoločným priezviskom a jeden z vás si zároveň ponechal svoje doterajšie priezvisko, medzi priezviskami by mal byť spojovník, čiže takto by to malo vyzerať: Vydatá-Slobodná. Ak ste proti, pozrite si Pravidlá slovenského pravopisu:)

 

 

Prechyľovanie -ová

Musíte byť po svadbe “-ová”, keď nechcete?

Naša právna úprava trvá na tom, aby ženy so slovenskou národnosťou nosili za priezviskom koncovku “-ová,” bez ohľadu na to, či je snúbenec inej národnosti ako slovenskej a bez ohľadu na to, ako priezvisko vyzerá.

Ak “-ová” byť nechcete, máte na výber toto:

 • podľa § 16 zákona o matrikách sa ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti zapíše bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to požiada žena pri zápise uzavretia manželstva do knihy manželstiev, do knihy manželstiev sa zapíše dohodnuté priezvisko v mužskom tvare (v žiadosti o uzavretie manželstva musí žena uviesť inú ako slovenskú národnosť)
 • po sobáši si vypýtate z matriky výpis bez prechyľovania: podľa § 19 zákona o matrikách v sobášnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada, všetky ďalšie úradné výpisy a potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike sa vyhotovia s takýmto tvarom priezviska. V tomto prípade vašej žiadosti musia vyhovieť, a keďže nejde o klasickú zmenu priezviska, úkon nepodlieha poplatkovej povinnosti.
Shutterstock

 

Aké priezvisko budú mať vaše deti?

Vyhlásenie o priezvisku, ktoré robia snúbenci pri uzatváraní manželstva, sa týka aj ich detí:

 • ak si zvolíte spoločné priezvisko, zdedia ho aj vaše deti,
 • ak si snúbenci ponechajú svoje doterajšie priezviská, súhlasne vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom ich spoločných detí,
 • ak ste si zvolili tretiu možnosť, priezvisko jedného z vás ako spoločné a jeden z vás si zároveň ponechal svoje doterajšie priezvisko, to spoločné priezvisko bude priezviskom vašich detí.

Deti narodené pred svadbou a priezvisko

Narodili sa vám deti pred svadbou? Dohoda, ktoré priezvisko bude spoločným priezviskom vašich detí, rozhoduje nielen o priezvisku detí, ktoré sa vám narodia v budúcnosti, vzťahuje sa aj na spoločné deti, ktoré sa vám narodili pred uzavretím manželstva.

Nevlastné deti a zmena priezviska po sobáši

Dohoda o určení spoločného priezviska nemá vplyv na priezviská detí, ktoré majú snúbenci s inými partnermi, napríklad z predchádzajúceho manželstva. Priezviská týchto detí sa nemenia.

Výnimkou je, keď uzavrie manželstvo matka maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, vtedy môžu snúbenci pred sobášiacim orgánom súhlasne vyhlásiť, že priezvisko určené pre ich ostatné deti bude mať aj toto maloleté dieťa.

Treba povedať, že zmenou priezviska maloletého dieťaťa manželovi nevyplývajú žiadne rodičovské práva a povinnosti k tomuto dieťaťu, dieťa získa akurát nové priezvisko, nie nového otca.

Môžem zmeniť dieťaťu priezvisko na priezvisko môjho nového manžela?

V prípade, že chcete zmeniť priezvisko detí z predchádzajúceho vzťahu na priezvisko, ktoré budete mať po sobáši, musíte sa so žiadosťou o povolenie zmeny priezviska dieťaťa obrátiť na príslušný úrad.

Ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého, príslušný je okresný úrad podľa trvalého pobytu zákonného zástupcu, ktorý žiadosť podáva.

K žiadosti je treba priložiť aj

 • písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,
 • úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.

Ak je maloletý starší ako 15 rokov, k žiadosti sa musí priložiť aj jeho písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom. Zmenu priezviska úrad nepovolí, ak by bola v rozpore so záujmom maloletého.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 2 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku
Matrikárka napísané 07.07.2017 22:55

Autorka článku by si mala lepšie naštudovať tému...

 

1. Priezvisko ženy inej ako slovenskej národnosti sa (ak o to požiada) zapíše v tvare bez koncovky "ová" a nie v mužskom tvare.

2. Ak chce jeden z manželov používať obe priezviská - nepíše sa medzi nimi spojovník.

3. Už nejakú tú dobu nemáme obvodné úrady, ale okresné úrady.

Inak celkom dobrý článok zwinker

Martin napísané 24.03.2019 21:10

Súdružka matrikárka vie, že porušuje predpisy, neovláda gramatiku a ešte sa tu tým hlúpo chváli, radšej by si mala doštudovať slovenskú gramatiku a dodržiavať aj jazykový zákon. Okolnosť, že mnohé pologramotné matrikárky, pracujúce za mizerný plat a vedomé si toho, že ich nevyhodia, ani keby porušovali všetky možné predpisy, lebo za ten smiešny plat tam inteligentnejší človek robiť nepôjde, ich neospravedlňuje, že prznia jazyk a porušujú predpisy a šíria bludy.

 

Stanovisko JÚĽŠ s oporou v jazykovom zákone je jasné:

"Pri zápise uzavretia manželstva sa na základe písomnej žiadosti ženy, ktorej sa uzavretie manželstva týka, uvedie v matričnej knihe priezvisko ženy, ktoré bude po uzavretí manželstva používať, v mužskom tvare."

"Ženy, ktoré sa rozhodnú pre neprechýlenú podobu priezviska, mali by byť poučené o všetkých dôsledkoch používania neprechýlenej podoby priezviska – o tom, že v texte (či už hovorenom, alebo písanom), ktorý nemá charakter oficiálneho dokumentu, resp. oficiálnej formuly, sa ich priezvisko môže vyskytnúť neprechýlené (s pani Evou Novák, od Jany Medveď), no v súlade s kodifikovanou normou aj prechýlené, a teda sa bude skloňovať (s pani Evou Novákovou, od Jany Medveďovej) a pod., a nie je možné tomu zabrániť zákazom.

V komunikačnej sfére sa totiž rozlišuje základný zápis, oficiálna podoba priezviska a používanie priezviska v bežnej, neúradnej oblasti – to sú dve rozličné veci. V prvom prípade sa bude, pochopiteľne, rešpektovať neprechýlená forma priezviska, v druhom prípade sa môžu používať prechýlené podoby priezviska ako prirodzené podoby, vlastné kultivovanému vyjadrovaniu. Toto poučenie by malo byť súčasťou vykonávacieho predpisu k zákonu

a jednotlivé matriky by ho mali ovládať."

"Podľa Pravidiel slovenského pravopisu z roku 2000 pri zdvojených priezviskách treba písať spojovník (bez medzier)."

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
23.01.2023   1
Počas príjmu na pôrod, prvej doby pôrodnej, pôrodu, ošetrenia novorodenca a 2 hodiny po pôrode umožňujeme účasť otca dieťaťa, resp. blízkej osoby pri pôrode
Tehotenstvo ako riziko
21.01.2023   0
Za najčastejšie rizikové faktory na základe praxe považujem nízky vek matky, (menej ako 19 rokov), vysoký vek ( viac ako 38 rokov), zlozvyky a užívanie návykových látok ako nikotín, alkohol, drogy či lieky.“
Poslíčkovia, falošné kontrakcie pred pôrodom. Ako sa prejavujú?
16.01.2023   0
Ako rozoznám, či mi už začína pôrod? Čo sú vlastne kontrakcie a čo poslíčky? Ako si uľaviť pri poslíčkoch? Čo sa meria pri kontrakcii? Ako sa menia kontrakcie počas pôrodu?
babetko
Prečo francúzske deti jedia všetko, spia celú noc a sú trpezlivé?
24.01.2023   1
Vo Francúzsku neexistuje „detská strava,“ Francúzi dávajú jesť deťom viac menej to, čo jedia sami. Nemôžu jesť, kedy si zachcú.
Ako budú vyzerať moje prsia, keď dodojčím?
19.01.2023   0
Nedávno sa ma pýtali, aký mám názor na to, že v UK matky nechcú dojčiť, aby si vraj nepokazili prsia. A či naozaj dojčenie zlikviduje prsia a stanú sa z nich kokršpanielie uši?
Podprsenka na dojčenie: kedy ju kúpiť a akú vybrať?
16.01.2023   0
V čom by mala byť „dojčiaca“ podprsenka iná, špeciálna? Ako a kedy ju vyberať, keď sa náš horný objem v tehotenstve zväčšuje? Nestačí fitnes športová podprsenka?
detské choroby
Očkovací kalendár 2023
26.01.2023   0
Od 1. januára 2023 platí nový očkovací kalendár pre povinné očkovanie detí a dospelých.
Zápal stredného ucha – Otitis media acuta
21.01.2023   6
Zápal stredného ucha, príznaky, príčiny, liečba. Pod zápalom stredného ucha všeobecne rozumieme akútne ochorenie spôsobované väčšinou baktériami, zriedkavejšie vírusmi, ktoré sa najčastejšie objavuje v dojčenskom a detskom veku.
Pri akých ochoreniach je účinná Vojtova metóda?
16.01.2023   0
Hoci je Vojtova metóda prevažne spájaná s deťmi, úspešne sa aplikuje u všetkých vekových kategórií, od novorodencov až po seniorov.
auto
100% elektrická DACIA SPRING: Úplne nový motor aj výbava
18.01.2023   0
S uvedením na trh na jar 2021, Spring sprístupnil elektrickú mobilitu širokej verejnosti.
Autosedačka alebo podsedák? Pozrite si videotest
29.10.2022   0
Zvažujete, či svojmu dietku kúpite podsedák? Aké výhody a naopak nevýhody ponúka tento typ autosedačiek? Od akého veku sa môže používať? Je dostatočne bezpečný? Pokúsime sa na tieto otázky odpovedať.