ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
Pred/ŠkolákPrváčik

Zápis na British International School Bratislava

 Redakcia,Wendy Ellis   15.01.2010   3

Na otázky odpovedá Wendy Ellis, riaditeľka školy.

V čom je vaša škola iná ako ostatné?

Škola poskytuje veľmi kvalitné vzdelanie pre deti vo veku od 2,5 roka do 18 rokov a vyučuje sa na nej podľa anglických národných osnov, v anglickom jazyku a pod vedením kvalifikovaných učiteľov z anglicky hovoriacich krajín. Výuka prebieha v úžasnom medzinárodnom prostredí, kde sa stretávajú deti až zo 43 krajín sveta.

Študijné programy IGCSE a IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme) otvárajú obrovské možnosti pre našich študentov študovať na špičkových svetových univerzitách. British International School je akreditovaná Ministerstvom školstva SR a má 100% úspešnosť prijatých na univerzity nielen na Slovensku, ale po celom svete.

Koľko žiakov je maximálne v jednej triede?

V materskej škole a prípravnej triede je maximálny počet detí v triede 20, pričom sú v triede 2 pedagógovia na plný úväzok. Pri deťoch na základnej škole je taktiež celkový počet 20, ale okrem 1. a 2. ročníka, kde sú v triede 2 pedagógovia, je v ostatných ročníkoch už iba 1 učiteľ. V ročníkoch 7 a vyššie, t.j. aj pre žiakov strednej školy je počet limitovaný rovnako číslom 20.

Pracujú u vás len kvalifikovaní učitelia?

Áno, sú to učitelia s prevažne medzinárodnými skúsenosťami a s kvalifikáciou získanou v zahraničí.

Od ktorej triedy sa učitelia na vyučovaní jednotlivých predmetov striedajú?

Napr. hudobnú výchovu a  výpočtovú techniku vyučuje už v prípravnej triede odborný pedagóg, telesnú výchovu vyučujú učitelia už od 1. ročníka. Slovenský jazyk pre slovenské deti začíname vyučovať v 2. ročníku, (čo je ekvivalent 1. ročníka slovenského systému). Francúzsky a nemecký jazyk začínajú učiť špecialisti v 5. ročníku. Od 7. ročníka vyššie, sú už len odborní učitelia, na každý predmet iný.

Ako pristupujete k nadaným deťom?

Učitelia sú zvyknutí na diferenciáciu, vzhľadom na malé počty detí v triede môžu zadať náročnejšie úlohy tým, ktorí na to majú. Okrem práce samotných učiteľov pracujú u nás traja špeciálni pedagógovia, ktorí sú taktiež nápomocní. Vedia spolupracovať s triednym učiteľom a určiť v spolupráci s rodičom, čo je pre dané dieťa najvhodnejšie.

Aké jazyky sa deti učia a od ktorej triedy?

Vyučovací jazyk je anglický a to vo všetkých ročníkoch. Deti od 5. ročníka ZŠ priberajú druhý jazyk, a tým je nemčina, alebo francúzština. V 7. ročníku študentom pribúda tretí jazyk a to ten, ktorý si nezvolili v 5. ročníku (t.j. nemčina, alebo francúzština). 

Do koľkej funguje školský klub?

Školský klub ako klasický u nás nepoznáme, vyučovací deň bežne končí o 15,00 alebo 15,20. Od utorka do piatku prebiehajú mimoškolské aktivity v čase od 15,20 do 16,20, na ktoré sa môžu deti v prípade záujmu prihlásiť. Niektoré kluby prebiehajú aj počas obednej prestávky. Deti si každý trimester môžu vybrať zo širokej ponuky klubov, ako napríklad: šachový, futbalový, kriket, astronomický, fotografický, filmový, basketbalový, ekologický, netballový, dodgeballový, šperkársky a mnohé iné.

Aké mimoškolské aktivity ponúkate na pôde vašej školy?

Náš školský rok je rozdelený na 3 trimestre a aktivity sa každý trimester obmieňajú. Množstvo krúžkov som spomínala už v predchádzajúcej odpovedi, ale spomeniem ešte ďalšie, ako napríklad: hra na hudobné nástroje, počítačové hry, matematický, dramatický, alebo výtvarný krúžok, debatný krúžok, školská roková kapela, eko-škola, školský spevácky zbor, varenie, atď.

Na ktoré predmety kladiete dôraz?

Neuprednostňujeme žiadne predmety, máme všeobecné zameranie. Skôr by som spomenula formu, akou sa pristupuje k vyučovaniu a k nadobúdaniu vedomostí. Snažíme sa rozvíjať v žiakoch ich individuálne schopnosti, a tým vytvoriť predpoklady na ich akademický úspech v dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom svete.

Podporujeme v deťoch iniciatívnosť, odvahu a zvedavosť pri učení, nielen memorovanie faktov, čím si osvojujú pružný prístup k učeniu. Naším cieľom je maximalizovať potenciál jednotlivca, snažíme sa rozvíjať okrem akademickej stránky aj ich fyzické a psychické možnosti. Touto cestou študenti nadobudnú sebadisciplínu, rešpekt k sebe samým, organizačné schopnosti a pocit úspešnosti, ktoré budú do budúcnosti potrebovať.

Ako riešite konfliktné situácie, ktoré vznikajú medzi deťmi?

Konfliktné situácie medzi deťmi nepovažujeme za niečo zvláštne, sú prirodzené a dochádza k nim bežne. Pri riešení konfliktných situácií sa snažíme, aby dieťa o svojom správaní a jeho dôsledkoch premýšľalo. V škole existuje jednoduchý systém pravidiel, založených na rešpekte voči druhým a sebe samému a sú známe aj jasné dôsledky, ktoré musia deti niesť v prípade nedodržania pravidiel. Bežné situácie riešia triedni učitelia, pokiaľ ide o niečo vážnejšie, pomáha nám špeciálny pedagóg. V prípade vážnych priestupkov sú k riešeniu konfliktov prizývaní aj rodičia. Náš prístup ku riešeniu týchto konfliktov by som charakterizovala ako motivačný, nie ako trestajúci.

Spolupracujete so psychológom alebo ďalšími odborníkmi?

Áno, ako som už spomínala, na plný úväzok zamestnávame troch špeciálnych pedagógov. V prípade potreby si môžu naši odborníci privolať ešte aj iných expertov, či už zo Slovenska alebo zahraničia. Okrem týchto špecialistov máme na škole vytvorené oddelenie “Pastoral Care”, ktoré deťom pomáha v situáciách, ktoré oni považujú za kritické alebo problematické. Na tomto oddelení pracujú naši pedagógovia, ku ktorým majú deti dôveru.

Koľko domácich úloh dostáva dieťa v tej – ktorej triede?

U detí v predškolskom veku sa snažíme podporiť deti v čítaní, t.j. osvojovanie si čítania. Na základnej škole je týždenná domáca úloha, ktorá zahŕňa všetky predmety. Od 7. ročníka vyššie sa na žiakov kladú vyššie nároky, je stanovený rozvrh úloh a odporučený čas na ich vypracovanie.

Musí dieťa nastúpiť do vašej školy špeciálne pripravené (jazykovo, znalosti a pod.)?

U detí v predškolskom veku alebo v ročníkoch 1 – 6 na ZŠ nevyžadujeme jazykové znalosti, avšak od 7. ročníka vyššie musia deti spraviť test z anglického jazyka.

Aké „výcviky“ ponúkate (lyžiarsky, plavecký...) a v ktorom ročníku?

Pre deti už od materskej školy máme zabezpečené hodiny plávania, ktoré sú jedenkrát do týždňa, v ročníkoch 3 – 6 sa plávanie strieda s hodinami telocviku. 

Dá sa vo vašej škole pokračovať na osemročnom gymnáziu?

Naša štruktúra je nasledovná: materská škola so základnou školou, nasleduje stredná škola s učebnými osnovami prevzatými z Univerzity Cambridge (14 – 16 rokov, 2- ročný študijný program končiaci skúškou IGCSE, 16 - 18 rokov, opätovne 2- ročný študijný program končiaci skúškou IB DP).

Aké špecializované učebne a od ktorej triedy sú žiakom k dispozícii?

K dispozícii máme 3 laboratóriá (fyzika, chémia, biológia), štyri počítačové učebne, dve knižnice, učebne zemepisu, dejepisu, hudobnej a výtvarnej výchovy. Deti ich využívajú podľa toho, kedy im začína odborné vyučovanie.

Akú stravu ponúkate deťom v školskej jedálni? Máte vlastnú kuchyňu alebo stravu vozíte?

Prevádzkujeme vlastnú školskú kuchyňu, ktorá je zaradená do siete zariadení MŠ SR a štruktúrou stravy plne zodpovedá požiadavkám hygienika hl. mesta Bratislavy.

Na čo všetko treba priplácať resp. aké poplatky sú v škole?

Presná výška poplatkov je zverejnená na našej web stránke (www.bis.sk), poplatky sú diferencované na školné a potom je kategória ostatné. Do kategórie ostatné patria napr. poplatky za stravu (desiaty, obedy - na báze dobrovoľnosti), školská uniforma (tá je povinná), preprava školskými mikrobusmi (dobrovoľná).

Máte kontakt s nejakou zahraničnou školou?

Sme sieťovou školou, takže spolupráca s inými školami je viac menej samozrejmosťou. Naše sesterské školy sú napr. v Prahe, Varšave, Budapešti, Shanghai, Pekingu, Abu Dhabi.

Integrujete telesne postihnuté deti?

Záleží na miere postihu, zatiaľ sme takýto prípad nemali.

Máte nultý ročník?

Keďže prevádzkujeme aj materskú školu, môžu rodičia deti umiestniť aj do prípravného ročníka.

Ako pristupujete k deťom s poruchami správania?

Pre tieto deti je rovnako záväzný školský poriadok, ale ťažko niečo zovšeobecňovať, k individuálnemu prípadu sa pristupuje špecificky.

Ako pristupujete k deťom s poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia a pod.)?

Deti s poruchami učenia sú integrované do tried, pracujú na základe svojho individuálneho vzdelávacieho plánu, pravidelne je im poskytovaná pomoc špeciálneho pedagóga mimo ich kmeňovej triedy.

Ponúka škola deťom mimo obeda aj inú stravu?

Ponúkame desiaty.

 

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.9 z 5. Celkom 12 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku
Len napísané 11.05.2012 14:38

Riaditelia, ktori boli v QSI pred Brantleym boli priserni - diskriminovali slovenskych ucitelov - museli vyucovat na zivnost, dostavali nizsi plat, horsie celkove podmienky. Ironiou bolo, ze kvalita hodin americkych ucitelov bola omnoho horsia ako slovenskych ucitelov v QSI. QSI ma celkovo slabsiu kvalitu v porovnani s britskou skolou v Dubravke.

Alan napísané 03.04.2011 14:18

Váš komentár

 

British International School bol po dlhý čas dominantnou medzinárodnou školou v Bratislave do ktorej svoje deti posielali aj američania tu žijúci . Po príchode nového riaditeľa (Britt Brantley) do Quality School International (QSI) sa situácia zmenila, lebo medzinárodným školám pribudla vážna konkurencia. QSI prepracovala svoju štruktúru, curriculum, ktoré umožňuje flexibilnejšie a individuálnejšie reagovať na poterby jednotlivých žiakov. Brantley zaviedol nové, dosť radikálne požiadavky aj voči vlastnému personálu, ktoré po rokoch "stojatých vôd" spôsobili aj značnú nevôľu, no výsledky sú zjavné, len za posledný polrok do školy pribudlo viacej žiakov než z nej za posledné dva roky z rôznych dôvodov odišlo. Politika QSI je založená na filozófii, že každý študent má potenciál na úspech a preto je úlohou školy, vytvárať primerané podmienky pre jeho úspešný úspešný rozvoj. Tento proces sa deje za aktívnej účasti a konzultácii s rodičmi.

Certifikát z QSI je všeobecne akceptovaný vo svete, a jeho výhodou je hlavne možnosť priameho postupu na americké univerzity.

QSI pozitívne reagovala aj na novú stratégiu MŠ začať s výučbou anglického jayzka už od prvej triedy ZŠ a preto sa pripravuje od budúceho škoského roka 2011/12 popri podieli 80% zahraničných študentov zvýšiť podiel slovenských študentov aspoň o 20% . Riaditeľ Brantley vie, že QSI bude vždy finančne nákladnejšia ako slovenské školy, ale tak isto má možnosti, ako tieto náklady prerozdeliť pri väčšej účasti slovnských študentov. Jeho zámerom je QSI pretvoriť z elitárskej školy na školu pre širšiu vrstvu miestnych uchádzačov. K tomu pripravuje aj adekvátnu cenovú politiku, ktorá bude individuálne zohľadňovať finančné možnosti rodičov.

Informujte sa!

 

Alan

rodič, organizátor letných táborov QSI-Funstitute

Skajka napísané 14.02.2010 19:59

škoda že nebývame v Bratislave... Cry hneď by som išla do takej školy zwinker

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Odkedy som tehotná, nič nesmiem!
19.02.2019   0
Jedna z vecí, ktoré ma na prvom tehotenstve (ne)príjemne prekvapili, bola kvapku prehnaná starostlivosť môjho muža. On, racionálny chlap, sa pri pohľade na svoju manželku – budúcu matku zmenil na nepoznanie. Skrátka, prvé dieťa je prvé dieťa, a keď sa z muža stáva oco, zo ženy je na chvíľu kráľovná. Toto vás, milé prvorodičky, čaká pri prvom tehotenstve, tak si to užite.
Reťazový pôrod (dve deti po sebe) a materské
18.02.2019   37
Budem mať pri druhom bábätku nárok na materské? Ako sa vypočíta materské, keď ide o druhú, prípadne ďalšiu materskú dovolenku?
Chrípka v tehotenstve? Môže byť nebezpečná
15.02.2019   0
Mamička Lucia prekonala v štvrtom mesiaci tehotenstva silnú chrípku, pre ktorú sa nakoniec ocitla v nemocnici: „Ochorela som v práci od kolegov, ktorí prišli do kancelárie napriek tomu, že mali dávno sedieť v ordinácii u lekára. Jeden deň som bola zdravá, druhý som už ležala s horúčkou a ledva dýchala.
babetko
Deti sú ako atentátnici. Ich úlohou je sabotovať rodičov
19.02.2019   0
So sladkým úsmevom maria takmer každé naše úsilie. To kvôli nim robíme tisíc vecí naraz a nikdy nič nestihneme poriadne dokončiť.
Najlepšie hračky pre deti? Hrnce, varechy a šuflíky s ponožkami!
18.02.2019   0
Je to malé, zelené a skočím na to o pol tretej ráno, keď sa dieťa rozplače v postieľke? Čo je to? Sprostá kocka z lega! Alebo iná. Je to obludné, plyšové, dieťa to nosí všade so sebou a ako natruc to zabudnete v trolejbuse cestou od doktora. Čo to je? Plyšová chobotnica, ktorú pobežíte o pár dní kúpiť do Dráčika, lebo dieťa bez nej nemôže žiť.
Musí dieťa štvornožkovať?
17.02.2019   7
Naozaj "nevadí", keď vaše dieťa nelozí? Čo mnohí rodičia bagatelizujú, iní úzkostlivo riešia. Názor odborníka uvedie vec na pravú mieru.
detské choroby
Medzinárodný deň detskej rakoviny. Ochorie nám viac ako 200 detí ročne
14.02.2019   0
Dnes sú detské onkológie okrem Banskej Bystrice aj v Bratislave a Košiciach, ktoré spolu ročne diagnostikujú vyše 200 prípadov onkologických ochorení u detí od 0 do 19 rokov.
17 tipov na domácu liečbu laryngitídy
12.02.2019   0
Pri laryngitíde ide o to, že krk zvnútra opuchne. A to je dôvod, prečo toto ochorenie netreba podceňovať. Rodičia by vždy mali dieťa zobrať k lekárovi. Liečbu, ktorú pri laryngitíde nariadi dieťaťu lekár, môžete podporiť týmito domácimi prostriedkami.
Antibiotiká. Áno, či nie ?
08.02.2019   2
Ako liečia choroby antibiotiká? Deťom sa najčastejšie predpisujú ATB, ktoré obsahujú ampicilín, amoxycilín, erytromycín a penicilín.
zvery
Aj malé zvieratko potrebuje starostlivosť
15.02.2019   0
Medzi malé domáce zvieratká zaraďujeme všetky menšie od psa či mačky. Najznámejší domáci mini miláčikovia sú králiky, škrečky, morčatá, či laboratórne myši. Pre svoj spokojný a šťastný život však aj oni potrebujú pravidelnú starostlivosť.
Stratil sa mi pes
06.02.2019   0
Čo robiť, keď sa nám stratí pes? Ako si zachovať chladnú hlavu a nepodľahnúť zbytočne panike? Kto nám pomôže nájsť ho? Ako sa efektívne zapojiť do hľadania?
Flat coated retríver alebo Hladkosrstý retríver, FCR
30.01.2019   0
Poznáte krásneho a inteligentného psa - Flat coated retrievera? Odkiaľ pochádza toto originálne plemeno a aké má vlastnosti? Je vhodné do rodiny s deťmi? Čo má spoločné s inými druhmi retrieverov?