Sú ľudia, ktorí otca nezažili. Sú takí, ktorí radšej nespomínajú.

Ale väčšina z nás má mnoho, alebo aspoň pár pekných okamihov s otcom, ku ktorým sa vraciame a ktoré nás držia nad vodou.

Ak sa hovorí o kríze otcovstva, tak asi treba znovu recept na to, aký by mal dobrý otec byť.

 

Pýtali sme sa teda na otcov ľudí známych aj neznámych.  

Návod na dobrého otca

Redakcia www.rodinka.sk položila tri otázky:

 

Rado, 2 deti:

 1. Obetavosť pre rodinu. Myslím si, že môjmu otcovi najviac záleží na tom, ako sa majú jeho deti. Sám pochádza z mnohodetnej rodiny a azda najmä od neho mám silne vyvinutý zmysel pre rodinný život a pre pestovanie vzťahov aj v rámci širšej rodiny.
 2. Nemal by dovnútra rodiny prenášať problémy z práce. To sa ja snažím relatívne úspešne, ale nejde mi príliš dôslednosť vo výchove. Chcel by som byť k staršiemu synovi trochu prísnejší, ale bez toho, aby som podliehal záchvatom zlosti.
 3. Ja som pochopil, čo je to bezvýhradná láska, až keď som sa stal rodičom. A vďaka tejto skúsenosti dokážem lepšie pochopiť aj niektoré postoje môjho vlastného otca z čias, keď som bol dieťaťom, a tiež dokážem lepšie precítiť veľkosť toho, čo dostávame od Otca, ktorého máme všetci spoločného.

 

Beata: 

 

Macka, 2 deti :

 1. Otec mi vždy veril a na jeho dôvere som vyrástla. Bez jeho podpory a slov uznania by som nemala vlastnú sebadôveru a nevedela by som ju pomáhať budovať teraz svojim deťom.
 2. Otec by nemal svoje deti ignorovať. Každá reakcia je lepšia, ako prehliadanie. Aj keď deti kritizuje, napomína, prejavuje záujem. Keď ich nechá len bez komentára vyrastať vedľa seba, sú zranené jeho nezáujmom a nedosiahnu vlastnú sebadôveru. Ak neznamenám nič pre svojho otca, ako môžem niečo znamenať pre druhých, či sám pre seba?
 3. Napriek tomu, že nikdy nemal vlastné deti, pre mňa je symbolom otca Ján Pavol II.

 

Hela, zatiaľ bezdetná:

 1. Tichý, v úzadí.
 2. Myslím, že otec by nemal znižovať sebavedomie svojich detí a nemal by byť pasívny.
 3. Nemám konkrétny vzor otca, skôr nejaký ideál pozliepaný z dobrých vlastnosti otcov.

Dodo, otec 5 detí:

 1. Múdrosť (v zmysle vedomostí  z technických predmetov, matematika, fyzika...) a sebavedomie.
 2. Čo by nemal:  byť tvrdohlavý a jedine svoj názor považovať za jediné správne riešenie, škatuľkovať ľudí.  Čo mi ako otcovi nejde a čo chcem zmeniť: byť vnímavý, schopný odôvodňovať zrozumiteľným spôsobom do obsahu a formy svoje rozhodnutia (najmä tie, ktoré nie sú po vôli deťom) a dôsledný.
 3. Nerozmýšľal som nad tým; nie.

 

Martin a Saška, 2 deti:

 1. Spravodlivosť, zodpovednosť, čas pre deti, usilovnosť, pracovitosť.
 2. Ponižovať svoje deti bez vysvetlenia a neustále ich kritizovať, neprejaviť im lásku, nemal by byť sebecký a nezodpovedný.
 3. Určite môj vlastný otec. Aj za krátku dobu, možno práve preto, neviem, čo som s ním mohla stráviť na tejto zemi, mi dal naozaj veľa a pevné základy do mojej budúcnosti. 

 

Táňa, mama 5 detí :

 1. Zodpovednosť, pracovitosť, láskavosť.
 2. Ponižovať svoje deti a nevenovať im čas a pozornosť /teraz to nepíšem v súvislosti so svojim otcom, ale inými otcami, ktorých som poznala/.
 3. Môj vlastný otec a náš rodinný priateľ otec troch detí.

 

Anička, mama 3 detí:

 1. Prirodzená autorita, obetavosť a zároveň veľká láskavosť a pozornosť voči nám deťom. Spomínam si že často sme sa spolu hrali a vystrájali, až nás musela niekedy mamina krotiť.
 2. Otec by nemal dráždiť a provokovať deti. Zároveň by nemal od detí vyžadovať, čo sám nerobí - ak otec pozerá televízor, nemal by žiadať od dieťaťa, aby napríklad upratalo kuchyňu.
 3. Nemyslím si, že existuje dokonalý vzor - snáď skôr predstava - prísny a zároveň láskavý, dôrazný vo výchove, dokáže tráviť čas so svojimi deťmi, vedieť sa s nimi smiať aj plakať. A hlavne vedieť vždy povzbudiť a byť oporou.

 

Ivetka, mama 4 detí:

 1. Zodpovedný, zábavný, bol vždy ochotný hrať sa s nami malými deťmi a brával nás na prechádzky do lesa.
 2. Nemal by si robiť zbytočne veľký odstup od detí, nesmie pred deťmi zhadzovať autoritu matky , nemal by byť lenivý a vyhovárať sa na pracovné povinnosti, nesmie nechávať výchovu len na matku, nesmie im dávať zlý príklad.
 3. Nik nie je dokonalý, ale keby som si mohla vybrať z viacerých otcov, tie najlepšie vlastnosti, tak by to bol ideál.

Ela: 

 1. Láska, neha, pochopenie, slušnosť, rozvážnosť, pozornosť, náruč a pohladenie, charakter, starostlivosť, múdrosť, zodpovednosť a na prvom mieste bohabojnosť, nábožnosť. Pracuje na svojom raste - čo znamená, že sa nikdy nezastaví. Je to dej neukončený.
 2. Otec by nemal biť, kričať, vyčítať, zanedbávať manželku a deti (hmotne, citovo), nemal by doma chýbať - ak chýba fyzicky, mal by to dvojnásobne vynahradiť citovo. Nemal by byť nezodpovedný. Od mala má byť chlapec vychovávaný k zodpovednosti. Toto mamy nevedia a vychovávajú naušnicové, naparfémované, vulgárne, nesvedomité dievčatká s mužským pohlavím. Vodia ich za ručičky aj keď sa oženia, rozhodujú za nich po celý život. Potom sa čudujme.
 3. Boh je ideál OTCA.  

 

Venované všetkým tatom k sviatku ako inšpirácia, mamám ako navigácia pri výchove a deťom ako istota, bez ktorej sa vyrastá a neskôr žije zle.