Vážne veciŠtát pre rodinu

O obedy zadarmo musí rodič požiadať

 Kristína Turnerová Kováčiková   28.03.2023   0

Od mája môžu mať zase predškoláci a žiaci základných škôl obedy zadarmo.

Vláda plošné obedy zadarmo v septembri 2021 zrušila. Teraz sa možnosť dotovaného stravovania vracia po dvoch rokoch. Podmienkou však je, aby o obedy rodičia požiadali, inak budú za ne ďalej platiť.

Ak budú mať deti v škole stravovanie zadarmo, o daňový bonus rodičia neprídu.

Shutterstock

 

S účinnosťou od 01.05.2023 je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Výška dotácie na stravu

Dotácia na stravu sa bude poskytovať v sume:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ
  • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni
  • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni

Za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, takže o obedy zadarmo neprídu ani takí žiaci, ktorí majú individuálny študijný plán. 

Dotáciu na stravu je však možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni.

Doplatky za obed

Rodičia môžu na obedy doplácať. Aj v minulosti tomu tak bolo, keďže štát poskytuje dotáciu na stravu - na nákup potravín, nie však na réžiu zariadenia. O doplatkoch za réžiu musia rozhodnúť samosprávy. 

Obedy zadarmo, keď má dieťa zdravotný problém

Máte doma dieťa, ktoré je napríklad celiatik alebo má cukrovku?

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo.

Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

V takomto prípade dotáciu vyplatí rodičovi škola.

Ako požiadať o obedy zadarmo

Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu.

O dotáciu je treba požiadať na tlačive (návratka), ktorú rodič doručí zariadeniu školského stravovania, najneskôr do termínu, ktorý si určí zariadenie.

Škola môže rodičovi dať možnosť požiadať o dotáciu na stravu aj prostredníctvom EduPage.

V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov (zariadenie školského stravovania, ako prílohu tejto informácie, môže rodičovi zaslať aj zápisný lístok stravníka alebo uviesť iný obvyklý spôsob zápisu na stravovanie).

V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

 

Vzor žiadosti

ŽIADOSŤ
rodiča dieťaťa alebo fyzickej osoby, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
(návratka)


V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov2, ja dolu podpísaný:

Meno a priezvisko: ...............................................................................................................................

Adresa bydliska:....................................................................................................................................

žiadam / nežiadam3 od 01.05.2023 o poskytnutie dotácie na stravu na dieťaťa:

- meno a priezvisko, rodné číslo dieťaťa:................................................................................
- meno a priezvisko, rodné číslo dieťaťa:................................................................................
- meno a priezvisko, rodné číslo dieťaťa:................................................................................
- meno a priezvisko, rodné číslo dieťaťa:................................................................................

V .....................................dňa.............................

................................................................
vlastnoručný podpis

Súhlas so spracúvaním osobných údajov:
Podpisom tejto návratky rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa / žiaka v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Aj obedy, aj daňový bonus

Kým v septembri 2021 sa mohli rodičia rozhodnúť, či budú poberať daňový bonus alebo uprednostnia obedy zadarmo, od mája budú môcť dotáciu na stravu dostávať súbežne s daňovým bonusom.

Daňový bonus je aktuálne 140 eur mesačne na nedospelé dieťa, 50 eur na nezaopatrené dieťa, ktoré študuje na VŠ.

Zdroj: ÚPSVaR

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 5 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Rodila som v Trenčíne. Čo by mohla zlepšiť jedna z najlepších pôrodníc na Slovensku?
30.05.2023   0
Moje rozhodnutie ísť rodiť do pôrodnice v Trenčíne ovplyvnil náš projekt Sprievodca pôrodnicami, v ktorom nemocnica každoročne získavala prvé priečky medzi odborníkmi.
5 vecí, ktoré je treba zmeniť na šestonedelí nielen v trenčianskej pôrodnici
29.05.2023   2
O celkovom dojme z pôrodnice neraz rozhodujú maličkosti. Ľudské drobnosti. Slušnosť. Ochota. Empatia.
Rodinné prídavky, materské a rodičovské príspevky, daňový bonus 2023 (prehľad pre rodičov)
26.05.2023   5
Rodičia majú nárok na rôzne peňažné dávky, príspevky, prídavky, daňový bonus... Tu nájdete prehľad peňažných dávok pre rodiča. Viete, že poistné na dôchodkové poistenie a zdravotné poistenie môže za rodiča platiť štát?
babetko
Ako by bábätko prebaľovala Mária Montessori
30.05.2023   0
Čo myslíte: používala by Montessori jednorazové plienky alebo by rodičov od nich odhovárala?
Kam mám to dieťa položiť?
27.05.2023   12
Kam ho mám uložiť, keď nespí? Kde mám to dieťa mať? Na zemi? V kolíske? Čo vlastne ono bude robiť, keď nebude spať?
Kedy sa deti začínajú smiať?
25.05.2023   0
Reflexne sa dieťa usmieva už v maternici. Cielene sa na vás usmeje niekedy medzi 6. a 12. týždňom života. Na tento úsmev čaká veľa mamín :-)
detské choroby
Infekčná mononukleóza
26.05.2023   0
S týmto vírusovým ochorením sa najatejšie stretávame na jar a na jeseň. Aké sú jeho prejavy, priebeh ochorenia, možné komplikácie, liečba a odporúčané diéty sa dozviete v tomto článku.
Bipolárna porucha v detstve a adolescencii
20.05.2023   1
U detí je mánia skôr obdobím extrémnej podráždenosti a deštruktívneho konania, než extrémneho šťastia. Depresia je u týchto detí sprevádzaná mnohými fyzickými problémami, častou absenciou v škole, zlými výsledkami.
Bolesť končatín
10.05.2023   1
Bolia ma nožičky... Vymýšľa si? Má atritídu? Nemôže to byť nádor? Rastie? Otázky a odpovede – pátrajme po príčine bolestí:
auto
Chcete sa zoznámiť? Vypýtajte si Renault Austral na celé 2 dni.
26.05.2023   0
Zoznamka 365.Renault poskytuje možnosť výpožičky na 2 dni alebo 300 km.
Čo je aquaplaning a čo robiť keď sa do neho dostanete?
17.05.2023   0
Nejde o bežný šmyk na mokrej vozovke, ale o úplnú stratu priľnavosti pneumatiky. Aquaplaning príchádza bez predchádzajúcich varovných signálov.
6 stresových situácií, ktoré musíme zvládať s deťmi v aute
14.04.2023   1
S deťmi v aute musíte mať pri šoférovaní dvojitú porciu koncentrácie, pretože aj pri najmenšej nepozornosti riskujete bezpečnosť a zdravie vás všetkých. Odopína si stále pásy? Vypadol mu dudlík? ...Takto to zvládnete: