Vážne veciŠtát pre rodinu

Nemocenské dávky: PN-ka, náhrada príjmu a nemocenské

 Kristína Kováčiková   08.10.2022   1

Počas uplynulých rokov viacerým utkvel v pamäti termín „pandemická PN,“ prípadne pandemická OČR. Mnohí sa stále pýtajú, ako si požiadať o pandemickú PN, či už pri prvom alebo ďalšom stretnutí s covidom a jeho rôznymi verziami.

Možno narazia na to, že pandemická PN od decembra minulého roka neexistuje. Ostala už len „klasická“ PN-ka, lebo sa nerozlišuje, či je niekto dočasne práceneschopný, lebo má covid alebo je v nemocnici po operácii žlčníka. Všetky PN-ky sú rovnaké.

Shutterstock

 

Ako funguje PN a nemocenské dávky

Zamestnanec, ktorý je PN, má počas prvých desiatich dní trvania PN nárok na náhradu príjmu, ktorú mu vyplatí jeho zamestnávateľ:

 • Náhrada príjmu sa poskytuje za kalendárne dni od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.
 • Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi počas PN náhradu príjmu, či už by trvala príkladmo 4 dni (vyplatí 4 dni) alebo 10 dní (vyplatí 10 dní).

Ak by dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca trvala dlhšie ako 10 dní, od 11. dňa PN si môže uplatniť nárok na nemocenskú dávku, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. Táto dávka sa volá nemocenské.

Príklad:

Ak by bol zamestnanec PN od 1.10. do 19.10.,

 • od 1.10. do 10.10. (vrátane) dostane od zamestnávateľa náhradu príjmu,
 • od 11.10. do 19.10. mu vyplatí Sociálna poisťovňa nemocenské, a to za predpokladu, že osobe buď trvá pracovný pomer (je nemocensky poistená), alebo je v ochrannej lehote.

Podrobnosti upravujú dva zákony, a to zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej PN zamestnanca a zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Kedy zamestnanec nemá nárok na náhradu príjmu?

Zamestnanec nesmie mať počas PN nárok na nemocenské, materské alebo rodičovský príspevok (výnimkou je, ak zamestnanec súbežne popri poberaní rodičovského príspevku pracuje).

Zamestnanec by mohol prísť o náhradu príjmu,

 • ak by porušil liečebný režim určený lekárom (a to odo dňa porušenie liečebného režimu)
 • a tiež vtedy, ak sa nezdržiava na mieste určenom počas PN bez súhlasu lekára (odo dňa zistenia tejto skutočnosti) – zamestnávateľ má právo vykonať kontrolu v obydlí zamestnanca s jeho súhlasom alebo na mieste, kde je predpoklad, že sa dočasne zdržiava.

 

Koľko mi dá zamestnávateľ, keď som PN

V závislosti od toho, koľko bude trvať PN-ka, dostane zamestnanec náhradu príjmu vo výške

 • 25 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca - od 1. dňa PN do 3. dňa PN
 • 55 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca – od 4. dňa PN do 10. dňa PN (vrátane)

V kolektívnej zmluve môže byť určená vyššia náhrada príjmu, najviac však vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu.

Pozor však na alkohol: ak je zamestnanec PN v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo iných návykových látok, dostane iba polovičku náhrady príjmu.

Maximálne nemocenské dávky 2022

Denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu, resp. nemocenskej dávky, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa, nesmie byť vyšší ako zákonom určený maximálny denný vymeriavací základ. V r. 2022 ide o sumu 74,4987 eur.

Zamestnanec teda môže dostať najviac

 • 18,6246 eur počas 1. – 3. dňa PN (25 % zo sumy 74,4987 eur),
 • 40,9742 eur počas 4. – 10. dňa PN (55 % zo sumy 74,4987 eur),
 • 40,9742 eur od 11. dňa PN (55 % zo sumy 74,4987 eur).

Náhrada príjmu sa vypláca vo výplatných termínoch, ktoré sú určené na výplatu mzdy, platu, odmeny za prácu alebo služobného príjmu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si zamestnanec uplatnil nárok na náhradu príjmu.

 

Ako si uplatním náhradu príjmu, keď som PN

Zamestnanec je povinný predložiť zamestnávateľovi potvrdenie o PN, ktoré mu vystaví lekár.

Jednoduchšie to majú poistenci, ktorých lekár je zapojený do systému eZdravie a vie im vystaviť elektronickú PN (ePN); všetci všeobecní lekári tak budú robiť až od 1.6.2023.

 • Ak bola dočasná PN zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe, za uplatnenie nároku na náhradu príjmu sa považuje oznámenie Sociálnej poisťovne o vzniku dočasnej PN zamestnanca zamestnávateľovi,
 • v tomto prípade sa nevystavuje 5-dielne tlačivo o PN, komunikuje sa výlučne elektronicky medzi lekárom, NZCI, Sociálnou poisťovňou, poistencom, zamestnávateľom.

Ak dočasná PN nebola zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe, potom je zamestnanec povinný preukázať zamestnávateľovi skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie, výšku a zánik nároku na náhradu príjmu – toto znamená veľa zbytočnej byrokracie pre chorého pacienta.

 

Aký je postup pri žiadosti o nemocenské

Ak pacientovi vystaví lekár Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie prostredníctvom telemedicíny, sám lekár zašle aj potvrdenie o PN Sociálnej poisťovni. Nárok na nemocenské si osoba uplatní prostredníctvom samostatnej žiadosti.

Zamestnanec zasiela žiadosť o nemocenské pri karanténnom opatrení/izolácii Sociálnej poisťovni, ak mu dočasná pracovná neschopnosť trvá viac ako 10 kalendárnych dní (nárok na nemocenské vzniká až od 11. dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti).

SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba zasiela žiadosť o nemocenské pri karanténnom opatrení/izolácii Sociálnej poisťovni čo najskôr po uznaní dočasnej pracovnej neschopnosti.

Sociálna poisťovňa vychádza pri posúdení nároku na dávku z dátumu, ktorý potvrdí lekár.

Žiadosť o nemocenské pri karanténnom opatrení/izolácii môže poistenec poslať vyplnením e-formulára bez občianskeho preukazu/s občianskym preukazom s aktivovaným čipom (s eID), e-mailom, poštou alebo vhodením do určenej schránky umiestnenej pred budovou každej pobočky.

 

Mám nárok na nemocenské, keď mám covid?

V závislosti od toho, aký máte priebeh, vám môže vzniknúť nárok na náhradu príjmu počas dočasnej PN od zamestnávateľa (ak ste chorí max 10 dní). Po jedenástom dni choroby už zamestnávateľa vystrieda Sociálna poisťovňa, ktorá vám bude vyplácať nemocenskú dávku.

Aktuálna domáca izolácia pri covide je v zásade 5 dní:

 • po 5 dňoch ju môže ukončiť len ten, kto za posledných 24 hodín izolácie nemal príznaky, ktoré by mu znemožňovali pracovnú činnosť. Nie je to však na posúdení chorej osoby, ale jej ošetrujúceho lekára.
 • ak sa osoba necíti dobre ani po 5 dňoch izolácie, zostáva doma, pričom o ďalšom postupe a ukončení izolácie rozhodne lekár.

Je však dobré vedieť, ako sa 5-dňová izolácia počíta: dátum odberu vzorky + 5 = dátum posledného dňa izolácie. Ak si chorá osoba spraví test 1.10., pripočíta 5 dní = 6.10. je posledný deň izolácie. Od 7. októbra, ak už nemá žiadne príznaky, nemusí byť v domácej izolácii.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.

Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku
mina napísané 09.10.2022 11:52

Žiaľ, nie sú všetky PNky rovnaké, nie je jedno, či kovid, či žlčník.

Ja som bola na kovid chorá v marci 2022. Okrem tejto PNky som si doteraz v 2022 žiadnu PNku nečerpala. Ako štátny zamestnanec mám podľa zákona o štátnej službe nárok na preplatenie 10 dní PN v rámci kalendárneho roka v plnej výške od zamestnávateľa. Teda max 10 dní, aj keby som bola chorá 3 mesiace vkuse, aj keby som bola chorá 3 krát po dva týždne, proste zákon hovorí, že z prvej PNky mi zamestnávateľ zaplatí 10 dní plnú výšku mzdy. Výplata však prišla tristná. Ona je síce tristná aj v plnej výške, ale za PN mi ešte stiahli. Dôvod? Kovid!

Na mzdovom mi povedali, že nie som prvá, čo sa sťažuje, ale žiaľ, akonáhle lekár zadá do tlačiva kód kovidu, systém, im nedovolí náhradu mzdy v plnej výške. Vraj im to prisšlo aj písomne, ako nariadenie vlády.

Horúčky, antibiotiká, doliečovanie...ale kovid sa v tomto prípade za chorobu "neráta". Takže si hovorme...na tlačovkách, že?

PS: Kolegyňa bola naštvaná, že jej test nedetekoval kovid (hoci ho jasne mala), po doručení výplatnej pásky bola rada. Vďaka kódu na "bežnú" virózu nebola v strate.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
23.01.2023   1
Počas príjmu na pôrod, prvej doby pôrodnej, pôrodu, ošetrenia novorodenca a 2 hodiny po pôrode umožňujeme účasť otca dieťaťa, resp. blízkej osoby pri pôrode
Tehotenstvo ako riziko
21.01.2023   0
Za najčastejšie rizikové faktory na základe praxe považujem nízky vek matky, (menej ako 19 rokov), vysoký vek ( viac ako 38 rokov), zlozvyky a užívanie návykových látok ako nikotín, alkohol, drogy či lieky.“
Poslíčkovia, falošné kontrakcie pred pôrodom. Ako sa prejavujú?
16.01.2023   0
Ako rozoznám, či mi už začína pôrod? Čo sú vlastne kontrakcie a čo poslíčky? Ako si uľaviť pri poslíčkoch? Čo sa meria pri kontrakcii? Ako sa menia kontrakcie počas pôrodu?
babetko
Prečo francúzske deti jedia všetko, spia celú noc a sú trpezlivé?
24.01.2023   1
Vo Francúzsku neexistuje „detská strava,“ Francúzi dávajú jesť deťom viac menej to, čo jedia sami. Nemôžu jesť, kedy si zachcú.
Ako budú vyzerať moje prsia, keď dodojčím?
19.01.2023   0
Nedávno sa ma pýtali, aký mám názor na to, že v UK matky nechcú dojčiť, aby si vraj nepokazili prsia. A či naozaj dojčenie zlikviduje prsia a stanú sa z nich kokršpanielie uši?
Podprsenka na dojčenie: kedy ju kúpiť a akú vybrať?
16.01.2023   0
V čom by mala byť „dojčiaca“ podprsenka iná, špeciálna? Ako a kedy ju vyberať, keď sa náš horný objem v tehotenstve zväčšuje? Nestačí fitnes športová podprsenka?
detské choroby
Očkovací kalendár 2023
26.01.2023   0
Od 1. januára 2023 platí nový očkovací kalendár pre povinné očkovanie detí a dospelých.
Zápal stredného ucha – Otitis media acuta
21.01.2023   6
Zápal stredného ucha, príznaky, príčiny, liečba. Pod zápalom stredného ucha všeobecne rozumieme akútne ochorenie spôsobované väčšinou baktériami, zriedkavejšie vírusmi, ktoré sa najčastejšie objavuje v dojčenskom a detskom veku.
Pri akých ochoreniach je účinná Vojtova metóda?
16.01.2023   0
Hoci je Vojtova metóda prevažne spájaná s deťmi, úspešne sa aplikuje u všetkých vekových kategórií, od novorodencov až po seniorov.
auto
100% elektrická DACIA SPRING: Úplne nový motor aj výbava
18.01.2023   0
S uvedením na trh na jar 2021, Spring sprístupnil elektrickú mobilitu širokej verejnosti.
Autosedačka alebo podsedák? Pozrite si videotest
29.10.2022   0
Zvažujete, či svojmu dietku kúpite podsedák? Aké výhody a naopak nevýhody ponúka tento typ autosedačiek? Od akého veku sa môže používať? Je dostatočne bezpečný? Pokúsime sa na tieto otázky odpovedať.