Vážne veciŠtát pre rodinu

Môžu si rodičia daňový bonus na deti rozdeliť?

 Kristína Turnerová Kováčiková   20.12.2022   0

Daňový bonus, teda daňová úľava pre rodiča, sa od 1. januára 2023 výrazne zvýši, a to až na 140 eur mesačne na každé nedospelé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti. 50 eur mesačne si môže uplatniť na už dospelé, ale nezaopatrené dieťa (napríklad na študenta vysokej školy).

Zároveň však bude platiť nové pravidlo, podľa ktorého je možné nárok na daňový bonus uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov – a to v závislosti od počtu vyživovaných detí.

Shutterstock

 

 

 • Pri jednom dieťati je percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane) 20 %,
 • pri dvoch deťoch 27 %,
 • pri troch deťoch 34 %,
 • pri štyroch deťoch 41 %,
 • pri piatich deťoch 48 %,
 • pri 6 a viac deťoch 55 %.

 

Daňový bonus je forma daňovej úľavy, ktorá znižuje daň z príjmov, ktorú by inak daňovník musel zaplatiť. O to vyššia je potom čistá mzda zamestnanca.

Niektorí daňovníci vďaka daňovému bonusu nemusia vôbec platiť daň z príjmov, nakoľko ju celú pokryje daňový bonus. A niektorí sú vďaka daňovému bonusu ešte aj v pluse - štát im nielenže "odpustí" celú daň, ale im aj doplatí rozdiel medzi daňovým bonusom a daňou. 

Takýto mechanizmus zostáva v zásade zachovaný aj po novele zákona o dani z príjmov.

Avšak nové pravidlo, podľa ktorého je nárok na daňový bonus možné uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov v závislosti od počtu vyživovaných detí, veľmi nepraje tým rodičom, ktorí majú nižšiu mzdu a zároveň viac detí.

Nízkopríjmovi viacdetní rodičia si totiž nebudú môcť uplatniť plný daňový bonus na dieťa vo výške 140 eur, ale len do určené percenta základu dane (čiastkového základu dane) a ich daňový bonus bude krátený.

Príklad:

 • rodič 1 nedospelého dieťaťa musí zarábať aspoň 820 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus vo výške 140 eur
 • rodič 2 nedospelých detí musí zarábať aspoň 1200 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na dve deti vo výške 280 eur
 • rodič 3 nedospelých detí musí zarábať aspoň 1450 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na tri deti vo výške 420 eur
 • rodič 4 nedospelých detí musí zarábať aspoň 1600 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na štyri deti vo výške 560 eur
 • rodič 5 nedospelých detí musí zarábať aspoň 1700 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na päť detí vo výške 700 eur
 • rodič 6 a viac nedospelých detí musí zarábať aspoň 1800 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na šesť detí vo výške 840 eur (každé ďalšie dieťa plus 140 eur)

 

Rozdeľme si deti na daňový bonus

Tiež vám ako možnosť napadlo "rozdeliť" si deti medzi sebou na účely uplatnenia daňového bonusu?

Ja budem poberať daňový bonus na jedno dieťa, manžel na zvyšné dve... a tým pádom je jedno, koľko zarábam, lebo budeme mať obidva nárok na plný daňový bonus...

Žiaľ, nie je to týmto spôsobom možné. 

Ak vyživované dieťa, resp. deti žijú v domácnosti s viacerými daňovníkmi, ktorí spĺňajú podmienky na uplatnenie daňového bonusu, môže si daňový bonus uplatniť vždy len jeden z nich. To znamená, ak si uplatní daňový bonus na dieťa/deti manžel, nemôže si ho zároveň uplatniť aj manželka.

Daňový bonus sa dá rozdeliť len tým spôsobom, že pomernú časť daňového bonusu si môže uplatniť po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov. Teda, je možné, aby poberal manžel daňový bonus napríklad január - jún a manželka júl - december. Rozdeliť si môžu čas, ale nie deti.

Kto má prednosť, aby si uplatnil daňový bonus - mama alebo otec?

Ak sa daňovníci, ktorí spĺňajú podmienky na uplatnenie daňového bonusu nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí

 1. matka,
 2. otec,
 3. iná oprávnená osoba.

Rozvedení rodičia

Pokiaľ sú rodičia rozvedení, daňový bonus si môže uplatniť ten daňovník, ktorý žije s deťmi v domácnosti: v súlade s § 115 Občianskeho zákonníka domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Pokiaľ žijú deti v jednej domácnosti s matkou, daňový bonus si uplatní matka detí.

Ak rozvedení rodičia naďalej vedú spoločnú domácnosť (podieľajú sa spoločne na nákladoch) aj napriek skutočnosti, že ich spoločné deti boli zverené do starostlivosti matky a tá je napríklad nezamestnaná alebo na rodičovskej dovolenke, môže si otec dieťaťa uplatniť nárok na daňový bonus. Otec dieťaťa však musí spĺňať podmienku spoločnej domácnosti s dieťaťom tak, ako to predpokladá a definuje Občiansky zákonník v § 115 zákona.

Partneri, druh/družka a daňový bonus

Partnerovi nikdy nevzniká nárok na daňový bonus na dieťa družky, nakoľko sa nejedná o dieťa druhého z manželov. Ak by si však družku zobral za manželku, môže si uplatniť daňový bonus aj na manželkine dieťa, s ktorým žije v jednej domácnosti, pričom toto dieťa nemusí mať osvojené.

Inak platí, že pokiaľ pár žije nezosobášený, partner, ktorí žije v domácnosti s priateľkou ako druh a družka si môže uplatniť nárok na daňový bonus iba na spoločné deti - teda na vlastné deti.

Ak má napríklad žena z prvého manželstva jedno dieťa, na toto dieťa si môže uplatniť daňový bonus iba ona ako matka. Na spoločné deti, ktoré má so svojim druhom/priateľom/partnerom, si môže uplatniť nárok buď matka alebo otec týchto detí.

Môže teda dôjsť i k situácii, že na prvé dieťa si uplatní nárok matka a na ďalšie spoločné deti si uplatní nárok otec detí. Nemôže však dôjsť k deleniu nároku spoločných detí (§ 33 ods. 4 zákona NR SR č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).

 

Ako druhý rodič môže zachrániť daňový bonus

Novela zákona o dani z príjmov počíta s tým, že ak si rodič pri nižšej mzde (nedostatočne vysokom základe dane) nemôže uplatniť celý daňový bonus, pri podaní daňového priznania si ho môže zvýšiť o základ dane z príjmov druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti (druhého rodiča).

Na účely uplatnenia daňového bonusu bude možné započítať príjmy, resp. čiastkové základy dane obidvoch oprávnených osôb (rodičov).

To však predpokladá, že pracujú obidvaja rodičia, lebo ak je jeden z rodičov napríklad na rodičovskej dovolenke alebo je dlhodobo PN, či nezamestnaný, chýba druhý príjem, ktorý by sa mohol započítať na účely daňového bonusu.

Obdobne rodič samoživiteľ, napríklad vdova alebo slobodná matka, nemôže počítať s druhým príjmom rodiča, a teda pri nižšej hrubej mzde bude suma daňového bonusu krátená.

Ako však v praxi bude vyzerať toto započítanie príjmu druhého rodiča, je ešte otázne.  Účtovníci upozorňujú, že zamestnávateľ môže vydať potvrdenie o príjme až do 10. marca, ale zamestnanec musí požiadať o ročné zúčtovanie do 15. februára. Môže sa teda stať, že zamestnanec nestihne dodať včas poklady, vrátane potvrdenia o manželovom príjme, ktoré bude potrebovať na účely dorovnania daňového bonusu.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.7 z 5. Celkom 3 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

Najčítanejšie
Recept týždňa
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Univerzitná nemocnica Bratislava Antolská
21.03.2023   2
V rámci prípravy je možnosť plávania pre tehotné. Akceptujú pôrodné plány, resp. želania. Je vhodné ich dopredu prekonzultovať ešte počas prenatálnych poradní, prípadne si dohodnúť aj stretnutie s neonatológom.
Otec pri pôrode - nie len pre tento moment
17.03.2023   0
Prítomnosť otca pri pôrode môže mať kladný vplyv nielen na bezprostredný priebeh pôrodu, ale aj na samotný vzťah partnerov a vzťah otca k dieťaťu. Kým pred pôrodom sa väčšina otcov obáva toho, ako budú reagovať na nemocničné prostredie, či dokážu zvládnuť všetko, čo sa od nich bude očakávať, tak po pôrode opisujú negatívne pocity najmä v súvislosti s tým, že nedokázali svojej partnerke dostatočne pomôcť a bolo pre nich veľmi ťažké vidieť ako trpí.
Fakultná nemocnica Nitra
16.03.2023   0
Čo v pôrodnici odporúčajú všetkým rodičkám? Ako v Nitre prebieha pôrod? Aktualizované informácie z fakultnej nemocnice Nitra.
babetko
Trávite s dieťaťom 2-3 hodiny denne? Ste priemerný rodič
15.03.2023   0
Trávime s deťmi dostatočne veľa času? Ako trávia spoločný čas slovenské rodiny? Výsledky prieskumu rodinných rituálov nás prekvapia.
Moje dieťa sa nevie zahrať samo
14.03.2023   1
Keď sa dvojročné dieťa nevie zahrať samo, je to v poriadku? Je rozmaznané neustálou pozornosťou matky? Alebo je to naopak úplne normálne. Ako deťom pomôcť, aby postupne zvládli aj samostatnú hru?
Je potrebné odgrgnutie po kŕmení bábätka?
09.03.2023   0
Naozaj si dieťa nepotrebuje odgrgnúť? Možno áno a možno nie. Zistíte to po krátkom čase s novorodeniatkom aj sami.
detské choroby
Zdravotná starostlivosť o doma narodené dieťa
20.03.2023   1
Ak sa dieťatko narodilo doma, navyše ak sa jednalo o plánovaný domáci pôrod, mal by ho prevziať do starostlivosti pediater, s ktorým budú mať rodičia vopred urobenú nejakú dohodu.
Do skupiny zriedkavých chorôb patrí viac ako 10.000 diagnóz
28.02.2023   0
Niektoré z nich boli doteraz mylne označované ako poruchy autistického spektra
Prečo mávame upchatý nos?
09.02.2023   7
Nádcha je dosť všeobecný pojem a mnohí z nás už na vlastnom nose zistili, že nie je nádcha ako nádcha.
auto
Bezpečne v aute: Dieťa na prednom sedadle
05.02.2023   19
Môžem voziť dieťa na prednom sedadle? Je to bezpečné? Musí byť pripútané v autosedačke? Ako vypnúť airbag spolujazdca?
100% elektrická DACIA SPRING: Úplne nový motor aj výbava
18.01.2023   0
S uvedením na trh na jar 2021, Spring sprístupnil elektrickú mobilitu širokej verejnosti.