Vážne veciŠtát pre rodinu

Ktorým žiakom hrozí po korone prepadnutie alebo komisonálky?

 Kristína Kováčiková   29.06.2020   0

Výnimočný školský rok 2019/2020 priniesol výnimočné situácie. Nielen pre maturantov, ktorí bezprecedentne nemuseli absolvovať skúšky. Často sa tiež skloňovalo, že tento rok nikto neprepadne.

Čo si pod tým predstaviť? Že žiakom nebudú na vysvedčení svietiť päťky? Nebudú cez leto reparáty? Nikto nebude opakovať tento zvláštny ročník?

To by sme si potom museli celý čas klásť otázku, na čo malo význam online vzdelávanie a pokusy učiť sa na diaľku. Kto však školské povinnosti celkom zabalil, môže byť napokon rozčarovaný. To, že tento rok nikto neprepadne, má totiž nejaké výnimky.

 

Ktorým žiakom hrozí prepadnutie?

Každý mal iné možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách, a na tie budú učitelia pri záverečnom hodnotí prihliadať.

Čo však žiakom „neodpustia,“ je určite ignorovanie školských povinností počas zatvorených škôl.

„Máme žiakov, ktorí sa nám vôbec neozývali, nebola tam žiadna spätná väzba, prečo neodovzdávajú zadania a úlohy, pričom nešlo o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí doma nemajú počítač alebo tablet. Brali by sme do úvahy aj výpadky internetového signálu,“ hovorí stredoškolská profesorka gymnázia.

„Dala som žiakom možnosť, aby si dopracovali chýbajúce úlohy v náhradných termínoch. Ale sú jednotlivci, ktorí školu ignorovali aj po tom, čo sme kontaktovali rodičov a žiadali o vysvetlenie situácie. A stali sa nám aj prípady, keď si študenti kopírovali svoje práce a posielali nám niečo, čo za nich vypracoval niekto iný. Týchto žiakov budeme navrhovať na preskúšanie.“

Prepadnúť. Ako je to počas bežného školského roka?

Ak nežijeme v časoch pandémie, prvý školský polrok môže mať žiak na vysvedčení päťky, a to aj z viacerých predmetov a nie je nutné, aby absolvoval opravnú skúšku (reparát).

Avšak na vysvedčení na konci roka nesmie mať žiak z predmetov známky „nedostatočný,“ inak mu hrozí reparát alebo opakovanie ročníka.

Reparát dovolia vykonať iba tomu žiakovi, ktorý nemá viac ako 2 „nedostatočné“ na koncoročnom vysvedčení, tri a viac pätiek znamená opakovať ročník.

Reparáty sa obvykle konajú ku koncu augusta, najneskôr do 31. 8. v danom roku.

Ako s prepadnutím počas pandémie?

Minister školstva vydal usmernenie na hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie, podľa ktorého žiak nemôže byť zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu „nedostatočný“ alebo „dosiahol neuspokojivé výsledky,“ t. j. nemôže opakovať ročník.

Pre žiakov prvého stupňa ZŠ uvedené platí bez výnimky.

Avšak pre žiakov 2. stupňa ZŠ, žiakov stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl to platí okrem týchto prípadov:

1. ak žiak zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahol neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania –

- v týchto výnimočných prípadoch je možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie žiaka, a to najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31. 8. 2020.

- o preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

2. ak žiak v prvom polroku dostal známku „nedostatočná“ z 2 a viac predmetov alebo nebol klasifikovaný, môže absolvovať komisionálne skúšky, a to najneskôr do 31. augusta 2020.

Nedostanú vysvedčenie

Na stránke ucimenadialku.sk sa uvádza, že "žiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou, nedostanú vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, že žiak v niektorom predmete/predmetoch nesplnil stanovené kritéria.

Triedny učiteľ alebo predmetový učiteľ odôvodní rozhodnutie v oznámení. Zároveň riaditeľ oznámi termín preskúšania žiaka.

V prípade, že žiak z objektívnych príčin neplnil úlohy a zadania, záverečné hodnotenie žiaka bude založené najmä na hodnotení, ktoré bolo realizované pred prerušením vyučovania v školách."

Ak by žiak neuspel na preskúšaní, môže sa stať, že bude opakovať ročník.

Žiaci prvého stupňa opakovať ročník nebudú

Opakovanie ročníka pri žiakoch prvého stupňa nepovažuje ministerstvo školstva za vhodné, nakoľko má zásadný dopad na ďalšie vzdelávanie dieťaťa. Zvýšila by sa napríklad šanca, že by žiaci ukončili vzdelanie predčasne.

MŠ má za to, že ak by dieťa dostalo 5-ku alebo by malo opakovať ročník, nebolo by to vysvedčenie dieťaťa, ale skôr hodnotenie jeho domácich podmienok na učenie a podpory zo strany rodičov. Od detí na prvom stupni ZŠ nie je možné očakávať, že zvládnu výučbu samostatne.

Ak učiteľ vyhodnotí, že žiakovi chýbajú potrebné zručnosti a poznatky, môže sa o tom porozprávať s rodičmi a navrhnúť dostupné možnosti - letnú školu, prípadne individuálnu podporu asistenta učiteľa, špeciálneho pedagóga, či odborných zamestnancov. 

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 2 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka právnych záležitostí, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča." Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave. Občas napíše aj niečo iné ako 4 §.
Zaujíma vás niečo iné k téme Zákony a rodič?
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Tehotná v lete - návod na prežitie
08.07.2020   0
Aj keď je leto asi najkrajší čas na tehotenstvo, prináša so sebou aj nepríjemnosti ako riziko prehriata, nadmerné potenie, opuchy, odreniny kože. Na čo by ste si v tehotenstve v lete mali dať pozor a ako si ho uľahčiť?
Keď sa dieťa narodí v zahraničí
03.07.2020   39
...na zápis o narodení bude príslušná špeciálna matrika, tzv. osobitná matrika, ktorú vedie Ministerstvo vnútra SR. Na základe oznámenia sa do osobitnej matriky zapisujú údaje o narodení štátnych občanov SR, ktoré nastali mimo územia SR.
Aké sú šance na otehotnenie v jednotlivých fázach cyklu?
29.06.2020   5
Menštruačný cyklus má svoje fázy, počas ktorých pravdepodobnosť úspešného počatia kolíše od nuly po teoretických 100 %.
babetko
5 rád pre úbohých rodičov, kontajnerov detských emócií
09.07.2020   9
Nikto sa nevenuje úbohým rodičom, ako majú ventilovať ten vreskot a vôbec skutočnosť, že ich úloha je byť hromozvodom svojmu malému dieťaťu, ktoré sa ešte učí narábať so svojimi emóciami. Ale čo my, čo máme robiť my? Pomooooooc!
Čo môžeme dieťaťu povedať namiesto "Neplač!"
06.07.2020   0
Keď sa dieťa utápa v slzách, vyvoláva to v nás veľa emócií. Hlavne chceme, aby boli všetky slzy preč ako mávnutím čarovného prútika, hneď a zaraz. Ale slzy nie sú zlé.
Cestovanie detí do zahraničia: pas pre dieťa, súhlas rodičov s vycestovaním
03.07.2020   7
Každé dieťa, aj bábätko, musí mať pri ceste do zahraničia vlastný cestovný pas. Ako ho vybaviť, čo budete potrebovať? Kedy je potrebný súhlas rodiča dieťaťa s vycestovaním do zahraničia?
detské choroby
Protikvasinková diéta
07.07.2020   3
Ponúkame vám užitočné informácie o tom, čo jesť a čomu sa radšej vyhnúť, ak sa kvasinky stanú nepríjemnou súčasťou vášho života.
Viete, čo znamenajú hodnoty CRP?
04.07.2020   5
Na to, že v prípade potreby nášmu dieťaťu pediater zmeria CRP, sme si už asi zvykli. Radi sa vyhneme antibiotickej liečbe, ak to naozaj nie je nevyhnutné. Čo však znamenajú namerané hodnoty?
Prvá pomoc - Úžeh, Tepelný úpal, Prehriatie
01.07.2020   0
Aký je rozdiel medzi tepelným a slnečným úpalom? Ako správne postupovať pri starostlivosti o prehriate dieťa? Kedy ísť na pohotovosť?
zvery
Povel "Ku mne" alebo tipy na privolanie psa
08.07.2020   0
„Ku mne“ je jeden z najdôležitejších povelov, ktoré potrebujete psa naučiť. Dá sa to u každého psa? Ako na to? Dokedy treba trénovať?
Mačka a dieťa, možné problémy
03.07.2020   1
Podľa posledných výskumov sa ukazuje, že spolužitie dieťaťa a dvoch alebo viacerých zvierat výrazne znižuje riziko vzniku alergie. Jedno zviera nemá na to výrazný vplyv, dve a viac áno.
Poďme chovať kozy, kozičky, kozliatka
25.06.2020   0
Sťahovanie nás mestských ľudí z mesta na dedinu prináša na vidiek potenciál nápadov a tvorivú inšpiráciu. Dá sa v záhrade chovať aj koza? Je to náročné? Ako a prečo kozie produkty...