Vážne veciŠtát pre rodinu

Koľko eur na dieťa dostanem, čo sa zvýši od januára 2023 (prehľad súm)

 Kristína Turnerová Kováčiková   02.01.2023   7

V priebehu roka 2022 schválili poslanci viacero zmien s pozitívnym dopadom na peňaženku rodičov.

Od júla sa zvýšili prídavky na deti, aj daňový bonus. Od januára 2023 sa plošne zvýšia aj ďalšie dávky, vrátane rodičovského príspevku, ktorý bude po prvýkrát viac ako 400 eur mesačne.

»»»»»»» Rodičovský príspevok 2023 v sume viac ako 400 eur.

Shutterstock

 

Prehľad navrhovaných opatrení

 • Okrem plošného zvyšovania dávok malo byť od nového roka novinkou tzv. krúžkovné. Nakoľko však tieto zmeny boli prijaté v skrátenom legislatívnom konaní, prezidentka sa obrátila na Ústavný súd. Ten konštatoval, že podmienky na skrátené legislatívne konanie neboli splnené a napadnutý zákon sa uvedie do súladu s ústavou jedine jeho opätovným prerokovaním v NR SR.
 • minister financií Igor Matovič avizoval, že sa krúžkovné nestihne uviesť do praxe tak, ako bolo naplánované od nového roka, alternatívou, aby dostali rodičia sľúbených "200 eur na dieťa" malo byť zvýšenie prídavkov na deti až na 60 eur a daňového bonusu až na 140 eur, čo sa podarilo do konca r. 2022 odsúhlasiť v NR SR.
 • poslanci NR SR v novembri schválili návrh Sme rodina, podľa ktorého sa má prídavok na dieťa od januára zvýšiť na 60 eur mesačne na každé dieťa. Novela zákona takisto počíta so znovuzavedením jednorazového zvýšeného prídavku pre deti, ktoré nastúpia do prvého ročníka základnej školy (zákon o krúžkovnom ho totiž zrušil)
 • od januára sa zvyšuje daňový bonus, podobne ako prídavok na dieťa, a to až dvojnásobne zo sumy 70 eur na dieťa na sumu 140 eur na dieťa. Túto zmenu schválil parlament 6.12.2022 s účinnosťou od 1.1.2023.

 


Prídavky na dieťa 2023

Od 1. januára 2023 je prídavok na dieťa vo výške 60 eur, teda v dvojnásobnej výške oproti minulému roku (v júli 2022 sa zvýšil zo sumy 25,88 eur na 30 eur mesačne).

Prídavok na dieťa vo výške 60 eur uvidia rodičia až vo februári, nakoľko sú prídavky vyplácané mesačne pozadu.

Po novom by zvyšovanie prídavku na dieťa nemalo byť naviazané na životné minimum ako doteraz. Od 1. januára môže vláda ustanoviť sumu prídavku aj príplatku k prídavku na dieťa nariadením.

100 eur na prváka

Vzhľadom na plošné zvyšovanie prídavkov na deti pre všetkých rodičov sa mal tento extra prídavok od januára 2023 zrušiť. Poslednýkrát mali dostať jednorazový zvýšený prídavok vo výške viac ako 100 eur rodičia tohtoročných prvákov (vyplatený bol v októbri).

Vďaka novele zákona o prídavku na dieťa sa dosiahlo, že tento extra prídavok ostane zachovaný a budú ho poberať rodičia kontinuálne aj v nasledujúcom roku 2023. Bude vo výške 110 eur na prváka za mesiac september, vyplatený bude v októbri.

 

Príplatok k prídavku na dieťa

Príplatok k prídavku na dieťa sa vypláca mesačne spolu s prídavkom. Patrí oprávnenej osobe na nezaopatrené dieťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus.

Od 1.1.2023 sa zvýšil zo sumy 12,14 eur na sumu 30 eur mesačne. Príplatok sa vypláca spolu s prídavkom na dieťa, dohromady teda dostane oprávnená osoba 90 eur mesačne.

»»»»»»»» Prečítajte si viac: Príplatok k prídavku na dieťa.

 

Daňový bonus 2022

 • Sumy daňového bonusu od 1.1.2022 do 30.06.2022

a) 47,14 eur pre deti do 6 rokov (dvojnásobok daňového bonusu)

b) 43,60 eur pre deti od 6 do 15 rokov (1,7 násobok daňového bonusu)

c) 23,57 eur pre nezaopatrené deti od 15 do 25 rokov

 •  Sumy daňového bonusu od júla 2022 do 31.12.2022:

a) 70 eur pre deti do 15 rokov

b) 40 eur pre deti od 15 rokov 

Daňový bonus 2023

Sumy daňového bonusu od januára 2023:

a) 140 eur pre deti do 18 rokov (pôvodne 100 eur pre deti do 15 rokov)

b) 50 eur pre deti od 18 rokov (pôvodne 50 eur pre deti od 15 rokov)

*** Zvýšenie daňového bonusu vo výške 140 eur bude možné uplatniť pri splnení podmienok za kalendárne mesiace január 2023 až december 2024.

Zároveň však nárok na daňový bonus bude možné uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov – a to v závislosti od počtu vyživovaných detí.

 • Pri jednom dieťati je percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane) 20 %,
 • pri dvoch deťoch 27 %,
 • pri troch deťoch 34 %,
 • pri štyroch deťoch 41 %,
 • pri piatich deťoch 48 %,
 • pri 6 a viac deťoch 55 %.

V praxi to znamená, že nárok na plný daňový bonus pri deťoch do 18 rokov bude mať:

 • rodič 1 dieťaťa, ktorý zarába aspoň 820 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus vo výške 140 eur
 • rodič 2 detí, ktorý zarába aspoň 1200 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na dve deti vo výške 280 eur
 • rodič 3 detí, ktorý zarába aspoň 1450 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na tri deti vo výške 420 eur
 • rodič 4 detí, ktorý zarába aspoň 1600 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na štyri deti vo výške 560 eur
 • rodič 5 detí, ktorý zarába aspoň 1700 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na päť detí vo výške 700 eur
 • rodič 6 a viac detí, ktorý zarába aspoň 1800 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na šesť detí vo výške 840 eur (každé ďalšie dieťa plus 140 eur)

 

Prečítajte si aj príklady výpočtu: Daňový bonus od januára 2023. Koľko máš detí, koľko zarábaš a koľko dostaneš?

Krúžkovné

Krúžkovné upravuje zákon o financovaní voľného času dieťaťa. Novela zákona, pri ktorom Ústavný súd konštatoval, že neboli naplnené podmienky na jeho prijatie v skrátenom legislatívnom konaní, predpokladala, že sa spustí najskôr v roku 2025.

Rodičovský príspevok

Od januára 2023 je rodičovský príspevok vo výške 301 eur mesačne. Nižší rodičovský príspevok poberá rodič, ktorému sa nevyplácalo materské. Suma sa zvýšila o 21 eur oproti minulému roku, kedy bol rodičovský príspevok v sume 280 eur.

Vyšší rodičovský príspevok je od januára 2023 vo výške 412,60 eur. Patrí oprávnenej osobe, ktorej sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte. Zvýšil sa zo sumy 383,80 eur, ktorá bola platná pre rok 2022.

»»»»»»»»» Prečítajte si viac: Rodičovský príspevok bude prvýkrát viac ako 400 eur.

Prvýkrát budú zvýšené sumy vyplatené vo februári (príspevok sa vypláca mesačne pozadu).

Rodičovský príspevok sa vypláca rodičovi, kým dieťa nedovŕši 3 roky veku. Ak má však dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, rodič môže poberať rodičovský príspevok až do 6 rokov veku dieťaťa.

Rodičovský príspevok dvojičky

Od 1. januára 2023 je vyšší rodičovský príspevok na dvojičky v sume 515,80 eur.

Nižší rodičovský príspevok, ak matka nepoberala materské, je od januára 2023 vo výške 451,50 eur.

»»»»»»»»» Prečítajte si viac: Prečo bude rodičovský príspevok pri dvojičkách len 500 eur?

Platená otcovská dovolenka - otcovské

Od 1. novembra 2022 si môžu otcovia na Slovensku čerpať 14 dňovú otcovskú dovolenku, a to už v prvých 6 týždňoch po narodení dieťaťa.

Táto dovolenka je platená - otcovia by mali mať nárok na tzv. "otcovské," pokiaľ splnia podmienku aspoň 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred narodením dieťaťa. Vypláca ho Sociálna poisťovňa.

Nárok na dávku budú mať otcovia aj vtedy, ak matka dieťaťa súčasne poberá materské alebo rodičovský príspevok. Čerpanie otcovského je dobrovoľné.

Otec môže rozdeliť svoj nárok na materské (28 týždňov) na dve obdobia - na otcovské a materské - a môže poberať:

 • 2 týždne otcovské v období 6 týždňov po narodení dieťaťa (bez ohľadu, či matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok)
 • 26 týždňov materské (matka nesmie súčasne poberať materské alebo rodičovský príspevok)

Ak sa otec rozhodne, že si nebude čerpať otcovské, keď sa narodí bábätko, ostane mu 28 týždňov materského v celku, ktoré môže (nemusí) vyčerpať do 3 rokov veku dieťaťa.

»»»»»»»» Prečítajte si viac: Otcovské a materské: kto má nárok, v akej výške, ako požiadať.

 

Tehotenské 2023

Od 13. týždňa tehotenstva môžete popri mzde, či rodičovskom príspevku poberať aj dávku v tehotenstve. Vypláca ju Sociálna poisťovňa. Nárok trvá až do pôrodu, pričom od 34. týždňa tehotenstva môžete poberať materské a tehotenské zároveň.

Od januára 2023 sa sumy tehotenského zase o niečo zvýšia.

V roku 2023 bude maximálna denná suma tehotenskej dávky 11,94411000 eur.,

 • mesačne môže tehotná žena získať najviac 358,40 eur (pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci),
 • resp. 370,30 eur (pri 31 kalendárnom mesiaci).

Prečítajte si viac: Tehotenské.

 

Maximálna materská 2023

V roku 2023 dosiahne maximálna materská 59,72055000 eur na deň.

Mesačne bude Sociálna poisťovňa vyplácať materské maximálne vo výške 1791,70 eur mesačne (v mesiaci, ktorý má 30 dní) alebo vo výške 1851,40 eur (v mesiaci, ktorý má 31 dní).

Príspevok pri narodení dieťaťa

Jednorazová dávka, ktorú dostane matka dieťaťa po pôrode, sa vypláca vo výške:

 • 829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu,
 • 151,37 eur, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu
 • pri dvojičkách, či trojičkách sa suma príspevku (829,86 eur, resp. 151,37 eur) zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.

Táto dávka nie je naviazaná na životné minimum, a preto sa ani nebude zvyšovať od 1.1.2023.

Odporúčame vám zistiť si, či ďalší jednorazový príspevok pri narodení poskytuje vaša obec alebo mesto. Prečítajte si viac v článku: Príspevok pri narodení dieťaťa od obce.

Príspevky náhradnej starostlivosti od júla 2022

Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa sa zvyknú zvyšovať s účinnosťou od 1. júla, nakoľko sú naviazané na životné minimum.

Tento rok sa zvýšia aj vďaka novele zákona o príspevkoch na podporu náhradnej rodiny, ktorá zaviedla aj niektoré nové príspevky. 

Na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa sa od 1. júla 2022 poskytujú príspevky:

a) jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti  

b) jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti

c) opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti

d) príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov,

e) opakovaný príspevok náhradnému rodičovi,

f) osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi,

g) príspevok na vzdelávanie náhradného rodiča.

»»»»»»» Prečítajte si viac: Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti.

 

 

 

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.9 z 5. Celkom 41 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku
Mária napísané 13.11.2022 12:03

Môj názor je tiež taký že môj 18rocny syn ktorý chodí na strednú školu a umeleckú potrebuje viac peňazí na cestu stravu atď. Ako dcéra na ZŠ.ja nechápem nieto zákony,čo nemajú deti nevedia ako to je.Male deti malé starosti,veľké deti veľké starosti...

Jhn napísané 28.07.2022 20:05

Zoberie nejakým na daniach aj jednotlivcom a dá deťom v rodine to je co

To ako keby nič neurobil

Jhn napísané 28.07.2022 20:05

Zoberie nejakým na daniach aj jednotlivcom a dá deťom v rodine to je co

To ako keby nič neurobil

Jhn napísané 28.07.2022 20:05

Zoberie nejakým na daniach aj jednotlivcom a dá deťom v rodine to je co

To ako keby nič neurobil

Mário napísané 27.06.2022 19:46

To je akože riadna diskriminácia. Tak daňový bonus 15+ je najmenší. Viete vôbec čo taký 17 ročný chalan zje? Viac ako my obaja dohromady. Rastie rýchlejšie ako batoľa, nestíhame handry a topánky kupovať. Želám matovicovi malo hemoglobínu v krvi...

Jolka napísané 16.07.2022 00:25

@mario A nie náhodou Sulíkovi, ktorý chcel dať deťom viete koľko, viete? H na 5, presne toľko.

50% zníženie bolo aj doteraz na prídavky pre deti po 15 roku života tak prečo ten údiv. Doteraz vám to nevadilo? Stále je to ale viac než doteraz.

donald napísané 22.07.2022 03:58

to ale neznamena,že ked bolo doteraz 50% zníženie musí byť aj nadalej.Nechapem takto zmýšlajúcich ludi. Evil

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
23.01.2023   1
Počas príjmu na pôrod, prvej doby pôrodnej, pôrodu, ošetrenia novorodenca a 2 hodiny po pôrode umožňujeme účasť otca dieťaťa, resp. blízkej osoby pri pôrode
Tehotenstvo ako riziko
21.01.2023   0
Za najčastejšie rizikové faktory na základe praxe považujem nízky vek matky, (menej ako 19 rokov), vysoký vek ( viac ako 38 rokov), zlozvyky a užívanie návykových látok ako nikotín, alkohol, drogy či lieky.“
Poslíčkovia, falošné kontrakcie pred pôrodom. Ako sa prejavujú?
16.01.2023   0
Ako rozoznám, či mi už začína pôrod? Čo sú vlastne kontrakcie a čo poslíčky? Ako si uľaviť pri poslíčkoch? Čo sa meria pri kontrakcii? Ako sa menia kontrakcie počas pôrodu?
babetko
Prečo francúzske deti jedia všetko, spia celú noc a sú trpezlivé?
24.01.2023   1
Vo Francúzsku neexistuje „detská strava,“ Francúzi dávajú jesť deťom viac menej to, čo jedia sami. Nemôžu jesť, kedy si zachcú.
Ako budú vyzerať moje prsia, keď dodojčím?
19.01.2023   0
Nedávno sa ma pýtali, aký mám názor na to, že v UK matky nechcú dojčiť, aby si vraj nepokazili prsia. A či naozaj dojčenie zlikviduje prsia a stanú sa z nich kokršpanielie uši?
Podprsenka na dojčenie: kedy ju kúpiť a akú vybrať?
16.01.2023   0
V čom by mala byť „dojčiaca“ podprsenka iná, špeciálna? Ako a kedy ju vyberať, keď sa náš horný objem v tehotenstve zväčšuje? Nestačí fitnes športová podprsenka?
detské choroby
Očkovací kalendár 2023
26.01.2023   0
Od 1. januára 2023 platí nový očkovací kalendár pre povinné očkovanie detí a dospelých.
Zápal stredného ucha – Otitis media acuta
21.01.2023   6
Zápal stredného ucha, príznaky, príčiny, liečba. Pod zápalom stredného ucha všeobecne rozumieme akútne ochorenie spôsobované väčšinou baktériami, zriedkavejšie vírusmi, ktoré sa najčastejšie objavuje v dojčenskom a detskom veku.
Pri akých ochoreniach je účinná Vojtova metóda?
16.01.2023   0
Hoci je Vojtova metóda prevažne spájaná s deťmi, úspešne sa aplikuje u všetkých vekových kategórií, od novorodencov až po seniorov.
auto
100% elektrická DACIA SPRING: Úplne nový motor aj výbava
18.01.2023   0
S uvedením na trh na jar 2021, Spring sprístupnil elektrickú mobilitu širokej verejnosti.
Autosedačka alebo podsedák? Pozrite si videotest
29.10.2022   0
Zvažujete, či svojmu dietku kúpite podsedák? Aké výhody a naopak nevýhody ponúka tento typ autosedačiek? Od akého veku sa môže používať? Je dostatočne bezpečný? Pokúsime sa na tieto otázky odpovedať.