SprávySprávy

AKÝ OTEC, TAKÝ SYN. Konferencia o otcovstve, výchove a vzdelávaní chlap(c)ov

 Katarína Rácz   23.04.2019   0

Otcovia sa čoraz viac a intenzívnejšie zapájajú do výchovy detí. Žiadajú si to emancipované ženy, celospoločenská snaha o rovnoprávnosť pohlaví, ekonomická situácia rodiny, ale predovšetkým ich vlastná túžba byť dobrým rodičom. Všetky tieto faktory nás nútia zamýšľať sa nad tým, aká má byť rola otca vo výchove detí - majú otcovia prijať dominujúci ženský model výchovy alebo majú hľadať svoju vlastnú cestu?

 

Muži stoja často pred dilemou, ako byť dobrým otcom pre svojho syna a ako pre svoju dcéru. Ako ovplyvňuje pohlavie detí spravodlivý prístup vo výchove a ako môžu byť dobrým príkladom svojim synom? Odpovede na tieto a ďalšie otázky prináša II. ročník konferencie AKÝ OTEC, TAKÝ SYN, ktorá sa uskutoční 15.júna 2019 v hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave.

„Veľký záujem o prvý ročník konferencie AKÝ OTEC, TAKÝ SYN nám ukázal, aké dôležité bolo tému výchovy a vzdelávania chlapcov otvoriť. Z celkového počtu viac ako 240 účastníkov bolo 70% prítomných mužov. Stali sme sa tak prvou konferenciou o výchove a vzdelávaní detí, ktorej sa zúčastnilo viac mužov ako žien,“ hovorí jedna z hlavných organizátoriek konferencie Katarína Rácz, z o.z. Asrow.

Na otázku, čím bude druhý ročník konferencie výnimočný, odpovedá: „Podarilo sa nám dať dohromady troch významných českých lektorov, pedagógov a psychológov súčasnosti – Mareka Hermana, Jana Svobodu a Jiřího Haldu.“ Medzi laickou verejnosťou sa stali známymi aj vystúpením „Tři bratri v triku v Praze“ z novembra 2015. Okrem samostatných prednášok, každého z odborníkov, čaká učastníkov konferencie aj panelová diskusia „Traja bratia v triku v Bratislave“.

Na druhom ročníku konferencie AKÝ OTEC, TAKÝ SYN, prevedie hostí témou úlohy otca z pohľadu histórie, uznávaný český pedagóg a lektor Marek Herman. Hovoriť tiež bude o prechodových rituáloch u chlapcov, aj o tom prečo je 21. storočie nazývané storočím zlyhania otcov alebo aj „krízy povinnosti“.

Aby mohla rodina tvoriť zdravý základ spoločnosti, je dôležité venovať pozornosť vzťahom v nej. Aj keď niektoré princípy môžu byť univerzálne, na dynamiku vzťahov je potrebné prihliadať z pohľadu špecifík jednotlivých pohlaví, vzťahov medzi deťmi samotnými, ako aj medzi rodičmi.

Problematike vzťahov v rodine a rodinných rituálov sa bude venovať skúsený český špeciálny pedagóg a personálny poradca Jiří Halda.

Trojicu uznávaných českých odborníkov uzatvára psychológ Jan Svoboda s prednáškou venovanou agresivite chlapcov. Prostredníctvom osobného prežitku - diskrétne, za pomoci pera a papiera - prinesie publiku zamyslenie nad tým , čo ponúkame svojmu synovi a dcére. Výsledok potom môžu zúčastnení porovnať so svojím prianím.

 

Typológiou rodín z hľadiska skutočnej situácie na Slovensku sa bude zaoberať insight diver Eva Taračová, ktorá sa venuje prieskumom spotrebiteľského správania. Na základe výsledkov prieskumu o rodine KidsPower, ktorý sa na Slovensku realizoval prvý krát v roku 2018 ukáže, akú úlohu v jednotlivých typoch rodín zohrávajú otcovia. Účastníci sa budú môcť presvedčiť o tom, akým typom rodiča sú oni samy, čo charakterizuje ich výchovný štýl a aké rodičovské nástroje využívajú. Je to celkom dobrý odrazový mostík, ak sa chceme vo svojej rodičovskej úlohe posunúť ďalej.

Často sa dnes skloňuje aj slovné spojenie výchova k hodnotám a veľa sa tiež hovorí o tom, ako deti vychovávať. Menej však je venovaná pozornosť tomu, v čom je potrebné deti vychovávať a ktoré hodnoty sú dôležité. Tému hodnôt otvorí sociálna pedagogička Katarína Winterová.

Zakladateľ magazínu Mužom.sk Peter Podlesný, ktorý je zároveň moderátorom konferencie, sa tento rok ujme aj úlohy prednášajúceho. Pomocou slovenskej gramatiky a prostredníctvom vzorov „mužského rodu“ ponúkne zamyslenie, aký má byť mužský vzor, a čo má otec odovzdať svojmu synovi.

Mnohé deti vyrastajú takpovediac bez otca nie preto, že by pochádzali z neúplnej rodiny, ale z dôvodu ich pracovného vyťaženia. Ako sa nenechať zomlieť mlynom pracovných povinností a vytvoriť si priestor pre naplnenie predsavzatí o tom, ako vychovávať svoje deti a byť tu pre ne, keď vás potrebujú? Lektor a poradca v oblasti timemanažmentu David Kálmán prinesie účastníkom praktické typy, ako si nájsť čas na rodinu.

Dnes, viac ako kedykoľvek predtým panuje veľký nesúlad medzi predstavami rodičov a učiteľov v tom, ako sa správa a funguje „dobre vychované“ dieťa. Preto prichádzajú organizátori konferencie Aký otec taký syn aj s projektom miniKonferencie OHÝBAJ MA MAMKO. Jej cieľom je spájať pohľad rodičov a učiteľov na výchovu detí.

„Sme presvedčení, že prvým a hlavným vychovávateľom detí sú rodičia a pri úzkej spolupráci s učiteľmi po nástupe do materskej, či základnej školy dokážu dieťa spoločne posúvať správnym smerom rýchlejšie. Preto je dobré, ak rodina a škola aj v otázkach výchovy vyznáva rovnaké hodnoty a medzi rodičmi a učiteľmi dobre funguje vzájomná komunikácia,“ uvádza na záver Katarína Rácz.

Minikonferencia Ohýbaj ma mamko sa uskutoční 14.júna 2019 v čase 16,00-20,00 v Hoteli Double Tree by Hilton a jej cieľom je spájať pohľad rodičov a učiteľov na výchovu detí. Jej obsahom je prednáška Mareka Hermana „Co mě sytí“, kde ústrednou témou je sebapoznanie, sebarozvoj, a dôležitosť pravidiel vo výchove detí.

Čo povedali účastníci prvého ročníka o konferencii AKÝ OTEC, TAKÝ SYN?

„Jedno veľké ďakujem všetkým prednášajúcim, bolo to žive, pravdivé, prínosné obohacujúce a vzdelávalo to. Nijaký prázdny prednes, ale naopak gejzír informácii, poznatkov, podnetov, inšpirácii, pravdy. Zhrniem to takto všetci prednášajúci boli ako jeden veľký plodný strom, ktorý nám priniesli vzácne plody poznania no a nad tým stromom lietal slávik v podobe moderátora, ktorý nás sprevádzal poznaným vzácnych plodov. Bol trpezliví neprerušil prednášajúceho ani vtedy keď už bol čas konferencie prekročený hladiac aby nás aj seba neochudobnil ani o jedno plodne slovo.“

„Konferencia ma veľmi obohatila v mojom osobnom živote ako aj v živote pracovnom. Poskytla mi veľa nových poznatkov a taktiež mi potvrdila mnoho právd v rozdielnosti medzi ženami a mužmi a výchovou a vzdelávaním chlapcov. Zo srdca ďakujem organizátorom za zorganizovanie takej dôležitej konferencie v dnešnej dobe ako aj všetkým prednášajúcim. Tiež sa teším na prezentácie a nahrávky s tak užitočnej konferencie, aby som mohol naďalej čerpať z tak prínosných poznatkov v danej oblasti. Je dôležité, aby sme vychovávali šťastných a sebavedomých zodpovedných chlapcov, mužov, manželov a budúcich otcov.“

„Klobúk dole za realizáciu konferencie takéhoto typu na Slovensku. Rád by som veril tomu, že to je prelomové a pomôže aj takáto aktivita rozhýbať niektoré stojace vody. Na konferencii sa mi páčila organizácia a marketing, web stránka, moderovanie, prehľadný program, výber miesta pre konferenciu (aj parkovanie bolo celkom fajn), páčili sa mi niektorí hostia a ich prednášky, networking.“

Občianske združenie ASROW, o. z. (Asociácia rodičov pre výchovu a vzdelávanie) vzniklo ako osobná iniciatíva rodín a bolo založené v roku 2010. Ich cieľom je poskytnúť deťom čo najlepšie vzdelanie v školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti, výchovu k hodnotám, v duchu kresťanských hodnôt a v úzkej spolupráci s rodičmi. ASROW, o. z., je v súčasnosti zriaďovateľom materskej školy Pramienok v Bratislave v Petržalke. Vo svojich výchovno-vzdelávacích projektoch venuje pozornosť rozvoju charakteru a získavaniu životných kompetencií už od predškolského veku, keď sa kladú základy osobnosti každého človeka. Vo vzdelávaní sa zameriava na koncepty, ktoré rešpektujú individualitu každého dieťaťa, vychádzajúcu z jeho povahy, rodinného zázemia, ale aj pohlavia. Naším cieľom je realizovať vzdelávacie projekty  zakladať materské, základné a stredné školy, ktoré budú fungovať na týchto princípoch výchovy a vzdelávania. Keďže naše školy sú partnermi rodičov nielen vo vzdelávaní, ale aj vo výchove detí, zaoberáme sa aj otázkou výchovy, ktorej základy sa kladú v rodine.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Recept týždňa
EUROVOĽBY
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Je to dieťa moje? Potvrdiť otcovstvo môžu aj anonymné DNA testy
21.05.2019   0
Možnosť otestovať otcovstvo nemusíte len prostredníctvom odborníkov. Samotné anonymné testovanie umožňuje objednávku testu až domov. Štandardne sa používa tyčinka, ktorou sa urobí výter z ústnej dutiny. Každý test obsahuje dve vzorky, ktoré sa odošlú späť do spoločnosti, ktorá o niekoľko dní vyhodnotí testovanie. Výsledky odošle podľa vyžiadania na adresu žiadateľa, alebo na mailovú adresu.
Kvôli strachu z pôrodu som skončila u terapeuta
14.05.2019   0
Teraz viem, že prežitá skúsenosť z pôrodu je vlastne trauma, veď sa bojovalo o život môjho dieťaťa. Preto sa cítim bezmocná a mám obavy, že ak sa niečo stane, nebudem vedieť pomôcť svojmu dieťaťu.
SZČO a materská
12.05.2019   0
Má SZČO nárok na materské? Musí prerušiť alebo zrušiť živnosť, keď poberá materské? Aké sú podmienky nároku na materské? Ako sa vypočíta materské SZČO? Mám nárok na materské, ak mám podlžnosti na poistnom?
babetko
Montessori prístup: deti upratujú hračky samé od seba
21.05.2019   0
Montessori učitelia uplatňujú metódy, ktoré vedia osloviť už najmenšie deti k tomu, aby boli poriadkumilovné.
Vyhrajte detský tábor STROJ ČASU od Dôvery (03 kolo)
20.05.2019   0
Vyhrajte detský tábor na august v Námestove. Losujeme každý týždeň nového výhercu.
Mamy nepadajú učené z neba
19.05.2019   2
Asi pred rokom som v návale hnevu povedala synovi, že keď ma neľúbi a nechce so mnou žiť, nech si pobalí kufor a ide tam, kde mu bude lepšie. Akcia – reakcia, ešte len spustil spŕšku sprostostí. A ja, čo som mala byť nad vecou, som mu namiesto toho do kufra začala hádzať veci.
detské choroby
Histamínová intolerancia
20.05.2019   0
Histamínová intolerancia má rôzne príznaky, aj veľa takých, ktoré by sme automaticky liečili ako nádchu, migrénu, prípadne ako alergickú kožnú reakciu. Pokiaľ sa jedná o HIT, vyžaduje si nízkohistamínovú diétu.
Astma
14.05.2019   4
Astma postihuje 10% detí. Aké sú príčiny tejto choroby? Ako sa prejavuje? Ako ju liečiť? Dá sa astme predchádzať?
Mrľa detská
03.05.2019   0
Mrle žijú v čreve človeka, o ktoré sa prichytávajú ústnym otvorom a živia sa bunkami čreva a rôznymi baktériami. Deťom spôsobujú nemalé problémy.
zvery
Ako správne osloviť, či volať ovcu
09.05.2019   0
No jednoduché to nie je. Samica ovce domácej sa nazýva bahnica. Samec je baran a ich mláďatko sa volá jahňa. Čo je potom baránok?
Upratovači v akváriu
05.05.2019   0
Riasy, nečistoty, nánosy a zbytky potravy. Postačí niekoľko dní až týždňov a z vášho klenotu je vec blízko podobná žumpe. S podobným stavom nám dokážu pomôcť ryby, ktorých hovorovo voláme „upratovači“.
O čom mačky snívajú
27.04.2019   0
O čom zvyknú mačky a mačiatka snívať? Sú ich sny úplne iné ako tie naše? Mávajú aj zlé sny? Vraj existujú aj námesačné mačky. Je to možné?