ŠportŠport

13 krokov, ako byť úspešným rodičom

 Diana Kosová, preklad   13.01.2017   0

Bez nás, rodičov, deti vo svojom živote nezvíťazia. Pozrite sa na oznam užitočných stratégií a možností, ktoré môžete použiť, aby ste svojmu dieťaťu dopriali tie správne skúsenosti.

Foto: Ingimage.com

Ak chcete, aby skúsenosti, ktoré vaše dieťa zbiera športom, urobili z neho víťaza, potom potrebuje aj vašu pomoc! Ste zásadnou a veľmi dôležitou súčasťou tímu, ktorý vaše dieťa formuje (rodič – tréner – športovec).

Ak si svoju prácu odvádzate dobre a poctivo hráte svoju úlohu, potom sa vaše dieťa dokáže naučiť svoj šport rýchlejšie, napreduje lepšie, má radosť z toho, čo robí a cíti sa zdravo sebavedomé bez ohľadu na výsledok.

Jeho športová skúsenosť slúži ako pozitívny model toho, ako v živote prekonávať iné výzvy a prekážky.

Ak pobežíte nesprávnym smerom, vaše dieťa sa prestane učiť, jeho skúsenosť bude plná ťažkostí a blokov a postupe bude svoj šport neznášať.

Foto: Ingimage.com

 

1 CHÁPTE SÚŤAŽE A ZÁPASY SVOJHO DIEŤAŤA AKO VEĽMI HODNOTNÝ TRÉNING

Ak je súťaž zadefinovaná správnym spôsobom, potom je aj v detskom športe výborným a zdravým nástrojom, prostredníctvom ktorého sa v deťoch rozvíjajú vlastnosti a zručnosti potrebné nielen v športe, ale aj v živote.

Slovo „compete“ (angl. súťažiť – pozn. prekl.), pochádza z latinského „com“ a „petere“, čo znamená spolu a snažiť sa navzájom.

Správna definícia súťaže znamená snažiť sa spoločne a teda, že oponent nie je nepriateľ, ale partner!

Šport je o učení sa, ako prekonávať výzvy a prekážky. Bez silného protivníka a bez náročných výziev by šport nebol veľmi zábavným. Čím väčšia je výzva, tým väčšia je možnosť dostať sa za svoje limity.

Neučte svoje dieťa, že jeho oponent je zlý nepriateľ a niekto, koho treba zničiť. 

Namiesto toho sa s rodičmi súpera rozprávajte a vytvárajte medzi sebou priateľstvá. Povzbudzujte úžasné výkony a dobrú hru a nie len víťazstvá!

2 PODPORUJTE SVOJE DIEŤA ABY SÚŤAŽILO SAMÉ SO SEBOU

Základným cieľom športu je prekonávať samého seba a neustále sa zlepšovať. Bohužiaľ posudzovanie napredovania na základe prehier a výhier je nepresné a nespravodlivé.

Víťazstvo v športe je o tom, že podáte najlepší výkon, aký dokážete, bez ohľadu na výsledok a výkon vášho súpera. Deti by mali byť podporované súťažiť proti svojmu vlastnému potenciálu.

Ak vaše dieťa hrá preto, aby sa zlepšovalo a nie preto, aby niekoho porazilo, bude omnoho pokojnejšie, bude mať viac radosti a vďaka tomu dokáže podať lepší výkon.

Foto: Ingimage.com

3 NEDEFINUJTE ÚSPECH A NEÚSPECH NA ZÁKLADE VÍŤAZSTIEV A PREHIER

Jedným z hlavných cieľov športovej skúsenosti detí je získavanie zručností a návykov. Ak dieťa podá výkon na maxime svojho potenciálu a prehrá, je chybou zamerať sa na výsledok a kritizovať.

Ak dieťa hralo na hraniciach svojich možností a prehralo, potom ho treba podporiť, aby sa cítilo víťazom!

To isté však platí aj naopak. 

Pomôžte svojmu dieťaťu oddeliť úspech a neúspech od víťazstiev a prehier.

4 BUĎTE PODPOROVATEĽOM, NIE TRÉNEROM!

Vašou úlohou v trojuholníku tréner-športovec-rodič je byť Podporovateľom športovca s veľkým P! Musíte byť najväčším fanúšikom svojho dieťaťa – bezpodmienečne!

Nechajte trénovanie a inštruovanie na trénera. Poskytujte povzbudenie, podporu, empatiu, dopravu, peniaze alebo inú pomoc, ale ..... nebuďte trénerom!

Posledné, čo vaše dieťa potrebuje počuť po prehre alebo zlom výkone, je vyčítanie technických alebo strategických chýb.

5 POMÔŽTE UROBIŤ ŠPORT PRE VAŠE DIEŤA ZÁBAVNÝM

Ak dieťa prestane mať radosť a začne ho tréning alebo súťaž desiť, je to čas, kedy by ste mali začať mať obavy.

Keď šport alebo hra začne byť braná príliš seriózne, majú športovci tendenciu k vyhoreniu a sú omnoho náchylnejší k opakovaným problémom s výkonmi.

Existuje jednoduché pravidlo: Ak vaše dieťa neteší to, čo robí, ak nemiluje svoj šport, začnite zisťovať príčinu. Čo mu bráni prežívať radosť? Je to tréner? Pociťuje tlak? Ste to vy?

Majte na pamäti, že aj vysoko súťaživý program môže obsahovať množstvo zábavy!

Foto: Ingimage.com

 

6) KOHO JE TO CIEĽ? JE TO ŠPORT VÁŠHO DIEŤAŤA!

Piaty krok nás priviedol k naozaj dôležitej otázke! Prečo vaše dieťa robí šport? Robí to preto, že to samé chce? Alebo preto, že to chcete vy?

Keď sa mu niečo v športe nedarí, hovoríte o jeho problémoch, ako že sú to NAŠE problémy? (napríklad: „NÁŠ skok nie je dosť vysoký“...alebo...MÁME problém s otočkou...)

Robia vaše deti šport pretože vás nechcú sklamať, pretože vedia, aký je šport dôležitý pre VÁS? Hrajú pre ocenenia a bonusy, ktoré im ponúkate VY? Sú ich ciele ICH alebo VAŠE? 

Ak športujú preto, aby vás potešili, potom sú v športe zo zlých dôvodov!

Je to normálne a zdravé, chcieť aby bolo vaše dieťa úspešné a aby excelovalo. Ale nemôžete na neho tlačiť svojimi vlastnými očakávaniami a nútiť ho športovať prostredníctvom úplatkov alebo pocitov viny.

7 VAŠE DIEŤA NEROVNÁ SA JEHO VÝKONNOSŤ – MILUJTE HO BEZPODMIENEČNE!

Nedávajte do rovnosti výkon vášho dieťaťa s jeho sebaúctou a pocitom milovanosti.

Jedným z najtragickejších a najškodlivejších omylov rodičov, ktorý vídavam, je trestanie dieťaťa za zlý výkon zlými pocitmi.

Dieťa prehrá beh, minie loptu, alebo urobí inú chybu a rodič reaguje s odporom, hnevom a odopiera dieťaťu lásku a uznanie.

Keď potreboval olympijský skokan do vody Greg Lougains skočiť svoj posledný skok na 10 bodov, aby mohol získať olympijské zlato, jeho poslednou myšlienkou pred skokom bolo: „Ak sa mi to aj nepodarí, moja mama ma bude stále milovať.“

8 NEZABÚDAJTE NA DÔLEŽITOSŤ BUDOVANIA SEBAÚCTY VO VAŠOM VZÁJOMNOM PÔSOBENÍ

Športovci každého veku a každej úrovne podávajú výkony priamo úmerné tomu, aký pocit majú sami zo seba.

Jednou z vecí, ktoré sme všetci ako deti chceli a nikdy sme neprestali chcieť, je byť milovaný a akceptovaný a prinášať rodičom radosť tým, čo robíme. Tak sa zlepšuje sebaúcta.

Ak vaše pôsobenia na dieťa prinášajú do jeho života dobrý pocit zo seba, ono samé sa potom k sebe bude správať dobre. To neznamená, že musíte neustále chváliť svoje dieťa za veľké úsilie aj vtedy, ak podalo mizerný výkon.

V takejto situácii stačí, keď budete empatickými a senzitívnymi k jeho pocitom. Sebaúcta spôsobuje, že život ide ďalej aj po zlom výkone. Pomôžte svojmu dieťaťu mať zo seba dobrý pocit a dáte mu do života obrovský dar.

Foto: Ingimage.com

 

9 NAUČTE SVOJE DIEŤA, ŽE ZLYHANIE JE DAR

Ak chcete, aby vaše dieťa bolo šťastné a úspešné, naučte ho zlyhávať! Využívajte zlyhanie pozitívnym spôsobom ako zdroj spätnej väzby.

Strach zo zlyhania a poníženia spôsobuje nevýkonnosť a slabú aktivitu jednotlivca. Popravde, najviac výkonnostných blokov a slabých výkonov pramení z toho, že športovec bol posadnutý strachom zo zlyhania.

Nemôžete sa naučiť chodiť bez toho, aby ste niekoľkokrát spadli! Po každom raze, kedy spadnete, dostane vaše telo hodnotnú informáciu ako to urobiť lepšie.

Nemôžete byť úspešným a výkonným, ak sa bojíte zlyhania a prehry. Naučte svoje dieťa vnímať prekážky, omyly a riziká pozitívne a dáte mu kľúč k úspešnému životu.

10 VYZÝVAJTE, NEZASTRAŠUJTE!

Mnoho rodičov využíva, priamo alebo nepriamo, vinu a hrozby ako spôsob motivácie svojho dieťaťa k zvýšeniu jeho výkonu.

Štúdie výkonnosti potvrdzujú, že hrozby a tresty síce pomôžu dosiahnuť krátkodobé výsledky, no z dlhodobého hľadiska spôsobujú zdravotné, mentálne a výkonnostné deformácie.

Využívanie strachu ako motivačného prostriedku je jednou z najhorších možností, ktorou sa pokúšate zvýšiť výkon vášho dieťaťa. Hrozby odstraňujú zo športu zábavu a teda znižujú výkon vášho dieťaťa.

V hrozbe je tiež zakomponovaná vaša vlastná úzkosť a nedôvera v schopnosti vášho dieťaťa. 

Naopak výzva nevedie k strate alebo negatívnym dôsledkom zlyhania. Z výzvy tiež vyplýva nepriama komunikácia na vaše dieťa: „Myslím si, že to dokážeš!“

Foto: Ingimage.com

 

11 ZDÔRAZŇUJTE PROCES, NIE VÝSLEDOK

Keď sú športovci pod tlakom a podávajú výkon hlboko pod ich potenciál, veľmi častou príčinou tohto diania je zameranie sa na výsledok výkonu.

Pri každom špičkovom výkone však športovec absolútne zabúda na výsledok a je totálne sústredený na svoj aktuálny výkon.

Zameranie sa na výsledok rozptyľuje a zaisťuje športovcovi horší výkon. Výsledok je úplne mimo kontrolu športovca a zameriavanie sa naň zvyšuje úzkosť.

Podporujúci rodičia znižujú hodnotu výhry a namiesto toho sa zameriavajú na zlepšovanie zručností a hru dieťaťa.

12 VYHÝBAJTE SA POROVNÁVANIU A REŠPEKTUJTE VÝVOJOVÉ ROZDIELY

Podporujúci rodičia neporovnávajú svoje dieťa s jeho súpermi, ale vždy hodnotia progres svojho dieťaťa. Porovnávania sú zbytočné, nepresné a deštruktívne.

Každé dieťa dozrieva rozlične a proces porovnávania ignoruje významné vývojové rozdiely. Napríklad dvaja 12-roční chlapci môžu mať naozaj spoločný iba vek!

Jeden môže byť fyzicky vyspelý ako 16-ročný športovec, zatiaľ čo druhý môže mať fyzické atribúty 9-ročného chlapca.

Porovnávanie výkonnosti môže predčasne vypnúť inak talentovaných športovcov. Jediná hodnota porovnávania je pri výučbe.

Ak jedno dieťa vyniká v technike, môže byť využité ako vzor pre ostatné deti. Aby dieťa mohlo zo seba vydať to najlepšie, potrebuje vždy byť v sebe samom.

13 NAUČTE SVOJE DIEŤA MAŤ SPRÁVNY POHĽAD NA ŠPORT

Športové média by vás radi presvedčili o tom, že víťazstvo alebo prehra sú viac ako život. Fakt, že je to stále iba hra sa pravidelne niekde stráca. Tento nedostatočný pohľad sa často dostáva aj do mládežníckych kategórií.

Mladí športovci často odchádzajú zo zápasu so skresleným pohľadom na seba a svoj výkon. Rodičia by mali svojim deťom pomôcť rozvíjať realistické očakávania od seba, svojich schopností a svojej hry, bez toho, aby obrali deti o ich sny.

Zaplávať svoj najlepší čas v živote a prísť posledný je dôvod na oslavu a nie depresiu. Podobne prehrať zápas o majstra neznamená, že zajtra nevyjde slnko.

Zdroj: http://detinahokej-sk.webnode.sk/news/a13-krokov-ako-byt-rodicom-uspesnych-deti/

Odosielam Váš hlas...
Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Rebríček 2019: Mamy oznámkovali najlepšie pôrodnice
20.07.2019   0
Na portáli www.sprievodca-porodnicami.sk hodnotilo slovenské pôrodnice od vlaňajšieho augusta do konca mája tohto roku 2 839 matiek.
Sprievodca pôrodnicami 2019
18.07.2019   0
V pôrodniciach chýbajú obyčajné sprchy a toalety
17.07.2019   0
Poznámka mamy, že netiekla v pôrodnici teplá voda, je jedna z čerešničiek.
babetko
Čo o deťoch prezrádza spôsob hry?
22.07.2019   0
Hra tvorí najvýznamnejšiu súčasť rozvoja dieťaťa. Umožňuje mu učiť sa, skúšať, objavovať, ale aj oddychovať či opakovať. Dieťa, ktoré sa môže dosýta a nerušene hrať, nechýbajú mu podnety a najmä v prvých rokoch nápomocná ruka rodiča, je šťastné dieťa. Práve prostredníctvom hry sa najrýchlejšie prejaví potenciál, vlohy a záujmy, ktoré môžete v rannom veku podchytiť a objaviť budúce povolenie alebo milovaný koníček.
Bonding náš každodenný
17.07.2019   0
Ako vyzerá podpora bondingu v našich pôrodniciach? Prečo sú medzi jednotlivými nemocnicami rozdiely v jeho podpore? Dá sa dieťatko priložiť mamičke hneď po narodení aj v prípade cisárskeho rezu?
Čo potrebujeme, aby sme zdolali koliku?
16.07.2019   0
Pravidelná bolesť nafúknutého bruška postihuje asi 25 percent novorodencov od 3. až 6. týždňa života do 3. až 4. mesiaca.
detské choroby
Magnetická rezonancia pre deti inak
05.07.2019   0
Deti sa často návštevy lekárov obávajú. Ako spríjemniť tento zážitok vymysleli v USA, keď z obyčajných prístrojov spravili dobrodružstvo.
Majú piť deti bylinkové čaje?
01.07.2019   0
V lekárňach nájdete na výber veľa čajov, určených pre deti od 4., 6., 8. ...mesiaca. Pre mňa je vždy otázkou, kde a ako boli byliny pestované. Vyhýbajte sa granulovaným čajom, hoci sa tvária ako bylinkové.
Deti a klimatizácia. 7 x AKO bezpečne
26.06.2019   0
Je bezpečné používať klimatizáciu pri malom bábätku? Odborníci tvrdia, že áno, ako dodržíte niekoľko opatrení. Niektorí lekári súhlasia s názorom, že je bezpečnejšie používať klimatizáciu aj u novorodenca, než ho ponechať v horúcom, vlhkom prostredí, bez prúdenia vzduchu.
zvery
Chcem vlastného koňa. Koľko stojí kôň?
15.07.2019   11
Je to až také nedostupné? Koľko stojí kôň? Kde bude bývať? Čo potrebuje?
Canisterapia - inšpirácia ako pracovať so psom
06.07.2019   0
Rozhovor so Zuzanou Blažekovou, majiteľkou bernského salašníckeho psa - canisterapeuta, o tom ako sa dostali ku Canisterapii a ako pomáhajú druhým. Inšpirácia ako zamestnať psa a prospievať nielen v rodine ale i v spoločnosti.
Kŕmenie psa surovou stravou - BARFovanie
18.06.2019   7
BARFovanie je kŕmenie surovým mäsom, kosťami a surovou zeleninou. No neznamená to, že každý deň hodím psovi kilo surového krvavého mäsa. Tak ako vlky, aj pes potrebuje byliny, korienky, či zeleninu, aby doplnil pre svoj organizmus potrebné látky.