ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
Pred/ŠkolákStredná škola - ako na ňu

Stredné školy a odbory, na ktorých sa vyžaduje talentová skúška

 Zuzana Špačková   16.02.2015   1

Pre študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu – vykonanie tzv. talentoviek, treba poslať prihlášku do 20. 2. 2015. Talentové skúšky: 25. marca – 15. apríla 2015.

Školy a odbory


Gymnázium – bilingválne štúdium

 • Gymnázium, Metodova 2, Bratislava (francúzsky jazyk)
 • Gymnázium Jura Hronca, Novohradská Bratislava (anglický jazyk)
 • Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, Bratislava (španielsky jazyk)
 • Súkromné gymnázium, Váţska 32, Bratislava (ruský jazyk)
 • Súkromné gymnázium Galileo School, Dudvážská 6, Bratislava (anglický jazyk)
 • Súkromné gymnázium, Česká 10, Bratislava (anglický jazyk)
 • Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava (nemecký, anglický jazyk)
 • Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava (taliansky jazyk)
 • Spojená škola – Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava (anglický jazyk)
 • Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava (ruský jazyk)
 • Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava (anglický jazyk)
 • Súkromné gymnázium Mercury, Zadunajská cesta 27, Bratislava (anglický jazyk)
 • Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava (anglický jazyk)
 • Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Beňadická 38, Bratislava (anglický jazyk)
 • Súkromné bilingválne gymnázium, Hodská 10, Galanta (anglický jazyk)
 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany (anglický jazyk)
 • Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, Vrbové (anglický jazyk)
 • Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava (anglický jazyk)
 • Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 6051/3, Trnava (anglický jazyk)
 • Gymnázium, Jablonská 5, Myjava (anglický jazyk)
 • Bilingválne slovensko-španielske gymnázium, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom (španielsky jazyk)
 • Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. Mája 170/2, Trenčín (francúzsky jazyk)
 • Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, Trenčín (anglický jazyk)
 • Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy (anglický jazyk)
 • Gymnázium, Golianova 68, Nitra (anglický jazyk)
 • Gymnázium, Párovská 1, Nitra (španielsky jazyk)
 • Spojená katolícka škola - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, Nitra (nemecký jazyk)
 • Gymnázium, Školská 26, Vráble (ruský jazyk)
 • Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa (francúzsky jazyk)
 • Súkromné gymnázium, Gagarinova 1, Topoľčany (nemecký jazyk)
 • Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. Novembra 1296, Čadca (anglický jazyk)
 • Súkromné bilingválne gymnázium, Nemocničná 2, Dolný Kubín (anglický jazyk)
 • Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Komenského 10, Liptovský Mikuláš (anglický jazyk)
 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany (anglický jazyk)
 • Evanjelické gymnázium, M.R.Štefánika 17, Martin (anglický jazyk)
 • Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená (španielsky jazyk)
 • Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku 3, Žilina (španielsky, francúzsky jazyk)
 • Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina (anglický jazyk)
 • Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica (francúzsky jazyk)
 • Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica (španielsky jazyk)
 • Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica (nemecký, anglický jazyk)
 • Gymnázium Andreja Kmeťa, A.Gwerk.- Göllnerovej 6, Banská Štiavnica (anglický jazyk)
 • Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec (anglický jazyk)
 • Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov (anglický jazyk)
 • Gymnázium sv. Jána Bosca, Komenského 5, Bardejov (anglický jazyk)
 • Súkromné gymnázium, Rovná 597/15, Poprad (anglický jazyk)
 • Gymnázium, Dominika Tatarku 466/7, Poprad (nemecký jazyk)
 • Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov (anglický, nemecký jazyk)
 • Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov (anglický jazyk)
 • Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3, Prešov (anglický jazyk)
 • Súkromné gymnázium, Solivarská 28, Prešov (anglický jazyk)
 • Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča,Bernolákova 21, Prešov (anglický jazyk)
 • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 383/3, Stará Ľubovňa (anglický jazyk)
 • Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice (francúzsky, ruský jazyk)
 • Gymnázium, Park mládeţe 5, Košice (španielsky jazyk)
 • Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského, Škultétyho 10, Košice (anglický jazyk)
 • Súkromné gymnázium, Katkin park 2, Košice (anglický jazyk)
 • Gymnázium, Trebišovská 12, Košice (anglický jazyk)
 • Súkromného gymnázia Futurum, Trieda SNP 61/B, Košice (anglický jazyk)
 • Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice (anglický jazyk)
 • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice (anglický, nemecký jazyk)
 • Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava (anglický jazyk)
 • Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves (anglický jazyk)
 • Gymnázium, Komenského 32, Trebišov (anglický jazyk)

 

Stredná odborná škola – odbory s talentovými skúškami

 • Stredná odborná škola umeleckopriemyselná – reklamná tvorba, odevný dizajn
 • Stredná odborná škola drevárska - konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezba, tvorba nábytku a interiéru
 • Súkromná stredná odborná škola, Vranovská 4, Bratislava – ochrana osôb a majetku
 • Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava – zlatník a klenotník
 • Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, Bratislava - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
 • Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda – odevný dizajn
 • Stredná odborná škola, Nerudova 13, Hlohovec – propagačná grafika, fotografický dizajn, odevný dizajn
 • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč – učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
 • Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava – dizajn – priemyselný dizajn, umelecký kováč a zámočník, umelecký stolár
 • Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23, Dubnica nad Váhom – umelecký rezbár
 • Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza – klampiar – strojárska výroba, tvorba nábytku a interiéru
 • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová – obchodná akadémia
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza – odevný dizajn
 • Stredná odborná škola sklárska, Súhradná 193, Lednické Rovne – maľovanie a leptanie skla, výroba sklenej vitráže
 • Stredná priemyselná Škola, Nám. SNP 5, Partizánske - modelárstvo a navrhovanie obuvi a mód doplnkov
 • Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Slovenská 52, Kolárovo – propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, tvorba vitrážneho skla a smaltu, dizajn interiéru, umelecký kováč a zámočník, smaltér, keramik
 • Stredná odborná škola, Mieru 23, Kalná nad Hronom – komerčný fotograf
 • Stredná odborná škola stavebná, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky – dizajn – grafický a priestorový
 • Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, Topoľčany – tvorba nábytku a interiéru
 • Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto - umeleckorem. sprac. kovov - kováčske a zám. práce
 • Stredná odborná škola drevárska, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok - umeleckorem. spracúvanie dreva - stolárske práce
 • Stredná odborná škola strojnícka, Červenej armády 25, Martin - strojný mechanik, elektromechanik - silnoprúdová technika
 • Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok - mechanik strojov a zariadení, mechanik opravár - stroje a zariadenia, komerčný pracovník v doprave
 • Stredná odborná škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica – zlatník a klenotník, odevný dizajn
 • Stredná odborná škola drevárska, Rosinská cesta 4, Žilina – výživa a šport
 • Stredná odborná škola stavebná, Kremnička 10, Banská Bystrica - operátor stavebnej výroby
 • Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 61, Rimavská Sobota - mechanik elektrotechnik
 • Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen – tvorba nábytku a interiéru
 • Stredná odborná škola, Bystrická 4, Žarnovica - umeleckorem. spracúvanie dreva - stolárske práce
 • Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica – dizajn - grafický a priestorový dizajn, konzervátor a reštaurátor - omietky a štuková výzdoba, konzervátor a reštaurátor - papier, star. tlače a kniž., propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, odevný dizajn
 • Súkromná stredná odborná škola, Hviezdoslavova 11, Bardejov – propagačná grafika
 • Súkromná stredná odborná škola, Biela voda 2, Kežmarok – umelecký kováč a zámočník, stolár


 • Súkromná stredná odborná škola ELBA, Smetanova 2, Prešov -  úžitková maľba, fotografia, konzervátorstvo a reštaurátorstvo, propagačná grafika
 • Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov – propagačná grafika, fotografický dizajn
 • Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov – odevný dizajn, dizajn interiéru
 • Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
 • Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice – odevný dizajn
 • Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
 • Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, Michalovce – propagačná grafika
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce – odevný dizajn
 • Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves – umelecký rezbár, fotografický dizajn, dizajn a tvarovanie dreva, tvorba nábytku a interiéru, propagačné výtvarníctvo
 • Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
 • Súkromná stredná priemyselná škola odevná, Komenského 1, Michalovce – technické a inf. služby – odevníctvo, odevný dizajn

Akadémie

 • Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Hrobáková 11, Bratislava – bilingválne štúdium – nemecký jazyk
 • Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava - bilingválne štúdium – španielsky jazyk
 • Súkromná obchodná akadémia, Svätého Štefana 36, Štúrovo - bilingválne štúdium – anglický jazyk
 • Obchodná akadémia, Nám. Hrdinov 7, Šurany - bilingválne štúdium – anglický jazyk
 • Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce - bilingválne štúdium – anglický jazyk
 • Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, 17. Novembra 2701, Čadca - bilingválne štúdium – anglický, nemecký jazyk
 • Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina - bilingválne štúdium – anglický jazyk
 • Súkromná obchodná akadémia, Petrovianska 34, Prešov - bilingválne štúdium – anglický jazyk
 • Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice – bilingválne štúdium – anglický jazyk
 • Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava - bilingválne štúdium – anglický jazyk
 • Pedagogické a sociálne akadémie
Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 2 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku
gft napísané 24.10.2018 21:40

dfgf vgf

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Skoncujte s klišé dokonalej matky, ktorá musí byť nutne naplnená šťastím
18.03.2019   6
Depresia post-partum sa týka mnohých mamičiek a predovšetkým prvorodičiek. Takáto depresia sa dá rozdeliť do viacerých kategórií:
Galanta má modernú pôrodnicu, na novorodeneckom je to slabšie
15.03.2019   0
Na pôrodnej sále boli naozaj super sestričky, všetky veľmi milé a ochotné. Na novorodeneckom sa však našlo aj zopár nepríjemných. Najviac mi asi prekážalo, keď mi jedna prišla o pol piatej ráno vysvetľovať, ako mám správne dojčiť. Lekár bol tiež v pohode, až na jeden incident. Keď som mala veľmi silné kontrakcie, išiel mi prepichnúť plodovú vodu. Povedal mi, aby som si sadla na kozu, ale v tej chvíli som dostala kontrakciu a musela som si čupnúť.
Vďaka doktorke v Banskej Bystrici mám na pôrod krásne spomienky
13.03.2019   0
Pôrod pre mňa zostal krásnou spomienkou. Všetko bolo skvelé, a to aj vďaka mladej doktorke, mladšej než ja. Tá im umožnila, aby bol synček Samko hneď po narodení pri mne. Hneď ako sa narodil, ešte neumytý a s pupočnou šnúrou, išiel ku mne na brucho.
babetko
Ako som zistila, že moje deti pozerajú priveľa rozprávok
18.03.2019   2
Odborníci to hovoria jasne. Deti do troch rokov by NEMALI pozerať telku. Ani videjká na mobile, ani na tablete. Lebo rozprávky a detské programy ničia už v zárodku ich pozornosť, komunikačné schopnosti, zabíjajú predstavivosť, zvyšujú nervozitu, agresivitu... Zabudla som na niečo? Proste do troch rokov by ich hlavným zabávačom mali byť rodičia.
Zo zdravých potravín môže dieťa takmer všetko
14.03.2019   0
„Ak zapneme filter s kľúčovými frázami „máme radi“, „pre deti“ a „zdravé“, tak z potravín môžeme deťom ponúknuť paradajky, uhorku, olivy, červenú cibuľu, cviklu, mrkvu, cuketu, karfiol, brokolicu, kvaku, batáty, zeler, strukoviny, ale aj obilniny ako bulgur, krúpy, pšeno, amarant, ryžu, vločky, vajíčka, sardinky, tuniaka, pstruha, treščiu pečeň, teľacie a morčacie mäso, mlieko, maslo, panenské oleje, kakao, škoricu, čokoládu či mandle. Z ovocia úplne všetko. Najmä drobné ovocie, ale pokojne aj exotické.“
Obilniny - zdravé recepty pre malých i veľkých
13.03.2019   0
Obilniny patria k základným a najdôležitejším potravinám ľudí. Bežne používaná biela múka a výrobky z nej a tiež biela ryža sú bohužiaľ bezcennými zdrojmi “mŕtvych” kalórií.
detské choroby
Hnačka
12.03.2019   9
Hnačka je časté vylučovanie abnormálne riedkej alebo vodnatej stolice. Kým u dojčiat ide o závažný stav, u starších detí zvyčajne nebýva dôvodom na znepokojenie.
Akútna bronchitída – Akútny zápal priedušiek
08.03.2019   2
Vyskytuje sa v každom období detského veku. Maximum prípadov je v jesenných a zimných mesiacoch. Začína sa "nádchou."
4 vitamínové bomby na posilnenie imunity
05.03.2019   1
Načo bežať k lekárovi. Liečme sa. Tradičné, rokmi overené recepty.
zvery
Preč s alergiou alebo zvieratá v domácnosti
05.03.2019   0
Deťom, ktoré boli alergické na mačky a psy lekári odporúčali chovať škrečkov alebo iných hlodavcov.
Fretka nie je zvieratko pre každého
26.02.2019   2
Len máloktoré dieťa vie, že na konci vodítka, to malé, chlpaté a veselé zvieratko, je fretka. Väčšinou si aj od mnohých dospelých vypočujem, že venčím potkana, vydru, malého psa, krtka, mačku alebo iné zvieratko.
Aj malé zvieratko potrebuje starostlivosť
15.02.2019   0
Medzi malé domáce zvieratká zaraďujeme všetky menšie od psa či mačky. Najznámejší domáci mini miláčikovia sú králiky, škrečky, morčatá, či laboratórne myši. Pre svoj spokojný a šťastný život však aj oni potrebujú pravidelnú starostlivosť.