Pred/ŠkolákŠkolák

Svoje dieťa budem učiť doma

 Mária Kopčíková   19.03.2014   1

Domáce vzdelávanie „školopovinných detí“ už dnes nie je neznámou. Zároveň ale nemôžeme povedať, že by to bola bežná vec.

Pred ôsmymi rokmi sme uverejnili článok s názvom Svoje dieťa do školy nedám, kde o svojej motivácii domáceho vzdelávania hovoril jeden otec. Okrem iného, v roku 2006 nebolo na Slovensku domáce vzdelávanie oficiálne možné.

zdroj: DA A.F.

Legislatíva sa odvtedy zmenila a individuálne vzdelávanie ako forma plnenia školskej dochádzky je definované v zákone číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), konkrétne §24.

Individuálne vzdelávanie alebo homeschooling

O individuálne vzdelávanie je možné požiadať pre žiaka prvého stupňa základnej školy alebo

žiaka, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastňovať na vzdelávaní v škole. Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania podáva písomne zákonný zástupca maloletého žiaka alebo plnoletý žiak. Žiadosť sa podáva škole, do ktorej bol žiak prijatý.

O tom, či žiakovi bude umožnené domáce vyučovanie, rozhoduje riaditeľ školy.

Toľko hovorí legislatíva.

A čo hovorí realita? Na Slovensku zatiaľ nie je príliš veľa rodičov, ktorí by deti vzdelávali doma. Štatistika uvádza počet okolo 42. Ich motivácie pre domáce vzdelávanie sú rôzne. Do jednej rodiny, kde sa domáce vzdelávanie už čiastočne realizuje a naplno začne od septembra, sme nakukli a prinášame vám ich pohľad na vec. Nech sa páči, o svoje skúsenosti sa s vami podelí Mgr. Andrea Forro.

zdroj: DA A.F.

Rozhodli ste sa s vašou dcérkou pre homeschooling. Prečo?

Rozhodli sme sa s manželom v podstate z 2 dôvodov:

Preto, lebo naša staršia dcérka je vo viacerých kognitívnych oblastiach „popredu“ (a na druhej strane v niektorých oblastiach zase „pozadu“) oproti štandardu a uvedomili sme si, že bude potrebovať individuálny prístup, ktorý v klasickej škole zo zrejmých dôvodov nie je možný. Ja ako mama ju najlepšie poznám, viem, čo ju extra zaujíma, viem ju v tom podporiť a venovať sa tej oblasti/téme viac. Napr. Ona už ako škôlkárka vedela čítať, niektoré veci z prírodovedy ovláda už na úrovni 3-4. ročníka ZŠ - v prvej triede by sa teda nudila :o)

A ešte z môjho pohľadu dôležitejší dôvod bol „výchovný“ dôvod – aby som jej vštepovala a učila žiť ju hodnoty, ktoré sama vnímam ako dôležité. Neučím ju dostávať 1 a súťažiť s ostatnými, ale vediem ju k tomu, aby chápala, že každý z nás je hodnotný, že život nie je len o výkonnosti, ale najmä o vzťahoch.

Ako dlho pred jej nástupom do školy ste o tom začali uvažovať? Čo vás viedlo k tomu, že ste sa nad rôznosťami klasickej školy a homeschoolingu začali vôbec zamýšľať? Neuvažovali ste o nejakej alternatívnej škole?

Prvý impulz bol vtedy, keď sme videli zmeny jej v správaní – negatívne zmeny, v niektorých aspektoch výrazné. Tieto zmeny vyplývali z tzv. „rovesníckeho tlaku“, ktorý v škôlke zažívala. Po zvážení všetkých okolností a preštudovaní veľa kníh o Homeshoolingu, ale najmä po živých príkladoch a výsledkoch Homeshoolingu u našich blízkych a priateľov, bolo rozhodnutie jednoznačne Homeschooling/Domáce vzdelávanie.

Čo ste museli urobiť preto, aby ste oficiálne mohli dieťa doma homeschoolovať?

U nás na Slovensku sa mi zdá, že ten Zákon (pozn. redakcie: Školský zákon) je postavený pomerne laxne, čo so sebou prináša mnoho otáznikov. Zákon hovorí, že ja ako rodič „mám na domáce vzdelávanie právo“, ale žiadosť musí schváliť riaditeľ školy. Je potrebné mať buď VŠ vzdelanie – Pedagogika 1 - 4 roč. (čo ja nemám) alebo mať zabezpečenú učiteľku 1 - 4 roč., ktorá vzdelávanie garantuje.

My máme ako „garanta“ milú susedu. Čiže ak by som náhodou nevedela, koľko je 3+3, mám sa jej ísť spýtať, resp. ona tú výučbu zabezpečí :o)

Viem, že máte vlastnú firmu. Ako plánujete zosúladiť vzdelávanie dieťatka a prácu? Kto bude vaše dieťatko doma učiť? 

Dcéru už učím, hoci je ešte predškoláčka. Mám doma druhú – mladšiu dcéru – takže sa im vlastne venujem obom. Firmu vedie manžel a moje angažovanie sa v nej nie je potrebné. Samozrejme sme si museli zvážiť, ako to budeme pokrývať a máme obaja jasné priority: Ja som najprv manželka, potom mama (a učiteľka v 1), až potom pracovníčka. Takže pracujem v priemere 1 - 2 dni do mesiaca a je to pre mňa najmä psychohygiena :o)

Čo očakávate od domáceho vzdelávania?

Očakávam, že deti vychovám a privediem k tomu, že budú samostatné, chápavé voči potrebám ostatných, že budú poznať sami seba. Že sa budú vedieť postaviť za svoj názor a presvedčenie a zároveň chápať, že niekto iný môže mať iný názor – že pochopia svoju jedinečnosť. Že im pomôžem spoluobjaviť ich nadanie a talenty a že ich v tom podporím. Lebo pre mňa osobne: Dobrá škola je ľudská. Základom sú ľudia – učiteľ a deti – nie  systém, známky či predpisy.

zdroj: DA A.F.

Rozmýšľate nad kontinuitou vzdelávania? Do akého veku plánujete domácu školu?

Rada to budem robiť dovtedy, pokým mi to situácia v rodine bude dovoľovať – vidím, že je to správne rozhodnutie.

Ako sa o vašich plánoch a rozhodnutiach rozprávate s dcérkou? 

Ona je veľmi šťastná, že je doma. Žiadne školské zariadenie jej nechýba. Keď sa učíme o kvietkoch, môže byť spolu vonku, objavovať ich, voňať, rozprávať sa o nich a to sa jej veľmi páči. V jej veku sa mi zdá byť ešte zbytočné hovoriť o nejakej vzdialenej budúcnosti. Beriem to tak deň za dňom. Ona vie, že sa učí dom a že pokiaľ sa bude dať, tak to tak bude. A to ju napĺňa spokojnosťou.

Máte podpornú sieť iných rodičov homeschoolingových? Máte odbornú podporu zo strany pedagógov, napr. školy, kam ste dieťa oficiálne zapísali?

V rámci SR sa už pekne tvorí a rastie skupina tzv. domácich vzdelávačov, t.j. rodičov. Sú to ľudia, ktorí majú podstatne viac skúseností, ako ja a sú pre mňa veľkým zdrojom inšpirácie, rád a výmeny názorov. Organizujú sa aj konferencie. V rámci SR je jedna škola na strednom Slovensku, ktorá homeschoolerov veľmi podporuje a teda veľa žiakov – z rôznych kútov Slovenska – je zapísaných práve v tejto škole. My, hoci bývame v Bratislave, sme tam dcéru tiež zapísali. Od iných rodičov viem, že ich tam veľmi podporujú.

Čo si myslíte o legislatíve, ktorá je v rámci domáceho vzdelávania platná na Slovensku?

Nie som právnik, tak sa mi ťažko vyjadruje k legislatívnym otázkam a právnickým formuláciám. Viem len za seba povedať, že ma mrzí, že vraj každý rodič má právo robiť domáce vzdelávanie, ale na druhej strane (a to sa stalo aj nám na jednej škole), keď to riaditeľ nepodporí – nedá sa s tým nič robiť. Bola som v kontakte s tromi školami pred zápisom, z toho dve nemali s domácim vzdelávaním žiadne skúsenosti a nepodporili nás. Dôvody sami nevedeli vysvetliť, ja som to skôr vnímala ako „strach z neznámeho“ a „strata kontroly“.

Ďakujeme za rozhovor a želáme veľa dobrej energie na ceste domáceho vzdelávania.

Pre ostatných rodičov postupne prinesieme aj ďalšie informácie o domácom vzdelávaní.

Zdroje informácii: minedu.sk, domacaskola.sk

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité. 
Zaujíma vás niečo iné k téme Zákony a rodič?
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku
Vaše menoMária Malaníková napísané 22.04.2014 11:45

Váš komentár

Aktuálny článok, najvyšší čas, že sa otvára priestor pre výchovu detí vlastnými rodičmi. Nie som proti vyučovaniu v škole, Ale ak rodič zvláda prácu aj vzdelávanie svojich detí sám, je to veľmi dobrý výchovný moment aj pre jeho deti. Deti automaticky preberajú správanie svojich rodičov.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Keď sa dieťa narodí v zahraničí
03.07.2020   39
...na zápis o narodení bude príslušná špeciálna matrika, tzv. osobitná matrika, ktorú vedie Ministerstvo vnútra SR. Na základe oznámenia sa do osobitnej matriky zapisujú údaje o narodení štátnych občanov SR, ktoré nastali mimo územia SR.
Aké sú šance na otehotnenie v jednotlivých fázach cyklu?
29.06.2020   5
Menštruačný cyklus má svoje fázy, počas ktorých pravdepodobnosť úspešného počatia kolíše od nuly po teoretických 100 %.
Gestóza tehotných
25.06.2020   1
Niektoré gestózy sú pre budúcu mamičku veľmi nebezpečné a treba si na ne dávať veľký pozor. Za nebezpečné gestózy pre matku a dieťa považujeme odborne nazývanú preeklampsiu a eklampsiu. Pacientky s eklampsiou by mali byť čo najrýchlejšie prijaté na jednotku intenzívnej starostlivosti.
babetko
Cestovanie detí do zahraničia: pas pre dieťa, súhlas rodičov s vycestovaním
03.07.2020   7
Každé dieťa, aj bábätko, musí mať pri ceste do zahraničia vlastný cestovný pas. Ako ho vybaviť, čo budete potrebovať? Kedy je potrebný súhlas rodiča dieťaťa s vycestovaním do zahraničia?
Nezakrývajte v horúčavách kočík, aby sa bábätko neprehrialo
01.07.2020   0
Mnoho kočíkov je zakrytých, či už bavlnenou plienkou, uterákom alebo jemnou dečkou, aby tienili pred priamymi slnečnými lúčmi. Odborníci však rodičov pred takýmto riešením počas horúcich letných dní varujú. Bábätku hrozí prehriatie.
Chystáte sa na výstavu Poklad Inkov na Bratislavský hrad? Len neberte dieťa, vyhodia vás
30.06.2020   0
Majiteľka výstavy asi nemá deti... Inak by nemohla vydať tak nezmyselný príkaz.
detské choroby
Viete, čo znamenajú hodnoty CRP?
04.07.2020   5
Na to, že v prípade potreby nášmu dieťaťu pediater zmeria CRP, sme si už asi zvykli. Radi sa vyhneme antibiotickej liečbe, ak to naozaj nie je nevyhnutné. Čo však znamenajú namerané hodnoty?
Prvá pomoc - Úžeh, Tepelný úpal, Prehriatie
01.07.2020   0
Aký je rozdiel medzi tepelným a slnečným úpalom? Ako správne postupovať pri starostlivosti o prehriate dieťa? Kedy ísť na pohotovosť?
Rodičia pozor: 12 najčastejších letných detských ochorení
27.06.2020   1
Kinetóza, hnačky, či popálenie medúzou. V letných mesiacoch je vhodné myslieť na prevenciu určitých ochorení. Ktorých?
zvery
Mačka a dieťa, možné problémy
03.07.2020   1
Podľa posledných výskumov sa ukazuje, že spolužitie dieťaťa a dvoch alebo viacerých zvierat výrazne znižuje riziko vzniku alergie. Jedno zviera nemá na to výrazný vplyv, dve a viac áno.
Poďme chovať kozy, kozičky, kozliatka
25.06.2020   0
Sťahovanie nás mestských ľudí z mesta na dedinu prináša na vidiek potenciál nápadov a tvorivú inšpiráciu. Dá sa v záhrade chovať aj koza? Je to náročné? Ako a prečo kozie produkty...
Liečba mačkou - Felinoterapia
18.06.2020   1
Felinoterapia - liečba somatických a psychických ochorení či záťaží založená na priamom kontakte človeka s mačkou. Pradenie mačky navodzuje pocit kľudu a optimizmu. Mimoriadne pozitívny vplyv má pri depresiách, úzkostiach, mozgovej porážke, mentálnej retardácii, reumatizme, zmyslových poruchách, telesnom postihnutí i psychosomatických poruchách.