Pred/ŠkolákŠkolák

Oblasti výchovy v družine

 Zuzana Špačková   14.09.2016   0

Zlaté školské kluby detí, ktoré sa nám starajú počas školského roka poobede o deti. A nejde len o napísanie úloh alebo nejaký „babysitting“.

Najrozšírenejšia starostlivosť

Zdroj: ingimage.com

 

Školské kluby detí (ŠKD) patria k najrozšírenejším zariadeniam poskytujúcim starostlivosť o deti vo voľnom čase. Veď v školskom roku 2015/16 bolo na celom Slovensku až 2100 školských klubov detí. Ich činnosť je situovaná do priestoru medzi výchovno-vzdelávacím procesom v škole a pobytom dieťaťa v domácom prostredí. A v niektorých prípadoch aj počas prázdnin. Napriek skutočnosti, že ich činnosť býva často chápaná iba ako sociálna služba, ich pôsobenie je oveľa širšie.

Oblasti výchovy

Vychovávatelia v ŠKD musia podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR plniť činnosti podľa zadaných tematických oblastí výchovy:

Vzdelávacia (rozumová) oblasť – deti sa naučia rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie, rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa, získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov, budovať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu.

Spoločensko-vedná oblasť – žiakom ponúka spolurozhodovanie o živote v skupine, rozvíjanie základov zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie, prejavovať úctu k rodičom, starším osobám, pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti, kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa, vedieť vypočuť opačný názor, rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa, poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať.

Zdroj: ingimage.com

Pracovno-technická oblasť – naučí deti vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele, rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu, vedieť spolupracovať so skupinou, rozvíjať základy, manuálnych a technických zručností, získavať základy zručností potrebných pre praktický život i v tvorbe jednoduchých projektov.

Prírodovedno-environmentálna oblasť – umožní pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia.

Esteticko-výchovná oblasť (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická) – v deťoch posilní úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí, rozvinie základy vzťahu k umeniu, talent, špecifické schopnosti, základy tvorivých schopností a zručností, prejaví pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia, k príprave kultúrnych podujatí. 

Prečítajte si aj: Čo sa deti „učia“ v družine.

Telovýchovná a športová (turistická) oblasť – pripravuje deti kultivovať základné hygienické návyky, rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom, pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog, poznať význam zdravej výživy a zdravého životného štýlu.

Zdroj: www.minedu.skwww.cvtisr.sk, www.mpc-edu.sk

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.7 z 5. Celkom 3 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Pôrod s epidurálkou alebo bez nej?
13.06.2019   0
Niektoré mamičky sa mi sťažovali, že po pôrode s epidurálkou mali pocit, že ich psychicky utlmila a nič neprežívali. To sa mi nestalo. Naopak, keď mi dali syna, rozplakala som sa od šťastia, ani som ho nechcela pustiť. Nebolelo ma ani šitie. Čo sa týka postupného prichádzania tela do normálu, to po epidurálke môže a nemusí byť problém.
Nemocnica Snina
12.06.2019   0
Cieľom pôrodnice je realizovať individuálny prístup k rodičke pred, počas a po pôrode na základe jej požiadaviek čím chceme vytvoriť pocit bezpečia pre matku aj dieťa.
Pôrodnica Sanatórium Koch
11.06.2019   0
"Mať tak svojho informátora priamo v pôrodnici. Môcť sa spýtať na všetky otázky. Mať pocit, že viem: do čoho, ku komu a kam idem." Tá možnosť je už tu. Otázky, ktoré kladiete tak často vo fórach, sme položili za vás. Ale tentokrát priamo pôrodnici v Sanatóriu Koch.
babetko
8 drobných zmien v živote rodiča. Malé a veľké dieťa.
16.06.2019   4
Malý:Tešíte sa z každého nového slova, ktoré sa naučí povedať. Veľký: Desíte sa každého nového slova, ktoré začne používať.
Majú rituály a tradície v rodine zmysel?
14.06.2019   0
Vytvárajú spomienky a pomáhajú deťom ukotviť sa v rodinnom kruhu. Máme sa na čo tešiť. Máme čas a priestor byť s rodinou a zabávať sa. Strašne pekná myšlienka! Manželia vysvetľovali, že pre deti sú rituály a tradície niečo, čo im dáva ukotvenie, rodinnú identitu a zázemie. Rituálom a tradíciou môže byť čokoľvek – od večernej rozprávky po štedrovečernú kapustnicu. Niečo, čo vás baví a robíte to pravidelne.
Ste tiež bojovníci proti plastu?
11.06.2019   0
Autorov 3 najzaujímavejších príspevkov odmeníme domácim prístrojom na perlivú vodu SodaStream Crystal.
detské choroby
Nočné mory
16.06.2019   11
Rodičia si myslia, že za zlé sny detí sú zodpovedné nepríjemné denné zážitky, no nie je to úplne pravda. Nie je úplne jasné, kedy deti začínajú snívať, ale vieme, že už batoľatá môžu hovoriť o svojich príjemných či strašidelných snoch.
Liečba hnačky u dojčených a nedojčených detí
03.06.2019   0
Ako správne dopĺňať tekutiny a výživu dieťaťu s hnačkou. Rozvrh diéty. Ako uvariť pravý ryžový či mrkvový odvar.
Pri akých ochoreniach je účinná Vojtova metóda?
31.05.2019   0
Hoci je Vojtova metóda prevažne spájaná s deťmi, úspešne sa aplikuje u všetkých vekových kategórií, od novorodencov až po seniorov.
zvery
Čo treba vedieť o potkanoch chovaných doma
23.05.2019   1
Chov potkanov zažíva v poslednej dobe boom. Potkany sú inteligentné, vycvičiteľné a vyžadujú relatívne jednoduchú starostlivosť. Potkanov môžeme naučiť všeličo. Napríklad preskakovať, otáčať sa dokola, postaviť sa a dokonca aj podať ruku na povel.
Ako správne osloviť, či volať ovcu
09.05.2019   0
No jednoduché to nie je. Samica ovce domácej sa nazýva bahnica. Samec je baran a ich mláďatko sa volá jahňa. Čo je potom baránok?
Upratovači v akváriu
05.05.2019   0
Riasy, nečistoty, nánosy a zbytky potravy. Postačí niekoľko dní až týždňov a z vášho klenotu je vec blízko podobná žumpe. S podobným stavom nám dokážu pomôcť ryby, ktorých hovorovo voláme „upratovači“.