Pred/ŠkolákPrváčik

Od školy nás delia už „len“ prázdniny

 Raabe   30.06.2022   0

Aké relatívne, však? Väčší školáci sa tešia, že škola končí a začne sa obdobie dvojmesačných prázdnin. Tí menší, ktorých škola od septembra čaká prvýkrát, to mávajú naopak. Nevedia sa dočkať a hlásia: „Už len prázdniny a pôjdem do školy!“

Ak aj vaše dieťa čakajú od septembra prvýkrát školské povinnosti, ako rodič viete, že kým sa opäť otvoria brány školy, dá sa ešte všeličo dohnať a docibriť. Aby bola škola miestom, kam sa naše deti rady chodia.

 

Iste ste už dostali oficiálne stanovisko o prijatí na základnú školu. A ako to bolo na zápise? Dostali ste ako rodič spätnú väzbu na školskú zrelosť vášho dieťaťa?
Možno v záujme vlastného pokoja a aj pre pocit, že ste pre svoje dieťa urobili maximum, dotiahnete pár čiar, vyfarbíte pár obrázkov a povystrihujete niekoľko ozdôb, aby malo grafomotoriku do prvej triedy zvládnutú. Prečítate pár knižiek a potrénujete číselká.
To je len zopár oblastí, ktorá sú nutnosťou pre zvládnutie školských úloh.

 

Čo ich v škole čaká?

Prváci sa budú učiť písať, čítať aj počítať. Na všetky tieto operácie je potrebné mať zvládnuté zručnosti a nadobudnúť vedomosti, ktoré sú predpokladom pre úspešné zvládnutie prváckeho učiva. Predškoláci sa mnoho naučia v škôlke a povinné predprimárne vzdelávanie zaručuje každému dieťaťu povinnú škôlkarsku dochádzku, aby sa pripravilo na nástup do školy a dozrelo v kolektíve.
O školskej zrelosti sa píše mnoho a ako rodič predškoláka si uvedomujete, že je to taký stupeň telesného, rozumového, emocionálneho a sociálneho vývinu, ktorý dieťaťu umožní v škole nadobúdať a osvojovať si vedomosti, poznatky a zručnosti. U dieťaťa prebiehajú zmeny na fyzickej aj psychickej úrovni a v rôznych oblastiach vývoja.

Fyzická a psychická pripravenosť

Mení sa to, čo zreteľne vidíme. Nástup do školy je vymedzený samotným vekom dieťaťa, teda do školy nastupuje dieťa, ktoré do 31. augusta dovŕšilo 6 rokov veku. V tomto období sa deti často „vytiahnu“, predĺžia sa im končatiny a hlava rastie pomalšie. Typická je výmena mliečneho chrupu za trvalý. Ak má primeranú váhu a výšku, bez problémov „unesie školskú tašku“. Znižuje sa miera únavy, dieťa nepotrebuje poobedný odpočinok či spánok. Psychická pripravenosť je daná dozrievaním centrálneho nervového systému ovplyvňujúceho mentálne schopnosti – teda kvalitu vnímania, myslenia, schopnosť udržať pozornosť a sústrediť sa. Ovplyvňuje tiež úroveň rečových a komunikačných schopností. 

Sociálna a citová pripravenosť

Jej základným prejavom je schopnosť odlúčiť sa od rodičov na dobu pobytu v škole a rešpektovať cudziu autoritu. Pre dieťa je typická aj regulácia nevhodných prejavov správania a vyvinutie primeraného úsilia pri školských úlohách či dokončenie činnosti, ktorá dieťa príliš nebaví.

A na ktoré základné psychické funkcie sa treba pri predškolákoch zamerať?
Pozornosť, kvalitné zmyslové vnímanie - zrakové aj sluchové, pamäť – sluchová aj zraková, myslenie, predmatematické schopnosti, kde patrí aj vnímanie priestoru a času, reč a dorozumievanie a v neposlednom rade veľmi dôležitá grafomotorika. A viete, že všetko toto všetko v materskej škole „trénujú“, no viete im pomôcť takisto aj vy doma?

Len treba mať ten správny podporný materiál. Šikovným riešením na doma môžu byť pracovné zošity. Tie, ktoré rozvíjajú všetky spomínané oblasti, ktoré potrebuje každý predškolák na úspešný a hladký štart v škole, sa skrývajú pod názvom KULIFERDO PREDŠKOLÁKOM komplet.

Je to dvojica pracovných zošitov, ktoré rozvíjajú všetky spomínané oblasti. Prvý z nich KULIFERDO PREDŠKOLÁKOM 1 sa zameriava na precvičovanie grafomotorických a matematických zručností. Ponúka úlohy na precvičovanie vizuálno-motorickej koordinácie a zmyslového vnímania, pomocou ktorých si dieťa cvičí tvary jednoduchých línií. To je výborná pomôcka pre budúce písanie v prvej triede. V časti, ktorá rozvíja matematické zručnosti si dieťa potrénuje priestorovú orientáciu, rozoznávanie farieb aj geometrických tvarov, naučí sa porovnávať množstvo, orientovať sa v rade a precvičí si počítanie do desať.

KULIFERDO PREDŠKOLÁKOM 2 je zameraný na rozvíjanie zrakového vnímania a sluchovej percepcie. Pracovné úlohy a zadania podnecujú rozvoj zrakovej diferenciácie, analýzy a syntézy rozlišovania zrkadlovo obrátených figúr. Úlohy orientované na sluchovú analyticko-syntetickú činnosť preventívne pomáhajú pri možných problémoch v budúcom písaní a čítaní.

Pridanou hodnotou v oboch pracovných zošitoch sú QR kódy, ktoré zaručujú prístup na stránku s množstvom materiálov, pomôcok, obrázkov a pracovných listov spolu s teoretickými informáciami a školskej spôsobilosti a nespôsobilosti.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.

Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
tehotenstvo
Už sa nemusíte báť pôrodu. Vieme, ako sa pripraviť a zvládnuť to
28.06.2022   0
Veľa žien, ktoré sa pôrodu obávali, mali krásnu, pozitívnu a posilňujúcu skúsenosť. Patria k nim najmä tie ženy, ktoré sa na pôrod pripravovali – psychicky, aj fyzicky.
Pekelné muky letného tehotenstva (len pre silné povahy)
22.06.2022   0
9 z 10 mužov ti potvrdí, že tehotenstvo je najkrajšie obdobie v živote ženy. Medzi nami dievčatami, 10 z 10 ti povie, že je to len hoax.
Tehotná na festivale?
21.06.2022   0
Je festival zábava, ktorú si musíte v tehotenstve zakázať? Ako na bábätko vplýva hlasný zvuk, ako v tehotenstve zvládať vysoké teploty, zníženú hygienu a iné festivalové špecifika? Skúsili ste?
babetko
Koľké v poradí sa dieťa narodilo?
28.06.2022   0
Prvorodené - narodilo sa prvé a prvým chce zostať, po narodení súrodenca (najmäk ak je medzi nimi malý vekový rozdiel) sa môže cítiť "zbavené" trónu: hľadá prílišnú pozornosť a ak ju nenájde, cíti sa prehliadané, neisté.
Cumlíky, cumlíky, ach tie cumlíky...
27.06.2022   12
V tomto období riešim dilemu s cmúľaním cumlíka... A tak som si zistila informácie o cumlíkoch – aký je vhodný, odkedy a dokedy ho používať, a či vôbec...
Prečo musia v škôlke spať? - reakcia pedagóga
24.06.2022   11
Téme poobedňajšieho spania, či nespania v školkach, ktoré tak často medzi sebou rozoberáme, sme prizvali predškolskú pedagogičku, Mgr. Ľudmilu Janigovú. Ponúkame Vám reakciu odborníka na článok "Prečo musia v škôlke spať" od Lucie H.
detské choroby
Tieto lieky nejdú so slnkom dokopy
20.06.2022   0
Štátny ústav pre kontrolu liečiv upozorňuje, že slnko v kombinácii s liekmi môže spôsobiť kožné problémy.
6 vecí, ktoré majte na pamäti, keď hovoríte s deťmi o smrti blízkeho človeka
16.06.2022   0
Je nesmierne náročné byť v pozícii rodiča, ktorý stratil partnera, či svojho rodiča, ktorého dieťa malo veľmi rado. Nikdy deťom neklamte, pochopia zo situácie, z vašich prejavov, že sa deje niečo vážne, „zlé“.
Kleptománia v detskom veku
10.06.2022   1
Sú deti, u ktorých sa vyvinie porucha zvaná kleptománia. Je definovaná ako „opakované, nutkavé kradnutie predmetov, ktoré osoba nepotrebuje. Patrí do skupiny „porúch ovládania impulzov“.
auto
Prvý trip s európskou teslou – Renault Megane E-TECH Electric
21.06.2022   0
26 rokov Meganu a 10 rokov skúseností Renaultu s elektromobilitou. To bola cesta k dnešnej novinke Megane E-TECH Electric.
Spoľahlivé auto pre mladú rodinu: Dôležité sú bezpečnostné prvky, no nepodceňujte ani typ karosérie
16.06.2022   0
Niekto sa pri výbere nového vozidla rozhoduje podľa ceny, iný podľa vonkajšieho vzhľadu a ďalší zas podľa vybavenia interiéru.
Karavána najnovších elektických a hybridných modelov značky RENAULT cestuje po Slovensku
07.06.2022   0
K dispozícií je 6 elektrických, hybridných a plug-in hybridných modelov Renault.