Pred/ŠkolákPredškolák

O rok dlhšie v materskej škole

 Raabe   06.05.2022   0

Po zápisoch do základných škôl rodičia dostávajú rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školy. V niektorých rodinách prichádza moment rozhodovania, či dieťa dať alebo nedať do školy. Legislatíva sa tento rok zmenila a tzv. odklad už neexistuje.

 

Zápis do školy nebýva len prvým stretnutím dieťaťa s reálnou školou, má diagnostickú funkciu. Práve tu sa udeje selekcia detí, ktoré sú, a ktoré nie sú pripravené na školu.  Deti tu robia test školskej zrelosti a pedagógovia zistia, či je dieťa na školu pripravené. Môžeme teda povedať, že učitelia si všímajú ako je dieťa rozvinuté a či mu tento stupeň vývinu umožní zúčastňovať sa na výchovno-vzdelávacom procese bez komplikácií.

Školsky zrelé

Predpokladom školskej zrelosti je taký stupeň telesného, rozumového, emocionálneho a sociálneho vývinu dieťaťa, ktorý mu umožňuje úspešne nadobúdať a osvojovať si školské vedomosti, poznatky a zručnosti. Hlavnými kritériami pre úspešný vstup dieťaťa do školy je dovŕšenie 6. roku veku dieťaťa, telesný a zdravotný stav, úroveň kognitívnych funkcií, pracovné predpoklady a návyky a osobnostná zrelosť.

Počkať ešte

Deťom, ktoré ani po dovŕšení hraničného veku nepreukážu školskú spôsobilosť, odporúčajú odborníci nenastúpiť do základnej školy. Nulté ročníky končia a dieťa ostáva v škôlke.  Tento proces sa oficiálne nazýva pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. V preklade, dieťa ostáva o rok dlhšie v materskej škole a rodič musí v takomto prípade písomne požiadať riaditeľa škôlky o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní. Ďalší rok v materskej škole sa nezapočítava do rokov plnenia školskej dochádzky. Riaditeľ škôlky rozhodne o pokračovaní na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast, písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu rodiča.

Pomoc na doma

Rozhodnutie odborníka nedať dieťa do školy zaskočí nejedného rodiča. Je však namieste uvedomiť si, že predčasné zaškolenie alebo nástup dieťaťa do školy, ktoré na ňu nie je pripravené, môže napáchať veľa zla. Dieťa, ktoré od začiatku nestíha tempu v škole, takmer isto hrozí školská neúspešnosť a s ňou celý kolotoč nepríjemností, ktorý veľmi ovplyvní sebavnímanie a sebahodnotenie dieťaťa.

Naopak, u detí, ktoré nešli do školy včas, pretože im rodičia chceli predĺžiť detstvo, môžeme čakať inak nepredvídané problémy so správaním v podobe vyrušovania, nesústredenia a pod. Myslime na dobro našich detí a radšej ich o rok dlhšie systematicky rozvíjajme a podporujme. Práve pre rozvíjajúce aktivity a podporu školskej spôsobilosti prichádza nový pracovný zošit pre predškolákov, ktorí ešte nenastúpia do školy - Kuliferdo o rok dlhšie v materskej škole.

 

V tridsiatich pracovných listoch zameraných na individuálne hry a hrové činnosti nájdu rodičia výborného domáceho pomocníka na podporu rozvoja dieťaťa pred vstupom do školy. Ciele aktivít v pracovnom zošite sú prispôsobené k aktuálnemu obsahu predprimárneho vzdelávania a podporené prvkami v súlade s osobnostne orientovanou edukáciou.

 

Umožňujú zažiť všetkým deťom veľmi cenné pocity úspechu, pretože vedú dieťa nielen k zámerne samostatnej činnosti, ale aj k samostatnému overovaniu správnosti riešenia úlohy. Zadávané úlohy sú mierne nad hranicou rozvojových možností dieťaťa, čím sa zvyšuje ich účinok a priaznivo podnecujú individuálny vývin dieťaťa.

Aktivity a úlohy sú cielene koncipované tak, že rozvíjajú spôsobilosti dieťaťa vo všetkých potrebných oblastiach: v perceptuálno‑motorickej oblasti sú zamerané na rozvoj jemnej motoriky a vizuomotoriky, v kognitívnej oblasti na rozvoj rozumových, jazykových, rečových a predmatematických schopností dieťaťa, v sociálno‑emocionálnej oblasti na rozvoj komunikačných schopností, sociálnej komunikácie, empatie a na rozvíjanie osobnosti dieťaťa v pracovno‑motivačnej oblasti ako integrálnej súčasti všetkých troch predchádzajúcich skupín.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.

Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
tehotenstvo
Slabá čiarka na tehotenskom teste: môžem byť tehotná?
12.05.2022   0
Digitálne testy to vedia hneď. No ak vidíte na tehotenskom teste dve čiarky, hoci je jedna skutočne veľmi slabo viditeľná, takmer určite ste tehotná.
Ako vybaviť rodný list? Kedy rodič nemusí chodiť na matriku?
10.05.2022   0
Rodný list vydáva matrika. Od apríla 2022 na vás môže počkať aj doma. Príde poštou. Nemusíte ho ísť vybaviť na matriku. Za akých podmienok?
10 vecí, ktoré treba vybaviť po narodení dieťaťa
10.05.2022   0
Narodenie dieťaťa znamená pre čerstvých rodičov aj veľa povinností na úradoch. Komu treba oznámiť narodenie dieťaťa, ako nahlásiť narodenie dieťaťa na matrike, zapísať na trvalý pobyt, ako vybaviť pre dieťa zdravotné poistenie a ako si požiadať o dávky a príspevky pri narodení dieťaťa?
babetko
Nezakrývajte v horúčavách kočík, aby sa bábätko neprehrialo
12.05.2022   0
Mnoho kočíkov je zakrytých, či už bavlnenou plienkou, uterákom alebo jemnou dečkou, aby tienili pred priamymi slnečnými lúčmi. Odborníci však rodičov pred takýmto riešením počas horúcich letných dní varujú. Bábätku hrozí prehriatie.
Hrajte o 3x Pracovný zošit Kuliferdo - o rok dlhšie v škôlke
10.05.2022   0
Práve pre deti, ktoré do školy nenastúpia prichádza na pomoc KULIFERDO - plný aktivít pre deti, ktoré pokračujú v predprimárnom vzdelávaní.
Apgarovej skóre - prvé vyšetrenie po narodení bábätka
07.05.2022   0
Čo znamenajú skratky AS na prepúšťacej správe novorodenca? Čo znamená Apgarovej skóre 10? Je to lepšie alebo horšie ako 7?
detské choroby
Lymská borelióza alebo prečo je dôležité vybrať kliešťa do 24 hodín?
04.05.2022   0
Chytili sme kliešťa. Ako ho vybrať? Dá sa zabrániť borelióze? Aké je to ochorenie? Ako zistiť, či ide o boreliózu? Ako prebieha liečba?
Astma vo svete enormne rastie. Znečistené ovzdušie ovplyvňuje nielen dospelých astmatikov, ale hlavne deti
03.05.2022   0
Výskyt astmy sa podľa údajov WHO za posledných 10 rokov zdvojnásobil.
Obsedantno – kompulzívna neuróza v detstve
27.04.2022   8
Všetci máme z času na čas nežiaduce myšlienky a nutkania (kontrolovať zamknuté auto, vypnutú žehličku, obavy, aby sa blízkemu človeku nestalo niečo na cestách). No u ľudí s OCD sa tieto javy a situácie opakujú niekoľkokrát za deň, v ťažších prípadoch niekoľkokrát za hodinu.
zvery
Vychovajte si poslušného králika
23.03.2022   1
Venujte trochu času aj jeho vycvičeniu. Aportovať síce nebude, ale budete prekvapení, ako sa môže naučiť poslúchať.
Tuberkulózou Vás dokáže nakaziť aj akváriová ryba
24.02.2022   0
Máte dojem, že je akvaristika bezpečné hobby? Tak vedzte, že riziká existujú a rozhodne ich nie je málo! Jedným z najväčších rizík je nakazenie sa chorobou (zoonóza – tak sa nazýva choroba prenosná z zvieraťa na človeka) a to dokonca veľmi nebezpečnou, ktorá je známa ako tuberkulóza.
Ako vyčistiť pelech pre psíka v 10 krokoch
07.02.2022   0
Pelech vášho psa je útulné miesto a mal by sa v ňom cítiť pohodlne, ale je to tiež miesto, kde zostávajú chlpy, sliny, špina a baktérie.