Pred/ŠkolákPoruchy učenia a pozornosti

Čo tolerovať a ako hodnotiť žiakov s nejakým dys ...

 Mária Kopčíková   30.04.2015   0

Žiaci, u ktorých sa objaví nejaká špeciálna potreba čo sa týka vzdelávania – či už je to porucha učenia alebo naopak nadanie pre určitú oblasť, si podľa našich platných predpisov zaslúžia upravené podmienky pre vzdelávanie i hodnotenie.

 

Dieťatko nemusí byť integrované – stačí, ak sa k jeho situácii vyjadrí odborník z CPPPaP a d isté odporúčania pre prácu so žiakom,  ohľadom na jeho problém. Reálne najčastejšie sa tieto úľavy vzťahujú na žiakov s poruchami učenia.

Dieťa so špeciálnymi potrebami a škola

Ako pracovať so žiakom s poruchami učenia v škole

Väčšina odborníkov – špeciálnych pedagógov sa vyjadrí v duchu, že každé dieťa je individuálne a nejestvuje jednoznačný návod, ako na to. Je to pravda, pretože deti môžu mať problémy v rôznych oblastiach. Tie treba špecifikovať, pomenovať a úpravy na vyučovaní, ako aj hodnotenie žiaka vztiahnuť k nim.

Odporúčanie špeciálneho pedagóga môže vyzerať napr. takto:

„Vzhľadom k zisteným diagnostickým záverom odporúčame – poskytnúť dlhší čas na vypracovanie, splnenie predkladaných úloh a ich spätnú kontrolu, zadanie by malo byť presne vysvetlené, čo sa od žiačky očakáva, pri písomných prácach umožniť používať pomocný papier. Ďalej odporúčame opätovné vracanie sa k už prebratým príkladom. Taktiež za dôležité považujeme venovať zvýšenú pozornosť rozboru chybovosti, odlíšiť chyby spôsobené nedostatočným zvládnutím učiva od chýb, ktoré vznikli nesprávnym zaznamenaním alebo prečítaním.

 

Vzhľadom na zvýšený počet chybovosti pri matematických úlohách, ktoré riešila bez vizuálnej opory, je vhodné nenútiť dieťa pracovať iba na základe sluchu. Konkrétne zadávať príklady buď predtlačené alebo umožniť jej skontrolovať si ich správne zapísanie.

Pri hodnotení úlohy odporúčame akceptovať správnosť postupu riešenia, tolerovať chyby z nepozornosti. Ďalej oceniť aj za snahu a vynaložené úsilie, poskytnúť podporu a povzbudenie.“

Možné úľavy a tolerancia pre žiakov s ŠVPU

Buďme úplne konkrétni, aby ste ako rodičia, ktorých dieťaťa sa môže daný problém týkať, vedeli, čo všetko sa dá. Vždy veľa záleží na pedagógovi, ktorý dieťa učí (alebo na pedagógoch) a na komunikácii medzi špeciálnych pedagógom, učiteľom a rodičmi dieťaťa.

 • dať dieťaťu zažiť pocit úspešnosti, oceňovať ho aj za snahu a malé pokroky,
 • dať pozor na to, aby aj ostatní pedagógovia boli informovaní o tom, aké odporúčania pre prácu so žiakom máte a ideálne postupovať jednotne,
 • u žiaka hodnotiť len to, čo stihol vypracovať, odlišovať chyby z nepozornosti od chýb spôsobených neznalosťou – nepochopením učiva,
 • vybrať pre žiaka pomôcky, ktoré mu pomôžu zvládať prejavy poruchy učenia – napr. tabuľku písmen, čítacie okienko ...),
 • nevystavovať deti situáciám, kedy je veľký predpoklad, že zlyhá - napr. diktáty u detí s dysortografiou, dlhé prepisovanie u detí s dysgrafiou, hlasné čítanie u žiakov s dyslexiou.

Ako to môže vyzerať v realite?

 

Písanie

 • je potrebné dbať na to, aby žiak používal vhodné písacie pomôcky a držal písadlo správne,
 • je vhodné využívať pomocné linajky,
 • nenútiť žiaka k dlhodobému dopisovaniu, prepisovaniu, má písať len to najdôležitejšie,
 • u žiakov s dysgrafiou nehodnotiť známkou úpravu.

Čítanie

 • je potrebné viesť žiakova k správnej technike čítania a tolerovať pomalé tempo čítania,
 • neporovnávať žiakov medzi sebou, ani dvoch či viacerých žiakov s tou istou poruchou,
 • žiak s dyslexiou nemá nahlas čítať pred celou triedou,
 • nechať žiakov používať pomôcky - čítacie okienko, záložky, farebné fólie,
 • zvlášť nacvičovať čítanie a výslovnosť náročnejších slov v texte,
 • neupozorňovať výrazne na chyby v čítaní slovami „zle“, „zase chyba“..., ale slovami „pozor“, „opatrne“...
 • text pre čítanie rozčleniť na odstavce, použiť väčšie písmo, obrázky ...
 • ak je žiak už vo vyššom ročníku a má čítať knihu napr. pre účely čitateľského denníka, mal by mať šancu využiť nahrávky primeranej časti zvoleného diela.

Diktáty

Obvykle nie sú vhodnou formou na overovanie vedomostí. Vhodnejšia je ústna forma, doplňovacie cvičenie, špeciálne programy pre slovenský jazyk na PC. Ak aj žiak s ŠVPU diktát píše, potom by ho mal mať vopred precvičený, mal by mať dlhší čas na kontrolu toho, čo napísal. Keď sa diktát spoločne kontroluje so žiakmi, mal by mať tento žiak pomerne veľký priestor na vyjadrenie – zistenie jeho skutočných znalostí.

Pri hodnotení diktátov by sa nemali chyby opravovať červenou – dieťa má tendenciu zapamätať si to, čo je červenou označené – teda chybný tvar. Hodnotiť by sa mal diktát slovne. Je vhodné zaviesť zvlášť zošit na evidenciu slov, kde žiak robil chyby.

Matematika

Tu sa môžu prejaviť problémy žiaka spôsobené samotnou dyskalkúliou, ale aj nižším intelektom. Zároveň zlyhávajú deti s dyslexiou – mám problém čítať, následne porozumieť úlohe a nakoniec ju vyriešiť.

 • takéto deti nie je vhodné skúšať napr. vo forme krátkych testov – päťminútoviek,
 • často treba overovať pochopenie zadania žiakom,
 • treba rešpektovať pomalšie tempo riešenia,
 • pri hodnotení by sa mala brať do úvahy správnosť jednotlivých krokov riešenia, nemali by sa hodnotiť chyby spôsobené poruchou - teda napr. zámena číslic, symbolov operácií (+ - ).

S použitím: statpedu.sk, konzultácie so špec. ped., skola-varin.sk.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 3 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité. 
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Kvôli strachu z pôrodu som skončila u terapeuta
14.05.2019   0
Teraz viem, že prežitá skúsenosť z pôrodu je vlastne trauma, veď sa bojovalo o život môjho dieťaťa. Preto sa cítim bezmocná a mám obavy, že ak sa niečo stane, nebudem vedieť pomôcť svojmu dieťaťu.
SZČO a materská
12.05.2019   0
Má SZČO nárok na materské? Musí prerušiť alebo zrušiť živnosť, keď poberá materské? Aké sú podmienky nároku na materské? Ako sa vypočíta materské SZČO? Mám nárok na materské, ak mám podlžnosti na poistnom?
Zrušili poplatky pri pôrode. K štátnym nemocniciam sa pridal aj Žilinský kraj
08.05.2019   0
Od polovici mája ušetria rodičia desiatky eur v Čadci, Liptovskom Mikuláši, Kubíne a Trstenej.
babetko
Vyhrajte detský tábor STROJ ČASU od Dôvery (03 kolo)
20.05.2019   0
Vyhrajte detský tábor na august v Námestove. Losujeme každý týždeň nového výhercu.
Pre svokrovcov nie sú moje deti dosť dobré
17.05.2019   1
„Tie Zuzankine dievčence sú také šikovné. Predstav si, na karneval si sami vyrobili masky. Miška má samé jednotky. A popri tom každý deň stíha nejaký krúžok.“ Zuzkine deti sú naozaj čo do kvality tie najlepšie pod slnkom. Môj svokor oceňuje iné veci. „Jaj, tie poslúchajú! NA SLOVO! Len pozrieš a už vyskočia. A ako pomáhajú, že?“
Nedojčím, a všetci okolo mňa to riešia
13.05.2019   0
Máločo žene prekáža tak, ako keď sa jej prsia stanú stredobodom rozhovorov celej rodiny. Každý, od pratety z Michaloviec až po bezdetnú sesternicu Janku, ktorú vídam len na facebooku, rieši po mojom pôrode jedinú otázku: Prečo nedojčím?
detské choroby
Astma
14.05.2019   4
Astma postihuje 10% detí. Aké sú príčiny tejto choroby? Ako sa prejavuje? Ako ju liečiť? Dá sa astme predchádzať?
Mrľa detská
03.05.2019   0
Mrle žijú v čreve človeka, o ktoré sa prichytávajú ústnym otvorom a živia sa bunkami čreva a rôznymi baktériami. Deťom spôsobujú nemalé problémy.
7 rád, ako ochrániť dieťa pred kliešťami
27.04.2019   0
Po šatách vám môžu kliešte loziť aj niekoľko hodín. Kliešte sú slepé, obete si vyhľadávajú podľa dychu alebo podľa niektorých látok v pote.
zvery
Ako správne osloviť, či volať ovcu
09.05.2019   0
No jednoduché to nie je. Samica ovce domácej sa nazýva bahnica. Samec je baran a ich mláďatko sa volá jahňa. Čo je potom baránok?
Upratovači v akváriu
05.05.2019   0
Riasy, nečistoty, nánosy a zbytky potravy. Postačí niekoľko dní až týždňov a z vášho klenotu je vec blízko podobná žumpe. S podobným stavom nám dokážu pomôcť ryby, ktorých hovorovo voláme „upratovači“.
O čom mačky snívajú
27.04.2019   0
O čom zvyknú mačky a mačiatka snívať? Sú ich sny úplne iné ako tie naše? Mávajú aj zlé sny? Vraj existujú aj námesačné mačky. Je to možné?