ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
Rodinka
inzercia

03.01.2011verzia pre tlač


Rodičovský príspevok. Vybrané otázky k novele zákona o RP.

Autor: Mgr. Kristína Kováčiková

Mám nárok na RP, ak nastúpim do práce? Môžem dať dieťa do jaslí a zároveň poberať RP? Poberám príspevok na staroslivosť o dieťa, budem mať podľa nového zákona nárok na RP? Uplatnila som si príspevok rodičovi (25 %), budem mať nárok na RP?

Od januára 2011 zákon o rodičovskom príspevku upravuje otázky týkajúce sa nároku na RP takto:

Oprávnená osoba, t.j.

a) rodič dieťaťa (matka alebo otec)
b) fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo
c) manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti,

má nárok na rodičovský príspevok, ak zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa do troch rokov veku, alebo o dieťa do šiestich rokov veku, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, alebo ak je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe, a zároveň má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR.

Čo je to riadna starostlivosť o dieťa?

Z § 3 ods. 3 zákona o RP vyplýva, že riadna starostlivosť o dieťa je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu.

Na rozdiel od zákona platného do konca roka 2010, ktorý definoval riadnu starostlivosť ako osobnú starostlivosť poskytovanú dieťaťu oprávnenou osobou, nový zákon je liberálnejší. Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Príklad:

Môžem dať dieťa do jaslí a zároveň poberať RP?

Áno. Oprávnená osoba sa nemusí starať o dieťa osobne. Nárok na RP má zachovaný, ak zabezpečí starostlivosť o dieťa inou osobou - ak sa o dieťa stará druhý rodič, babka, súkromná opatrovateľka, či jasle.

Som na predĺženej rodičovskej dovolenke z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa, podľa nového zákona môže chodiť dieťa aj na viac ako 4 hodiny denne do škôlky?

V novom zákone už nie je ustanovenie, ktoré by vymedzovalo túto otázku, toto obmedzenie bolo zrušené. Oprávnená osoba, ktorá zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa do šiestich rokov veku, ak má dlhodobo nepriaznivý stav, môže starostlivosť zabezpečiť osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou rovnako ako oprávnená osoba, ktorá zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa do troch rokov veku. Taktiež môžete pracovať a neprídete o RP.

Rodičovský príspevok a zárobková činnosť oprávnenej osoby

Nakoľko novelou zákona vypadla spomedzi podmienok nároku na RP podmienka nevykonávania zárobkovej činnosti, od 1.1.2011 može oprávnená osoba poberať RP a zároveň pracovať. Nezáleží na forme. Oprávnená osoba môže byť v pracovnom pomere, môže byť zamestnaná na dohodu, môže podnikať.

Príklad:

Neprídem o RP, ak začnem v januári 2011 pracovať na polovičný úväzok?

Nie, o RP neprídete. Nezáleží ani na forme, ani na type úväzku. Môžete pracovať a zároveň poberať RP.

Aká bude výška rodičovského príspevku od roku 2011?

Oprávnená osoba, ktorá začne poberať RP od januára 2011, má nárok na rodičovský príspevok vo výške 190,10 eur. RP bude jednotný, bez ohľadu na to, či oprávnená osoba poberala pred RP materské (čo jej podľa starého zákona umožňovalo poberať za splnenia ďalších podmienok zvýšený RP vo výške 256 eur).

Príklad:

Materská dovolenka sa mi končí 16.1.2011. V akej výške budem poberať RP? 256 eur alebo 190 eur? Môžem si podať žiadosť o RP ešte koncom roka, aby som mohla poberať zvýšený RP?

Nárok na RP vám vznikne až po materskej dovolenke, keďže tá sa končí v roku 2011, vás sa bude týkať predĺženie materskej dovolenky o 6 týždňov a zvýšenie materského. Na RP budete mať nárok podľa zákona účinného od nového roka, a to vo výške 190 eur. Aj keby ste si podali žiadosť do konca roka, nemohli by ste si uplatniť zvýšený RP. Nemôžete totiž poberať materské a zároveň RP.

Materská dovolenka sa mi končí 30.12.2010. V akej výške budem poberať RP? 256 eur alebo 190 eur?

Váš nárok na RP sa bude posudzovať ešte podľa starého zákona. Budete poberať zvýšený RP 256 eur, kým vaše dieťa nedosiahne vek 20. mesiacov.

Komu sa RP zvýši a komu kráti?

RP sa zvýši iba rodičom, ktorým sa narodilo viac detí súčasne, a to o 25 % na každé ďalšie dieťa. Rodič dvojičiek dostane RP vo výške 237,60 eur, rodič trojičiek vo výške 285,20 eur.

Ak rodič poberá RP a zároveň má doma aj staršie školopovinné dieťa, resp. deti, môže prísť o časť RP, ak školopovinné dieťa vymešká 15 a viac neospravedlnených hodín v období troch mesiacov po sebe. Vtedy sa RP kráti o 50 %.

Poberali ste RP pred 1.1.2011?

Oprávnená osoba, ktorá poberala RP pred týmto dátumom a dieťa dosiahne 3, resp. 6 rokov veku po 1.1.2011, môže poberať RP aj naďalej, a to za splnenia týchto 2 podmienok: ak zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a má v SR trvalý alebo prechodný pobyt.

Oprávnená osoba, ktorá poberala k 31.12.2010 príspevok vo výške 164,22 eur, bude od januára poberať príspevok 190,10 eur. Oprávnená osoba, ktorá k 31.12.2010 poberala zvýšený RP vo výške 256 eur, bude poberať zvýšený RP aj naďalej, avšak nie do 2 rokov veku dieťaťa, ale len do času, kým dieťa nedovŕši 20. mesiacov. Po dovŕšení 20. mesiacov veku dieťaťa bude poberať príspevok vo výške 190,10 eur.

Príklad:

Poberám zvýšený RP 256 eur. Môj syn bude mať 2 roky v septembri 2011. Keď sa po novom roku zamestnám, stratím nárok na zvýšený RP? Prídem o RP, ak sa bude o syna starať babička?

Ak ste poberali zvýšený RP a nárok by trval aj po 1.januári 2011, budete poberať zvýšený RP aj po 1. januári. Nie však do 2 rokov veku dieťaťa, ale iba do dovŕšenia 20. mesiacov. Zvýšený RP budete poberať do 20. mesiacov veku dieťaťa bez ohľadu na to, či sa po novom roku zamestnáte alebo nie. O zvýšený RP neprídete ani vtedy, ak sa o dieťa nebudete starať osobne a dáte ho napríklad do starostlivosti babičky.

Bol vám RP odňatý z dôvodu vykonávania zárobkovej činnosti?

Do konca roka 2010 bola jedna z podmienok nároku na RP aj podmienka nevykonávania zárobkovej činnosti oprávnenou osobou. Ak preto oprávnená osoba prišla o RP, od 1.1.2011 môže znova požiadať o RP. Vyplácať sa jej bude vo výške 190,10 eur, kým dieťa nedosiahne 3, resp. 6 rokov veku.

Príklad:

Poberala som zvýšený RP. V roku 2010 som nastúpila do do zamestnania a o RP som prišla. Môžem si znova uplatniť nárok na RP? V akej výške? 256 eur alebo 190 eur?

V novom roku sa vám nárok na RP obnovuje. Nie však vo výške 256 eur, ale len vo výške 190,10 eur, nakoľko ste vykonávali zárobkovú činnosť a podľa starého zákona ste k 31.12.2010 nemali nárok na RP. Zvýšený RP budú poberať iba tie matky, ktoré mali nárok na zvýšený RP k 31.12.2010 podľa starého zákona, a tento nárok by trval aj 1.1.2011.

Poberáte príspevok na starostlivosť o dieťa?

Po materskej dovolenke som sa v r. 2010 zamestnala. Poberám príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 41,06 eur mesačne. Mám nárok od nového roku na RP, aj keď som využila tento príspevok?

Od januára máte znovu nárok na RP, a to vo výške 190,10 eur mesačne do 3. rokov dieťaťa. Musíte však ukončiť poberanie príspevku na starostlivosť o dieťa a požiadať si o RP na príslušnom úrade práce, soc. vecí a rodiny, nakoľko poberať môže oprávnená osoba len jeden z príspevkov.

Je možné poberať rodičovský príspevok aj príspevok na starostlivosť o dieťa?

Nie je. Oprávnená osoba má nárok len na jeden z týchto príspevkov. Ak ste doteraz poberali príspevok na starostlivosť o dieťa, môžete ho zrušiť a podať si na príslušnom úrade žiadosť o RP. Alebo ho nezrušiť, ak jej vyhovuje viac ako RP.

Oprávnená osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť, z ktorej je dôchodkovo poistená, sa môže rozhodnúť, či sa jej viac oplatí rodičovský príspevok, ktorý je vo výške 190,10 eur mesačne alebo príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý je vo výške:
a) minimálne 41 eur, ak sa bude o dieťa starať plnoletá FO - bez živnosti, vtedy netreba preukazovať skutočné výdavky na dieťa, alebo
b) maximálne 230 eur, ak sa bude starať o dieťa FO alebo PO na živnosť, vtedy treba pravidelne preukazovať skutočné náklady na starostlivosť a budú vyplatené spätne.

Príspevok na starostlivosť o dieťa bude výhodnejší vtedy, ak oprávnená osoba zverí dieťa do starostlivosti FO alebo PO, ktorá jej bude účtovať za starostlivosť sumu vyššiu ako 190,10 eur.

Uplatnili ste si príspevok rodičovi?

Príklad:

V roku 2010 som nastúpila do práce a uplatnila si jednorazový príspevok rodičovi (vo výške 25%). Budem mať nárok na RP od januára? V akej výške? Pred tým som poberala zvýšený RP.

Rodič, ktorý žiada o RP od 1. januára 2011 a pritom mu bol vyplatený do 31. 12. 2010 príspevok rodičovi (25 %), môže si znova požiadať o RP. Od 1. januára 2011 bude až do veku 3 rokov dieťaťa dostávať mesačne 75 % zo sumy 190,10 eur, t.j. 142,57 eur mesačne.

Súvisiace články

Hodnotenie

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 21 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.

inzercia

Komentáre

Zuzana napísané 03.01.2011 15:47 answer email

Dobry den, chcela by som sa spytat: Mam narok na rodicovsky prispevok ak mam trvaly pobyt na sk, ale dlhodobo sa zdrzujem vo Velkej Britanii?

Kika napísané 05.01.2011 21:05 answer email

pokiaľ si vás na úrade práce zaevidujú s poznámkou dlhodobý pobyt v zahraničí, RP nedostanete. len málo záleží na tom, kde máte trvalý pobyt, určujúce je, kde máte tzv. "centrum záujmu" ako rodina, VB bude povinná vyplácať vám rodinné dávky v prípade, že ste tam pred pôrodom pracovali a platili tam odvody, nie SR. také sú nariadenia EÚ a tie majú pred slovenskými zákonmi prednosť.

Zuzana napísané 04.01.2011 00:48 answer email

Dobrý den,

 

zaujímalo by ma, ci na predlzenej rodicovskej dovolenke do 6 rokov veku dietata, je mozne pracovat nejakou formou, alebo nie, dakujem

za odpoved

Kika napísané 05.01.2011 20:48 answer email

Odpovedala som v článku, môžete pracovať.

Sona Travnickova napísané 04.01.2011 11:03 answer email

Dobry den, materska mi konci 10.1.2011, ale dostala som pocas materskej od zamestnavatela vypoved. Dcera bude mat v oktobri 2011 3 roky, ale od 10-teho janura 2011 nastupuje do skolky.Zaujmalo by ma ci mam narok na podporu v nezmestnanosti, v akej vyske a ci aj narok na matersku v sume 190,10 EUR. Zlozita situacia a neviem ako mam pokracovat. Za odpoved dakujem.

Kika napísané 06.01.2011 15:55 answer email

Ešte upresním: podľa novely zákona o soc. poistení sa Vám dávka v nezamestnanosti bude počítať zo skutočného príjmu, ktorý ste mali pred rodičovskou dovolenkou. Ak ste zarábali napr. 600 eur, dávka v nezamestnanosti bude mesačne 300 eur.

Kika napísané 05.01.2011 20:57 answer email

Vylučuje sa, aby ste poberali rodičovský príspevok popri dávke v nezamestnanosti. RP je vo výške 190,10 eur, dávka v nezamestnanosti - jej výška, bude závisieť od výšky príjmov (vymeriavacích základov) za posledné 3 roky, počíta sa ako 50 % z denného vymeriavacieho základu, nezapočítava sa obdobie poberania materského a RP

Iveta napísané 04.01.2011 12:25 answer email

Dobrý deň,

mňa by zaujímalo, či sa môžem vrátiť späť na RP, ak som do zamestnania nastúpila v októbri 2010, dvojičky mám v škôlke, v novembri mali 3 roky, ale sú neustále choré, tak či sa môžem vrátiť na RP, pre nepriaznivý zdravotný stav, dostanem ho opäť?

A môžu zároveň aj navštevovať, keď je to možné aj škôlku?

Ďakujem za odpoveď

Kika napísané 05.01.2011 20:53 answer email

Obráťte sa na príslušný úrad práce, soc. vecí a rodiny, nakoľko ten posudzuje tieto prípady - na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby vydá posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa. Dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav môže navštevovať škôlku.

andula napísané 06.01.2011 15:36 answer email

Dobrý deň!

Poprosím Vás o info k mojim otázkam, ktoré sa týkajú výšok poberania Materskej a tiež RP.

Do 2.1.2011 som poberala RP / dcérka dovŕšila 3 roky/. Od 3.1.2011 som na PN-rizikovej. 11.3.2011 mám nástup na materskú. Zaujímalo by ma, ako mi bude vypočítaná výška materskej a tiež následne aká bude výška RP. Ďakujem za odpovede.

Kika napísané 14.01.2011 13:19 answer email

Je dôležité, či počas RD nezanikol váš pracovný pomer. Ak nie, považujete sa stále za poistenkyňu a nárok na materské vám vznikne, obdobie 270 dní poistenia v období 2 rokov pred pôrodom získate z titulu čerpania RD. Pokiaľ ide o výšku materskej, vypočíta sa ako 60 % z pravdepodobného vymeriavacieho základu, čo je vaša posledná hrubá mzda:

podľa zákona o sociálnom poistení:

"Pravdepodobný denný vymeriavací základ poistenca, ktorý mal prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu nároku na rodičovský príspevok, je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky."

Susi napísané 09.01.2011 23:52 answer email

Dobrý den,

 

zaujimalo by ma, ci stat bude za mna nadalej odvadzat odvody do dochodku, ked podla noveho zakona moze ist dieta na cely den do skolky, ked som na predlzenej RD, pracovnicka mi vravela, ze sa to rusi akonahle nastupi na cely den, myslim, ze nevie o nových zakonoch, prosim o radu, dakujem

Mira napísané 10.01.2011 10:14 answer email

Dobrý deň,

 

mohli by ste mi, prosím, napísať ako je to s výškou materskej v prípade ak nadväzuje na RD?

Kamarátka je momentálne na RD s dcérkou (do januára 2012), chcela by však otehotnieť a nastúpiť náväzne na materskú dovolenku.

Dostane v takom prípade materskú a v akej výške? alebo bude hneď poberať rodičovský príspevok?

Existuje podľa nového zákona ešte taká možnosť, že by si začala platiť minimálne odvody nemocenského a od začiatku nového tehotenstva zvýšila tieto odvody na maximum?? Mala by potom nárok na vyššiu dávku materskej?

 

ĎAKUJEM

Kika napísané 11.01.2011 10:29 answer email

Ak poberala materské a potom prešla na rodičovský príspevok, bude mať v prípade tzv. reťazového pôrodu nárok na materské: do obdobia 270 dní poistenia, ktoré potrebuje na získanie materského sa jej započíta doba prerušenia nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky.

V takomto prípade sa jej materské vypočíta ako 60 % z pravdepodobného vymeriavacieho základu. Podľa zákona o sociálnom poistení "Pravdepodobný denný vymeriavací základ poistenca, ktorý mal prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu nároku na rodičovský príspevok, je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky."

Možnosť platiť si dobrovoľné nemocenské poistenie a zvýšiť si tak výšku materského stále zostáva.

Katarina napísané 11.01.2011 12:35 answer email

Dobry den chcela by som sa spytat som na RD.. do juna 2010 som poberala matersku.. od ferbruara 2011 nastupujem na dalsiu matersku nakolko v marci budeme mat druhe babatko. Chcem sa spytat budem mat narok matersku, ktoru som poberala aj predtym aj napriek tomu ze som bola evidovane nejake obdobie na urade prace? Ale predtym som mala splnene podmienky na matersky prispevok aj napriek evidencii na UPSVaR.

Dakujem.

Kika napísané 11.01.2011 12:49 answer email

Prechádzate z rodičovskej dovolenky plynule na materskú dovolenku?

Miki napísané 12.01.2011 14:13 answer email

Dobry den, chcela by som nadviazat na otazku pani Zuzany, zo dna 03.01.2011. Ste si naozaj ista, ze nemozeme poberat RP kedze mame trvaly pobyt na Slvensku, ale sa zdrzujeme v uk? Totizto po precitani zakona splname podmienku, ze zijeme v clenskom state EU a uk nema ziadny prispevok podobny RP, takze si myslim, ze podmienky splname. Nechcem vas urazit, len chcem vediet na co mam ako slovensky obcan narok. Dakujem:-)

Kika napísané 12.01.2011 14:37 answer email

nariadenia EÚ majú prednosť pred našimi zákonmi. konkrétne nariadenia č. 883/2004 a 987/2009) riešia problém sociálnych dávok tzv. migrujúcich osôb vrámci EÚ, resp. otázku, ktorý štát zodpovedá za sociálne dávky týchto osôb. Podľa týchto koordinačných predpisov môže osoba podliehať len právnym predpisom jedného štátu, v zásade toho štátu, v ktorom je zamestnaná alebo vykonáva zárobkovú činnosť. skúma sa centrum záujmov takejto osoby (podľa akých prvkov, nájdete v nariadení 987/2009, nie v zákone o RP).

 

aby sme sa dozvedeli viac o nároku na RP v takýchto prípadoch, oslovili sme kompetentné úrady, ktoré rozhodujú vaše konkrétne prípady, ich odpovede spracujeme v článku.

adriana napísané 12.01.2011 14:26 answer email

Váš komentár dobry den zijem dlhodobo v anglicku a chcela by som vediet ci mam narok na rod. prispevok. kazdy hovori inac, citala som zakon o rod. prispevku a tam neviem najst to centrum zaujmu nikde to nieje a po precitani zakona si myslim ze mam lebo tam nic take nieje co hovori ze nemam narok. trvaly pobyt mam na slovensku. a chcela by som to ziadat az po mojej materskej ktoru mam tu v anglicku to je 9 mesiacov. bolo by to mozne?

Kika napísané 12.01.2011 14:39 answer email

Túto otázku som zodpovedala pod príspevkom od "Miki."

Monika napísané 12.01.2011 22:12 answer email

Váš komentár

Dobrý večer, chcem sa spýtať, či prídem o RP ak nastúpim do práce na dohodu počas rodičovskej dovolenky a dcérka bude navštevovať štátnu školku. Ďakujem pekne za odpoveď, aj za ostatné informácie.

Kika napísané 14.01.2011 13:11 answer email

Túto otázku som zodpovedala v článku: áno, máte nárok na RP.

adriana napísané 14.01.2011 12:10 answer email

Váš komentár

Dobrý deň,dnes 15.1 som dostala nezmenený príspevok 164,22€ ,ako sa to vypláca?dostanem zvysený od februára ale tým,že som pred narod.dieťaťa bola 2roky dobrovoľne nezamestnaná,ale vedená na úrade práce nemám nárok na zvýšenie. Ja som vlastne nedostávala materskú ani pred pôrodom.

Kika napísané 14.01.2011 13:10 answer email

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, za mesiac december dostanete RP v januári. V januári vám vznikne nárok na RP vo výške 190,10 eur podľa zákona o RP účinného od 1.1.2011 a vyplatí sa vám mesačne pozadu, čiže vo februári. To, že ste boli pred pôrodom evidovaná na úrade práce s tým nemá nič spoločné.

Lenka napísané 21.01.2011 15:40 answer email

Dobrý deň. 1.2.2011 nastupujem do predchadzajuceho zamestnania a zároveň mi konci rodičovská dovolenka, syn má 3 roky. Chcela by som sa spýtať, ak by som si podala žiadosť o predĺženie RP zo zdravotných dôvodov dieťaťa, či môžem pracovať a syna mať v škôlke na celý deň. A ak ano, ako je to potom s OČR, budem ju mať platenú? Ďakujem

luba napísané 27.01.2011 13:04 answer email

dobry den.

mam otazku a som na pochybach,pretoze mi jedna znama povedala, ze aj rodicovska dovolenka sa predlzuje o jeden a pol mesiaca. no neviem.... dcerka dovrsi 30.1.2011 tri roky,takze by mi mala koncit rodicovska dovolenka. je to tak? alebo sa mi to predlzuje o ten jeden a pol mesiaca?

dakujem. Rolleyes

Kika napísané 27.01.2011 16:49 answer email

Rodičovská dovolenka sa nepredlžuje. Ustanovenie, ktoré upravuje túto otázku, ostalo bez zmeny, tak ako bolo,

§ 166 ods. 2 Zákonníka práce:

"Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do troch rokov veku dieťaťa. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do šiestich rokov veku dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však vždy najmenej na jeden mesiac."

marianna napísané 29.01.2011 06:58 answer email

Kika,

dakujem za vsetky maminy za skutocne velmi poucny clanok a tiez za jasne a zrozumitelne odpovede. Clanok aj Vase odpovede mi zodpovedali jasne aj moje vlastne otazniky, takze vrela vdaka ! Vsetko dobre zelam.

Zuzka napísané 17.02.2011 15:11 answer email

Dobry den,k 1.3.2011 mi konci RD,ale chcela by som si ju dat predlzit pre nepriaznivy stav dieta,ktore je v podchvilu chore.Tak sa chcem opytat,ze aky musi mat to dieta nepriaznivy stav,aby mi RD predlzili.Ci sa to oplati vybavovat.Dakujem

maria napísané 21.02.2011 08:21 answer email

Váš komentár som na marerskej a poberam 190,10 a mam stiry deticky a chcela som sa spitat mam narok na DHN DAKUJEM

Zuzana Omastova napísané 11.03.2011 17:16 answer email

Váš komentár smile

Andrea napísané 05.05.2011 19:06 answer email

Váš komentár

Dobry den, chcem sa opytat, ci budem mat narok na rodicovsky prispevok do 3 roku dietata, ak od septembra nastupim do prace na trvaly pracovny pomer a syn zacne chodit do skolky. Dakujem.

Katka napísané 21.06.2011 18:13 answer email

Dobrý deň,

mám 1,5 ročnú dcéru a s aj s partnerom žijeme v Brne, on tu pracuje na HPP, ja som študentka, takže povinné zdravotné poistenie za mňa platí SR a nemám v ČR ani prechodný pobyt (u študentov nie je nutný).

Až doteraz sme rodičovský príspevok poberali v Česku, ale postupne sa plánujeme presťahovať na Slovensko, takže zvažujeme jeho poberanie na tu.

Viete mi, prosím, poradiť, či naňho budeme mať nárok? Prípadne, či Požiadala by som ho ja, ktorá mám na Slovensku status študenta.

Ďakujem za odpoveď.

Kika/redakcia napísané 21.06.2011 19:13 answer email

V prípade, že sa presťahujete na Slovensko a Váš partner bude zamestnaný na Slovensku, potom si môžete požiadať o RP na Slovensku.

Viac informácií nájdete aj v tomto článku:

tehotenstvo.rodinka.sk/index.php

Jarka napísané 25.07.2011 22:09 answer email

Váš komentár Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môžem byť na predĺženej rodičovskej dovolenke (neplatenej, so zdravým dieťaťom) a zároveň poberať dávku v nezamestnanosti. Druhá otázka sa týka pobytu dieťaťa v škôlke počas predĺženej rodičovskej dovolenky (neplatenej) a odvodov - bude štát za mňa platiť odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, aj keď dieťa bude navštevovať škôlku? Ďakujem

Evča napísané 07.01.2012 20:05 answer email

Dobry den, poberam rodicovsky prispevok, od septembra 2012 by som chcela nastupit spat do zamestnania normalne na pracovnu zmluvu.Dcerku by mi strazila mamina..Moze ona osobne poberat nadalej rodicovsky prispevok,alebo mozem ja?Ak ona, treba ju niekam nahlasit?

Adriana napísané 29.02.2012 22:56 answer email

Dobry den, ja matka zijem na SK s detmi, manzel pracuje vo VB. RP som brala od r.2007 najskor na syna,ked dovrsil 3roky,hned na dceru do jej 3 rokov bez prerusenia.Dcere bol schvaleny lekarsky posudok na dlhodobo nepriaznivy zdravotny stav.Mam narok na RP aj nadalej? Bolo mi povedane, ze na mna sa vztahuje este zakon spred roku 2009, kedze som RP zacala poberat od roku 2007.

 

Dakujem za odpoved

mariaka napísané 23.04.2012 21:24 answer email

Dobry den konci mi RD v auguste, syna do skolky nezobrali,nema ziadne zdravotne komplikacie mozem pozadovat o predlzenie RD

Dakujem

ZUZKAF napísané 08.10.2012 17:04 answer email

DOBRY DEN PROSIM VAS 8.12.2012 MAM TERMIN PORODU BOLA SOM SZCO A SOM ZRUSILA ZIVNOST MAM DLH NA SOCIALNOM A MANZEL JE DOBROVOLNE NEZAMESTNANY MAM NAROK ASPON NA RODICOVSKY PRISPEVEK KED MATERSKU MI NEDAJU DAKUJEM

Nikola napísané 07.04.2014 17:59 answer email

Dobry den,chcela by som sa opytat ci mam narok na RD ak som zila vo Svajciarsku kde sa mi narodil syn ktory ma aj Svajciarske obcianstvo.Trvaly pobyt mam na Slovensku ,jedine co nesplnam,niesom poistena v SR.Samozrejme teraz ked sme tu na Slovensku , znovu sa tu poistim v Zdravotnej poistovni.Matersku som dostala vo Svajciarsku,na Slovensku by osm narok ani nemala kedze som pracovala vo Svajciarsku ktore vsak nieje clenskym statom EU. Materska mi trvala len tri mesiace a dalsie pridavky nepoberam ziadne.Zamestnana tak isto niesom ,jedine co si platim tam je zdravotna poistovna a spaja nas otec mojho syna.To je asi vsetko.To znamena ze obcas vycestujeme za jeho otcom tam ale ziadne ine davky nepoberame a zdravotnu poistovnu si ostaem platit z dovodu toho,keby sa odhlasim,mam problem sa do krajiny znovu dostat kedze je to tam povinne.Dakujem pekne za odpoved.

Nikola napísané 07.04.2014 18:00 answer email

Dobry den,chcela by som sa opytat ci mam narok na RD ak som zila vo Svajciarsku kde sa mi narodil syn ktory ma aj Svajciarske obcianstvo.Trvaly pobyt mam na Slovensku ,jedine co nesplnam,niesom poistena v SR.Samozrejme teraz ked sme tu na Slovensku , znovu sa tu poistim v Zdravotnej poistovni.Matersku som dostala vo Svajciarsku,na Slovensku by osm narok ani nemala kedze som pracovala vo Svajciarsku ktore vsak nieje clenskym statom EU. Materska mi trvala len tri mesiace a dalsie pridavky nepoberam ziadne.Zamestnana tak isto niesom ,jedine co si platim tam je zdravotna poistovna a spaja nas otec mojho syna.To je asi vsetko.To znamena ze obcas vycestujeme za jeho otcom tam ale ziadne ine davky nepoberame a zdravotnu poistovnu si ostaem platit z dovodu toho,keby sa odhlasim,mam problem sa do krajiny znovu dostat kedze je to tam povinne.Dakujem pekne za odpoved.

evcacs napísané 17.10.2014 15:14 answer email

Dobry den, poberam rodicovsky prispevok v ceskej republike,maly ma rok a s partnerom (obcan ČR)sme sa rozhodli , ze uz nechceme spolu zit, a chcela by som sa vratit na slovensko.Mam tu prechodny pobyt a maly ma ceske obcianstvo, ale planujem mu urobit aj slovenske obcianstvo.. Chcela som sa preto spytat ,ako je to s poberanim rodicovskeho prispevku ak sa chcem aj s malym vratit na slovvensko?budem ho musiet poberat z ceska alebo si to znova budem musiet poziadat zo slovenska? Dakujem za odpoved

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised


Poslať odkaz priateľovi

inzercia